لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد.

در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

موفق باشید

تمکین زن باعث سقوط مهریه نمی گردد

ب مجرد عقد زن مالک مهریه شده و عدم تمکین وی فقط در نفقه و اجازه ازدواج مجدد مرد تاثیر مستقیم دارد

مهریه جزوحقوق زن است و بمحض خواندن خطبه بر ذمه مرد تعلق می گیرد ولی عدم تمکین می تواند موجب عدم پرداخت نفقه شود

با سلام و احترام عدم تمکین زوجه با فرض اثبات آن در مرجع قضایی و با وصف صدور اجرائیه و استنکاف زوج از تمکین هیج گونه ارتباطی با مهریه زوجه ندارد در هر حال زوج مکلف به پرداخت مهریه می باشد صرفا با وصف عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد

با سلام حکم الزام به تمکین فقط باعث سقوط نفقه است و در مهریه خدشه ای وارد نمی کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.