لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد.

در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

موفق باشید

تمکین زن باعث سقوط مهریه نمی گردد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ب مجرد عقد زن مالک مهریه شده و عدم تمکین وی فقط در نفقه و اجازه ازدواج مجدد مرد تاثیر مستقیم دارد

مهریه جزوحقوق زن است و بمحض خواندن خطبه بر ذمه مرد تعلق می گیرد ولی عدم تمکین می تواند موجب عدم پرداخت نفقه شود

با سلام و احترام عدم تمکین زوجه با فرض اثبات آن در مرجع قضایی و با وصف صدور اجرائیه و استنکاف زوج از تمکین هیج گونه ارتباطی با مهریه زوجه ندارد در هر حال زوج مکلف به پرداخت مهریه می باشد صرفا با وصف عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام حکم الزام به تمکین فقط باعث سقوط نفقه است و در مهریه خدشه ای وارد نمی کند.

مهریه در هرصورت باید پرداخت شود ..... عدم تمکین میتواند از دلایل معافیت از پرداخت نفقه باشد

سلام.مهریه حق قانونی زوجه میباشد و در صورتی که عدم تمکین زوجه مشخص شود نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.مهریه در هر صورت حق زوجه میباشد.در مورد عدم تمکین فقط نفقه ساقط میشود .

مهریه در هر حال ربطی به تمکین ندارد

سلام از دادن مهریه معاف نمی شود اما از اعمال شرط تنصیف دارایی معاف می شود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد و مهریه حق زوجه است وبه او درهرصورت تعلق میگیرد

سلام مهریه حق قانونی هر خانمی است فقط نفقه با عدم تمکین به زن تعلق نمیگیرد مهریه تعلق میگیرد

با سلام مهریه ازجمله دیون ممتاز و متعلق به زوجه می باشد که یا از طریق هبه و یا ادا آن از ذمه زوج ساقط می شود.

با سلام
مهریه همیشه از طرف زوجه عندالمطالبه و به هیچ عنوان قابل ابطال از طرف زوج نیست ..فقط و فقط بخشش آن از طرف زوجه می باشد
عدم تمکین و درخواست از طرف زن و...بر عدم پرداخت مهریه از طرف زوج تاثیری ندارد
فقط نفقه را میتوان با عدم تمکین زوجه پرداخت ننمود...

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام. خیر عدم تمکین صرفا مسقط حق نفقه برای زوجه می باشد و صرف تقاضای طلاق از جانب زوجه و عدم تمکین باعث از بین رفتن حق مطالبه مهریه نمی گردد و مهریه زوجه در هر صورت پابرجاست و قابل مطالبه از جانب زوجه می باشد.

با سلام

عدم تمکین فقط موجب عدم تعلق نفقه به زوجه میگردد.بحث مهریه جداست و مرد موظف به پرداخت آن میباشد حتی اگر زوجه درخواست طلاق کرده باشد.عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر. مهریه و تمکین دو موضوع مجزا میباشند

با سلام
با ایجاد عقد و رابطه زوجیت ، زوجه مالک مهر میشود و هر زمان که اراده کند میتواند اقدام به مطالبه آن نماید و هیچ امری نمیتواند مانع این مطالبه گردد .

مهریه ارتباطی با تمکین ندارد
در صورت صدور حکم عدم تمکین نفقه ایشان ساقط می شود و می توانید وفق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد.

باسلام
مهریه ازحقوق اولیه ودرون ممتاز است وبه عبارتی در هر زمان و مکان عندالمطالبه است و نمیتوان جلوی آن را گرفت ولی اگر نفقه باشد با اثبات عدم تمکین توسط زوج به زوجه تعلق نمیگیرد .

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد..

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
نه.. به هیچ عنـــوان...
تمکین و یا عدم تمکین زن خدشه ای به حق مطالبه مهریه زن، وارد نمی سازد..
موفق باشید..

در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی مصطفی عباسی ام البنین تنکابنی رضایی زهرا اشرفی قهی
۳۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه حق قانونی زوجه می باشدعدم تمکین وی فقط در نفقه و اجازه ازدواج مجدد مرد تاثیرمی گذارد

مهریه حق قانونی زوجه می باشد

به نام خدا با سلام هیچ چیزی نمی تواند مانع زوجه جهت دریافت مهریه او گردد مگر خود زوجه بخشی از مهریه یا کل آن را به زوج بذل نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.