لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۵ متخصص آنلاین

حمل اسپری فلفل چه مجازاتی دارد؟

پرسیده شده

سلام
اگر کسی را با اسپری فلفل بگیرند چه مجازاتی برایش تعیین میشود؟
این اتفاق برای شوهرم افتاده است
او به دلیل شغلش که زرگری است اسپری حمل میکرده،اما مجوزی برای حمل اسپری نداشته است

۳۹,۲۷۰
مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مطابق ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات استفاده از گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خوهند شد .

موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰۱) دیدگاه

باسلام مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را قانونگذار پیش بینی نموده است ولی در رویه قضایی قابل تخفیف و تعطیل می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حمل اسپری فلفل مجازاتی از جمله حبس دارد که در قوانین خاص مدت قید شده

۶ماه تا۲سال و نهایت جزانقدی

سلام
۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مجازات حبس برای حمل ونگهداری و چنانچه فاقد سابقه کیفری باشید احتمالا جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد

با عنایت به صدر ماده ی ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز : هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد ببه مجازات تعزیری محکوم می‌شود .
که با توجه به بند ت ماده فوق در مورد گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

طبق ماده۱۱ قانون قاچاق اسلحه و مهمات مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با عرض سلام
بر اساس قانون نگهداری غیرمجاز این وسایل حتی اگر به قصد دفاع از خود باشد جرم به حساب می‌آید و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است..
بر اساس قانون اگر فردی اسپری فلفل غیرمجاز را نگهداری کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و در صورت محرز بودن این موضوع باید این مجازات را طی کند.

باسلام حمل اشپری بدون مجوزدولتی غیرقانونی که درصورت حمل آن واستفاده متهم به شش ماه حبس تا دوسال محکوم خواهدشد.

با سلام و احترام
شش ماه تا دو سال حبس دارد.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . حمل و استفاده از اسپری فلفلمجازات دارد و مجازات آن از ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد .

درود
مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

با درود مجازات حبس دارد اما قاضی می‌تواند مجازات اورا تعلیق کند قابل تبدیل نیز می‌باشد مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سلام دو تا ۶ ماه حبس درصورت عدم سابقه احتمال تبدیل به جزای نقدی دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و ارادت
با توجه به شغلشان به احتمال زیاد به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند .

باسلام حمل اسپری فلفل بدون مجوز مستوجب مجازات است.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات استفاده از گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خوهند شد .
با احترام حاجی زاده

اگر به دادگاه بکشداز ۲ تا ۶ ماه زندان اما اگر تحویل دهید وتعهد حبسی ندارد

مجازات حبس دارد اما قابل تبدیل و تخفیف می باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ر ماده ی ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز : هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد ببه مجازات تعزیری محکوم می‌شود .
که با توجه به بند ت ماده فوق در مورد گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

حبس از ۶ماه تا دو سال که در عمل به جزای نقدی تبدیل می شود معمولا

باسلام گرچه مجازات حمل اسپری بدون مجوز جرم و مجازات حبس دارد اما با عنایت به قانون کاهش مجازات تعزیری از ۲۰۰۰۰۰ الی۱۰۰۰۰۰۰ تومان به جزای نقدی قابل تبدیل وجایگزین حبس خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حمل تجهیزات و اقلام نظامی که نیاز به مجوز حمل و نگهداری از مراجع مربوطه دارد بر اساس قانون در صورت نداشتن مجوز جرم است و مطابق ماده ۱۲ قانون سلاح و مهمات مجازات حبس تا ۶ ماه را دارد‌.

با سلام حمل این اسپری طبق قانون مدت شش ماه تا دوسال حبس در بر دارد ولی با توجه به شغل همسر شما وشرایط خاص امنیتی برای ایشان واگر دارای سوی سابقه نباشند، تخفیف وتبدیل به جزای نقدی خواهد بود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.