لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

در طلاق به درخواست زوجه داور تعیین میشود؟

باساام ایا در طلاق به درخواست زوجه داور از طرف دادگاه انتخاب میشود و داور نظرش لازم اتباع است

پرسیده شده
۱۳ پاسخ ۱۳۲ #08463618
مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن
۳,۵۱۳ مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل طلاق از طرف زن
۳,۷۶۴ وکیل طلاق از طرف زن آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
دعاوی طلاق از طرف زن
بیشتر بدانید دعاوی طلاق از طرف زن تمام معلومات مورد نیاز درباره دعاوی طلاق از طرف زن
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی زینب علیپور مرتضی ابراهیمی زیولایی شهریار پورحکیمی
۸۱۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۷۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

جهت صلح و سازش به داوری ارجاع می گردد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
شتاب‌دهی
اکرم فرخ
اکرم فرخ ۹.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۳۸۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
محسن یکتن خدایی
محسن یکتن خدایی ۱.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۹) دیدگاه
شتاب‌دهی
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۹.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۸۸۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۹.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۱۰۱) دیدگاه
شتاب‌دهی
سعید ستوده پارسا
سعید ستوده پارسا ۲.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۶۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
آرش جیحون
آرش جیحون ۳.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۷ / ۵ (۱۰۵) دیدگاه
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۴.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۴۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
فاطمه حسین پور
فاطمه حسین پور ۰.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۵۲) دیدگاه
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۸.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۵۳۹) دیدگاه
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۱۰.۰ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۱,۷۴۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۴.۴ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۹۶۴) دیدگاه

سلام
جهت صلح و سازش به داوری ارجاع می شود.

سلام. جهت صلح میان زوجین دادگاه موضوع راارجاع به داور می نماید.

باسلام و درود زوجه می تواند داور تعیین نماید ولی الزامی به پذیرش نظر داور نمی باشد.

پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوری، هر‌یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل ۳۰ سال داشته و آشنا به مسایل شرعی، ‌خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا و یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت مینماید و با توجه به نظر داوران رای صادر، و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را مستدل رد میکند.

باسلام
جهت صلح و سازش به داوری ارجاع می شود اما الزام نظر داور برای دادگاه لازم اتباع نمی باشد

باسلام. زوجه میتواند دادر معرفی کندوغالبا دادواه نظرداور رالحاظ میکند