لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

دیه شکستگی بینی چقدر است؟

پرسیده شده

من ضربه نزدم ولی ایشان رفته پزشک قانونی براش نوشته شکستگی بینی
احتیاج به شاهد مگه نداره
درگیرشدیم مطمئن نیستم که توی درگیری دستم به صورتش نخورده باشه
حالا اگه من محکوم بشم دیه چقدر است دامیه هست یانه

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دیه با توجه به تشخیص جراحات در پزشکی قانونی در اجرای احکام محاسبه می شود

گفتگو با متخصصین آنلاین
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۷.۴ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۸۳۲) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه

مبلغ دیه شکستگس بینی را اجرای احکام محاسبه خواهد کرد .

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، پزشکی قانونی مقدار آن را تعیین میکند دادگاه حکم داده و برایاس براساس آن اجرای احکام مقدار آن را تعیین می کند

بااحترام
درصورت احراز تقصیر از طرف شما دیه بینی اگر با از بین رفتن حس بویایی شود احتمالا بیش از نصف دیه کامل انسان در نظر گرفته میشود

درصد و میزان آن توسط پزشکی قانونی مشخص خواهد شد و توسط اجرای احکام محاسبه می شود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای اثبات ایراد ضرب و جرح توسط شما به شاهد یا دیگر ادله نیاز بوده و نظریه پزشکی قانونی صرف گزارش معاینات است.

دیه توسط اجرای احکام با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می گردد

بادرود میزان صدمات را پزشک تعیین میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میزان دیه توسط اجرای احکام محاسبه می گردد.

سلام و ارادت
میزان دقیق دیه را پزشکی قانونی مشخص می نماید .

باسلام
پزشکی قانونی نوع و درصد دیه را مشخص می کند .
همچنین اظهارات مذکور شما در خصوص درگیری اقرار محسوب و به نوعی ممکن است برای قاضی اماره ای باشد در خصوص ضارب بودن شما .

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام اجرا احکام محاسبه میشود ...

درود
پزشکی قانونی مشخص می کند دادگاه مورد حکم قرار می دهد اجرا محاسبه می کند.

بادرودوسلام ازطریق اجرای احکام قابل محاسبه می باشد.

باسلام
مرجع تعیین دیه با پزشکی قانونی است

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سام میزان درصد از طریق پزشک قانونی واجرای احکام مشخص میشود موفق باشید

سلام اجرای احکام مشخص می نماید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مهرداد بوستانچی هادی علوی خوشحال میثم دشت پیما سیدمهرداد توسلی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام مقدار دیه توسط پزشک قانونی مشخص میشود و اجرای احکام مبلغ آن را محاسبه میکند

باسلام
دیه را اجرای احکام محاسبه خواهد کرد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.