لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا رابطه جنسی دبر توسط پزشکی قانونی قابل تشخیص است؟

پرسیده شده

ایا پزشکی قانونی می تواند رابطه جنسی دبر را مشخص کند مربوط به چه زمانی است مثلا رابطه دوسال پیش مشخص است ؟ و آیا میتواند مشخص کند با یک فرد خاص بوده

۶۲,۸۶۶
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

روز و زمان دقیق مشخص نمیشود . معمولا رابطه یک ماه اخیر قابل تشخیص بوده . با گذشت یک ماه از رابطه دیگر نمی توانند تشخیص دهند رابطه مربوط به اخیرا بوده یا سال ها و ماه های قبل.

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

سلام،اگر زنی بارها باوجود همسر،با فرد دیگری رابطه جنسی برقرارکند،وشوهراو نیز ازاوشکایت کند ایا از طریق پزشکی قانونی میتوانند نمونه منی مرد را تشخیص دهندو زن را متهم کنند؟وایا حکم ان مرد و زن از طریق قانون اعدام میشود اگرثابت شود رابطه جنسی داشته اند و یک هفته از رابطه گذشته ،لطفا بدون الفاظ سخت و دشوار به صورت عامیانه راهنماییم کنید،دوستم دچارحماقت شده و برای کمک به او نیاز ب مشاوره دارم

تا شش ماه قبل قابل تشخیص است و بعد از آن ترمیم می شود

۴ خرداد ۱۳۹۹

یعنی پرده بکارت در ۶ ماه قابل ترمیم است؟

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رابطه دوسال پیش قابل تشخیص نیست .‌و تشخیص فردخاص هم منتفی است

با سلام به لحاظ پزشکی قانونی صرفا یک ماه اخیر قابلیت شناسایی داشته و پس از آن پزشکی قانونی به هیچ وجه قابلیت شناسایی اینکه آیا این عمل انجام گرفته و آن را ندارد و این که توسط چه کسی انجام شده است صرفا در ساعات اولیه قادر به شناسایی می باشد و پس از گذشت ساعات اولیه به هیچ وجه پزشکی قانونی قادر به شناسایی نمی باشد

تنها تا مدت محدودی مشخص می شود و آن هم تا زمانی است که خراش های ایجاد شده از طریق نزدیکی خوب شود ولی این که این عمل مستندبه چه شخصی است عملا دشوار است مگر اینکه نمونه منی به آزمایشگاه برده شو د و تست دی ان ای داده شود

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

سلام،اگر زنی بارها باوجود همسر،با فرد دیگری رابطه جنسی برقرارکند،وشوهراو نیز ازاوشکایت کند ایا از طریق پزشکی قانونی میتوانند نمونه منی مرد را تشخیص دهندو زن را متهم کنند؟وایا حکم ان مرد و زن از طریق قانون اعدام میشود اگرثابت شود رابطه جنسی داشته اند و یک هفته از رابطه گذشته ،لطفا بدون الفاظ سخت و دشوار به صورت عامیانه راهنماییم کنید،دوستم دچارحماقت شده و برای کمک به او نیاز ب مشاوره دارم

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
تشخیص رابطه جنسی‌تا مدتی وظرف چند ماه قابل تشخیص است و تا دوسال قابل تشخیص نمی باشد اما اینکه توسط چه کسی برقرار شده نیز آنهم تا مدت محدودی که آثاری از روابط موجود باشد قابل تشخیص است

سلام خیر

پزشکی قانونی نمی تواند دقیقا روز و زمان را مشخص کنند.
اگر طی یک ماه اخیر رابطه داشته باشید می فهمند ، رابطه اخیرا و طی یک ماه اخیر بوده. با گذشت یک ماه از رابطه دیگر نمی توانند تشخیص دهند .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر رابطه ی دوسال پیش غیرقابل تشخیص است و اصولا اثری از آثار رابطه باقی نمانده است و ای بسا خود مفعول هم یادش نباشد که دو سال پیش به چه کسی ...

با سلام پزشک قانونی تنها زمانهای خیلی نزدیک را مشخص میکند و زمانهای دور را و اینکه رابطه توسط چه کسی بوده است را تشخیص نمیدهد

اصل رابطه را می شود تشخیص داد ولی اینکه توسط چه کسی بوده را فقط با تحقیقات قضایی می توان کشف کرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله پزشکی قانونی رابطه جنسی را مشخص می کندکه انجام شده یا نه حدود زمانی نیز تا حدودی قابل مشخص کردن است اما در بازه بسیار کوتاهی می توان با وجود شخص مشخص شود بعد از آن قابل اعلام نمی باشد

موضوع در صلاحیت پزشک قانونی و پزشک متخصص میباشد

با سلام
متاسفانه خیر
کارشناسان پزشکی قانونی نهایت تا یک ماه پس از رابطه میتوانند وقوع آن را شناسایی کنند

تا۶ماه بله بعداز ان قابل ترمیم می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله پزشکی قانونی با توجه به چگونگی شکل گیری و موارد تخصصی این قابلیت را دارا خواهد بود
ولی تشخیص طرف مقابل تا موعد معینی امکان خواهد داشت.
حتی نوع رابطه به زور و غیره ..... نیز قابلیت تشخیص خواهد داشت.
با تشکر محمدی

سلام خیرتا دوسال پیش غیرقابل تشخیص بوده

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تاشش ماه قابل تشخیص بوده و بعد از زمان ۶ماه قابل ترمیم بوده

خیر رابطه ی دوسال پیش غیرقابل تشخیص است و اصولا اثری از آثار رابطه باقی نمانده است

با سلام
قابل تشخیص می باشد
اما فرد را نمیتوان به هیچ وجه مشخص. کرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
فرناز مهری محسن نریمانی ده نوی سعیده کریم فر امیر ضیغمی
۳۸۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام معمولا درساعت اولیه رابطه مشخص می‌شود. دو سال که زمان زیادی است

تا مدت شش ماه قابل تشخیص است.

تشخیص انجام عمل در مدتی محدود میسر و اما تشخیص اینکه توسط چه کسی انجام شده،غیر مقدور مگر در موارد خاص که بسیار نادر و محدود است .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.