لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین
۱۸,۹۲۱
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد.

در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۸) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۶ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۱) دیدگاه

تمکین زن باعث سقوط مهریه نمی گردد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ب مجرد عقد زن مالک مهریه شده و عدم تمکین وی فقط در نفقه و اجازه ازدواج مجدد مرد تاثیر مستقیم دارد

مهریه جزوحقوق زن است و بمحض خواندن خطبه بر ذمه مرد تعلق می گیرد ولی عدم تمکین می تواند موجب عدم پرداخت نفقه شود

با سلام و احترام عدم تمکین زوجه با فرض اثبات آن در مرجع قضایی و با وصف صدور اجرائیه و استنکاف زوج از تمکین هیج گونه ارتباطی با مهریه زوجه ندارد در هر حال زوج مکلف به پرداخت مهریه می باشد صرفا با وصف عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام حکم الزام به تمکین فقط باعث سقوط نفقه است و در مهریه خدشه ای وارد نمی کند.

مهریه در هرصورت باید پرداخت شود ..... عدم تمکین میتواند از دلایل معافیت از پرداخت نفقه باشد

سلام.مهریه حق قانونی زوجه میباشد و در صورتی که عدم تمکین زوجه مشخص شود نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.مهریه در هر صورت حق زوجه میباشد.در مورد عدم تمکین فقط نفقه ساقط میشود .

مهریه در هر حال ربطی به تمکین ندارد

سلام از دادن مهریه معاف نمی شود اما از اعمال شرط تنصیف دارایی معاف می شود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد و مهریه حق زوجه است وبه او درهرصورت تعلق میگیرد

سلام مهریه حق قانونی هر خانمی است فقط نفقه با عدم تمکین به زن تعلق نمیگیرد مهریه تعلق میگیرد

با سلام مهریه ازجمله دیون ممتاز و متعلق به زوجه می باشد که یا از طریق هبه و یا ادا آن از ذمه زوج ساقط می شود.

با سلام
مهریه همیشه از طرف زوجه عندالمطالبه و به هیچ عنوان قابل ابطال از طرف زوج نیست ..فقط و فقط بخشش آن از طرف زوجه می باشد
عدم تمکین و درخواست از طرف زن و...بر عدم پرداخت مهریه از طرف زوج تاثیری ندارد
فقط نفقه را میتوان با عدم تمکین زوجه پرداخت ننمود...

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام. خیر عدم تمکین صرفا مسقط حق نفقه برای زوجه می باشد و صرف تقاضای طلاق از جانب زوجه و عدم تمکین باعث از بین رفتن حق مطالبه مهریه نمی گردد و مهریه زوجه در هر صورت پابرجاست و قابل مطالبه از جانب زوجه می باشد.

با سلام

عدم تمکین فقط موجب عدم تعلق نفقه به زوجه میگردد.بحث مهریه جداست و مرد موظف به پرداخت آن میباشد حتی اگر زوجه درخواست طلاق کرده باشد.عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر. مهریه و تمکین دو موضوع مجزا میباشند

با سلام
با ایجاد عقد و رابطه زوجیت ، زوجه مالک مهر میشود و هر زمان که اراده کند میتواند اقدام به مطالبه آن نماید و هیچ امری نمیتواند مانع این مطالبه گردد .

مهریه ارتباطی با تمکین ندارد
در صورت صدور حکم عدم تمکین نفقه ایشان ساقط می شود و می توانید وفق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد.

باسلام
مهریه ازحقوق اولیه ودرون ممتاز است وبه عبارتی در هر زمان و مکان عندالمطالبه است و نمیتوان جلوی آن را گرفت ولی اگر نفقه باشد با اثبات عدم تمکین توسط زوج به زوجه تعلق نمیگیرد .

مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد..

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
نه.. به هیچ عنـــوان...
تمکین و یا عدم تمکین زن خدشه ای به حق مطالبه مهریه زن، وارد نمی سازد..
موفق باشید..

در صورت اثبات عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه حق قانونی زوجه می باشدعدم تمکین وی فقط در نفقه و اجازه ازدواج مجدد مرد تاثیرمی گذارد

مهریه حق قانونی زوجه می باشد

به نام خدا با سلام هیچ چیزی نمی تواند مانع زوجه جهت دریافت مهریه او گردد مگر خود زوجه بخشی از مهریه یا کل آن را به زوج بذل نماید

خیر مهریه امر علی حده است و حق قانونی زوجه می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مهریه تحت هر شرایطی به زوجه تعلق میگیرد
شما در صورت اثبات عدم تمکین صرفا از پرداخت نفقه خودداری میکنید مطابق با قانون مدنی

سلام
خیر در هر صورت و تحت هر شرایطی مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد

در صورت اثبات تمکین فقط نفقه تعلق نمی گیرد مهریه در هر شرایطی به زن تعلق خواهد گرفت

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام .فقط نفقه پرداخت نمیشود . و اگر زوج بگویید در صورتی ترو طلاق میدهم که مهریه را ببخشی .با رضایت شما مهریه پرداخت نمیشود در غیر اینصورت مهریه حق شماست

براساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
و عدم تمکین آن صرفا نشوز وی را به دنبال دارد و مستندا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد.
لذا عدم تمکین زوجه و تقدیم دادخواست طلاق سبب نمی گردد تا مهریه وی ساقط گردد.

با سلام . مهریه درهیچ صورتی ساقط نمی شود و هیچ ارتباطی به نشوز ، تمکین و یا هیچ مورد دیگری ندارد و صرفا به اراده زوجه قابل بذل می باشد .

با سلام
پرداخت مهریه به عدم تمکین ربطی ندارد و مهریه از زمان عقد به زن تعلق میگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود خیر، مهریه در هرصورت به قوت خود باقی است.

سلام
مهریه حق قانونی زوجه است و ارتباطی با تمکین ندارد .

بنام خدا،مهریه وابسته به تمکین نیست و قابل مطالبه است.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام مهریه به هیچ وجه از بین نمیرود اما اگر ثابت شود که زن ناشزه هست نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد

حکم الزام به تمکین صرفاباعث سقوط نفقه می شودودرمهریه هیچگونه خللی ایجادنمی کند،مهریه جزحقوق ممتازه می باشدوتحت هرشرایطی می توان دادخواست مطالبه مهریه راتقدیم دادگاه نمود.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
مهریه حق قانونی زوجه می باشد و در هر صورت به ایشان تعلق می گیرد.

با درود خیر مهریه در هر صورت به قوت خود باقی است.

خیر عدم تمکین زوجه مهریه را سلب نمی نماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی سجاد نیستانی اکبر هدایی‌ متنق سید روح اله معزی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، عدم تمکین باعث عدم پرداخت نفقه می شود و ربطی به مهریه ندارد

خیر مرد مکلف به پرداخت مهریه است.

درود
خیر . زوجه به محض وقوع عقد مالک مهریه میگردد .و عدم تمکین زوجه تنها در تعلق نفقه موثر می باشد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.