لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

یک نمونه متن رضایت نامه در پرونده حقوقی میخواهم؟

پرسیده شده

با سلام نمونه متن رضایت نامه در پرونده حقوقی نیاز داشتم با تشکر

۴۳ پاسخ #03795124
۶۵,۳۰۴
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ریاست محترم شعبه ...
موضوع : اعلام رضایت
با سلام
احتراما اینجانب .... با کد ملی ... در پرونده کلاسه بایگانی ..... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقای ..... مشتکی عنه / متهم پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.

گفتگو با متخصصین آنلاین
فهیمه صیاد
فهیمه صیاد ۵.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۹۵) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۶) دیدگاه
باقر رحیمی
باقر رحیمی ۰.۳ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۱۰) دیدگاه

مستحضر باشید که در صورتیکه خواهان پرونده باشید امکان استرداد دادخواست و ... در هر زمان دارید ولی باید دقت کنید که پرونده در چه مرجعی و در چه مرحله‌ای هست مواظب باشید اگر رضایت شما منتهی به قرار سقوط دعوی شود دیگر امکان مطرح کردن دادخواست جدید ندارید بنابراین حتما باید دقت کافی داشته باشید .

۱۸ مهر ۱۳۹۹

لسیار عالی و کاملا حقوقی و قانونی و دارای انرژی فراوان در متن ارشادی

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
در تاریخ سند حاضر دفتر گردید رضایت دهنده با مشخصات فوق الذکر و بعد الحضور اقرار و اعتراف صریح نمود بموجب این سند رضایت کامل و بدون قید و شرط خودم را در خصوص دادنامه شماره …………….. صادره از شعبه ……….. به رضایت گیرنده آقای ………. و موضوع پرونده شماره ………. اعلام میدارم و هر گونه ادعای بعدی را در خصوص پرونده فوق الذکر اعم از حقوقی و کیفری از خود سلب و ساقط می نمایم و درخواست ختم پرونده مربوطه و منع تعقیب رضایت گیرنده فوق الذکر را دارم و چنانچه بعد از این در مقام ادعا برآیم باطل و بلااثر و فاقد اثرات قانونی خواهد بود .

گر رضایت شما منتهی به قرار سقوط دعوی شود دیگر امکان مطرح کردن دادخواست جدید ندارید بنابراین حتما باید دقت کافی داشته باشید .

جهت رضایت نامه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید تا بعدا مورد انکار و یا تردید قرار نگیرد

۲۳ آذر ۱۳۹۹

اثر انگشت کفایت میکنه برا انکار

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
متن خاصی ندارد ولی بشرح ذیل میتوانید مرقوم کنید
اینجانب .... خواهان پرونده کلاسه... رضایت بی قید و شرط خود را در پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم

با سلام
رضایت نامه در دفتر شعبه یا دفتر اسناد تنظیم شود

در دعوی حقوقی می بایست درخواست استرداد دادخواست را بدهید ولی باید دقت کنید که پرونده در چه مرجعی و در چه مرحله‌ای است زیرابا صدور قرار سقوط دعوی دیگر امکان مطرح کردن دادخواست جدید ندارید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دوست عزیز مراحل رضایت :
۱.دفاتر اسناد رسمی طبق اوراق چاپی
۲.مراجع صالح قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های عمومی حقوقی

بسمه تعالی تاریخ : / / ۱۳۹۹ رضایت نامه ____________________________ رضایت دهنده : آقای / خانم : ................ فرزند : ............ به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : .......................... تلفن : ............ ____________________________ رضایت گیرنده : آقای / خانم : ...................‌‌‌‌....... فرزند : .............. به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : ......................... تلفن : .............. ____________________________ متن رضایت : در تاریخ تحریر این سند رضایت دهنده با مشخصات فوق حاضر و در کمال صحت عقل و جسم و به دور از هرگونه اکراه ، تردید ، ارعاب و اجبار به شرح ذیل اقرار نمودند : با عنایت به شماره پرونده : ................... و شماره بایگانی : ........... مثبوت در شعبه محترم ...............‌.‌‌‌ در خصوص دعوی اینجانب رضایت دهنده فوق علیه رضایت گیرنده فوق مبنی بر ................ حالیه طبق تجویز ماده ی ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده : عدول از گذشت ( رضایت ) مسموع نیست و علم کامل بر این موضوع ، بدینوسیله رضایت قطعی ، منجز و بی قید و شرط خویش را له نامبرده اعلام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده امر را دارم . رضایت دهنده : امضاء و اثر انگشت / تاریخ تنظیم :

بسمه تعالی تاریخ : / / ۱۳۹۹ رضایت نامه ____________________________ رضایت دهنده : آقای / خانم : ................ فرزند : ............ به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : .......................... تلفن : ............ ____________________________ رضایت گیرنده : آقای / خانم : ...................‌‌‌‌....... فرزند : .............. به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : ......................... تلفن : .............. ____________________________ متن رضایت : در تاریخ تحریر این سند رضایت دهنده با مشخصات فوق حاضر و در کمال صحت عقل و جسم و به دور از هرگونه اکراه ، تردید ، ارعاب و اجبار به شرح ذیل اقرار نمودند : با عنایت به شماره پرونده : ................... و شماره بایگانی : ........... مثبوت در شعبه محترم ...............‌.‌‌‌ در خصوص دعوی اینجانب رضایت دهنده فوق علیه رضایت گیرنده فوق مبنی بر ................ حالیه طبق تجویز ماده ی ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده : عدول از گذشت ( رضایت ) مسموع نیست و علم کامل بر این موضوع ، بدینوسیله رضایت قطعی ، منجز و بی قید و شرط خویش را له نامبرده اعلام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده امر را دارم . رضایت دهنده : امضاء و اثر انگشت / تاریخ تنظیم :

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
در دفتر شعبه یا اینکه طرفین موضوع را رضایت را با نظر خود مشخص و رضایت نامه کتبی تنظیم نمایند

اگر منظورتون رضایت در پرونده کیفری هست که، پاسخ همکار محترممون کفایت می کند ولی اگر در پرونده با موضوع حقوقی می خواهید پرونده را مسترد کنید، باید تقاضای استرداد دعوا یا استرداد دادخواست مطرح کنید.

رضایت بایستی در دفتر دادگاه و یا حین جلسه دادرسی گرفته شود که منشی دادگاه در صورتمجلس ثبت میکند و در غیر این صورت اعتباری ندارد

رضایت حائز اهمیت است که به طور مثال در دعاوی حقوقی در چه مرحله ای صورت می پذیرد اگر قبل از تشکیل جلسه دادرسی باشد موجب صدور قرار استرداد و ابطال دادخواست می شود و کلیه پرداختی هزینه دادرسی خواهان فاقد اثر می شود و برای دعوای مربوطه بایستی دوباره دادخواست جدید تقدیم کند

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسم ا.... الرحمن الرحیم ..
ریاست محترم شعبه ....
تاریخ : / / ۱۳۹۹ رضایت نامه ____________________________ رضایت دهنده : آقای / خانم : ................ فرزند : ............ به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : .......................... تلفن : ............ ____________________________ رضایت گیرنده : آقای / خانم : ...................‌‌‌‌....... فرزند : .............. به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : ......................... تلفن : .............. ____________________________ متن رضایت : در تاریخ تحریر این سند رضایت دهنده با مشخصات فوق حاضر و در کمال صحت عقل و جسم و به دور از هرگونه اکراه ، تردید ، ارعاب و اجبار به شرح ذیل اقرار نمودند : با عنایت به شماره پرونده : ................... و شماره بایگانی : ........... مثبوت در شعبه محترم ...............‌.‌‌‌ در خصوص دعوی اینجانب رضایت دهنده فوق علیه رضایت گیرنده فوق مبنی بر ................ حالیه طبق تجویز ماده ی ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده : عدول از گذشت ( رضایت ) مسموع نیست و علم کامل بر این موضوع ، بدینوسیله رضایت قطعی ، منجز و بی قید و شرط خویش را له نامبرده اعلام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده امر را دارم . رضایت دهنده : امضاء و اثر انگشت / تاریخ تنظیم :

با سلام بستگی به موضوع پرونده داره وحتما در محضر تنظیم کنید وبصورت عادی نباشه که اعتبار اسنادرسمی بیشتر از عادیه

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

احتراما اینجانب .... با کد ملی ... در پرونده کلاسه بایگانی ..... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقای ..... مشتکی عنه / متهم پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.......

در تاریخ سند حاضر دفتر گردید رضایت دهنده با مشخصات فوق الذکر و بعد الحضور اقرار و اعتراف صریح نمود بموجب این سند رضایت کامل و بدون قید و شرط خودم را در خصوص دادنامه شماره …………….. صادره از شعبه ……….. به رضایت گیرنده آقای ………. و شرکت سهامی بیمه ایران موضوع پرونده شماره ………. مطروحه در شرکت بیمه ایران اعلام میدارم و هر گونه ادعای بعدی را در خصوص پرونده فوق الذکر اعم از حقوقی و کیفری از خود سلب و ساقط می نمایم و درخواست ختم پرونده مربوطه و منع تعقیب رضایت گیرنده فوق الذکر را دارم و چنانچه بعد از این در مقام ادعا برآیم باطل و بلااثر و فاقد اثرات قانونی خواهد بود

درود
برای رضایت بهترین کار مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی می باشد،که متون آماده برای رضایت موجود است و قید شماره ۱۶ رقمی پرونده و کلاسه ی شعبه الزامی است.
در صورتی که خودتان بخواهید بنویسید:
اول مشخصات خودتان با کد ملی بعدا مشخصات پرونده(کلاسه بایگانی و شماره ی کامل پرونده) را بنویسید و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ریاست محترم شعبه(دادگاه یا دادسرا)
با سلام. احتراما،
اینجانب........ با کد ملی ... در پرونده کلاسه. ..... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقا یا خانم ..... خوانده پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.

باسلام
ریاست محترم شعبه ......
موضوع : رضایت نامه
با سلام و احتراما ؛
اینجانب ....... . با کد ملی ....... در پرونده کلاسه بایگانی ......... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقای .......... مشتکی عنه / متهم پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.

درود..
ریاست محترم شعبه .......... حقوقی عمومی دادگستری شهر/ شهرستان ...........
با سلام..
احتـراما اینجانب ............................ فرزند ............ بشماره شناسنامه ................. و شماره ملی ..................... خواهان پرونده کلاسـه ............. بدینوسیله رضایت بی قید وشرط خود را نسبت به خوانده پرونده آقای/خانم .................... اعلام و هیچگونه ادعایی نسبت به نامبرده در موضوع پرونده امر نداشته و هر گونه ادعای بعـدی را در خصوص مشارالیه از خود و سلب و ساقط می نمایم و تقاضای مختومه شدن پرونده امر را دارم..
با احترام مجدد ............

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام شما می توانید در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود در پرونده مطروحه درشعبه حقوقی اعلام کنید ویا درشعبه دادگاه حاضر شده طی لایحه رضایت بی قید وشرط خود را نسبت به مخنومه شدن پرونده اعلام نماید.

بسمه تعالی
ریاست محتر دادگاه حقوفی
باسلام
اینجانب......محکوم له پرونده بهشما ره بایگانی شعبه ............مورخ...............رضایت تام و منجز خویش را در آن پرونده موصوف فوق الذکر علیه آقای .... .... محگوم علیه پدونده و دادنامه .......................... مورخ.................صادره از ادگاه شعبه .............. ... .. شهرستان /استان اعلام و اظهار مینمایم لذا دستورات مقتضی را مبذول فرمایید./`
با تشکر وتقدےر فراوان

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود...حسب خواسته ورای صادره بایستی تنظیم شود وفرمت کلی ندارد

رضایت دهنده : آقای / خانم : ................ فرزند : ............ به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : .......................... تلفن : ............ ____________________________ رضایت گیرنده : آقای / خانم : ...................‌‌‌‌....... فرزند : .............. به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : ......................... تلفن : .............. ____________________________ متن رضایت : در تاریخ تحریر این سند رضایت دهنده با مشخصات فوق حاضر و در کمال صحت عقل و جسم و به دور از هرگونه اکراه ، تردید ، ارعاب و اجبار به شرح ذیل اقرار نمودند : با عنایت به شماره پرونده : ................... و شماره بایگانی : ........... مثبوت در شعبه محترم ...............‌.‌‌‌ در خصوص دعوی اینجانب رضایت دهنده فوق علیه رضایت گیرنده فوق مبنی بر ................ حالیه طبق تجویز ماده ی ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده : عدول از گذشت ( رضایت ) مسموع نیست و علم کامل بر این موضوع ، بدینوسیله رضایت قطعی ، منجز و بی قید و شرط خویش را له نامبرده اعلام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده امر را دارم . رضایت دهنده : امضاء و اثر انگشت / تاریخ

سلام با آرزوی بهروزی برای شما، از طریق سایت بنیاد وکلا نسبت به ثبت سفارش اسناد حقوقی اقدام کنید ، همکاران محترم موضوع رو به یکی از متخصصین ارجاع خواهند داد

در دعاوی حقوقی اصولا متن رضایتنامه با آنچه در شکایات کیفری وجود دارد متفاوت است چرا که در پرونده های حقوقی، مختومه نمودن پرونده از طریق لوایحی با موضوعات استرداد دادخواست یا استرداد دعوی صورت میگیرد اما در پرونده های کیفری رضایت به صورت اعلام گذشت نسبت به متهم پرونده محقق می شود. در هر حال در پرونده حقوقی می بایست مراقب نحوه تنظیم لایحه و زمان ارائه آن به دادگاه باشید چرا که عدم توجه به این موضوع می تواند در برخی موارد باعث اسقاط برخی حقوق شما گردد. در هر حال شرح لایحه ارائه شده جهت استرداد دعوی به دادگاه حقوقی بدین شرح است:
ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ........... :
احتراما اینجانب ......... فرزند ........خواهان در پرونده کلاسه ............ آن دادگاه با موضوع ......... به طرفیت آقا/خانم ............................ به موجب تقدیم این لایحه دادخواست / دعوی ، خود را مسترد نموده و تقاضا دارد با توجه به این موضوع نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام لازم صورت بفرمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به دفاتر اسناد رسمی مراجعت نمایید

باسلام بااورژانساجتماعی تماس بگیرید.

بسمه تعالی تاریخ : ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ رضایت نامه ____________________________ رضایت دهنده : آقای / خانم : ................ فرزند : ............ به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : .......................... تلفن : ............ ____________________________ رضایت گیرنده : آقای / خانم : ...................‌‌‌‌....... فرزند : .............. به شماره ملی : ...................... متولد : / / ۱۳ ساکن : ......................... تلفن : .............. ____________________________ متن رضایت : در تاریخ تحریر این سند رضایت دهنده با مشخصات فوق حاضر و در کمال صحت عقل و جسم و به دور از هرگونه اکراه ، تردید ، ارعاب و اجبار به شرح ذیل اقرار نمودند : با عنایت به شماره پرونده : ................... و شماره بایگانی : ........... مثبوت در شعبه محترم ...............‌.‌‌‌ در خصوص دعوی اینجانب رضایت دهنده فوق علیه رضایت گیرنده فوق مبنی بر ................ حالیه طبق تجویز ماده ی ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده : عدول از گذشت ( رضایت ) مسموع نیست و علم کامل بر این موضوع ، بدینوسیله رضایت قطعی ، منجز و بی قید و شرط خویش را له نامبرده اعلام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده امر را دارم . رضایت دهنده : امضاء و اثر انگشت / تاریخ تنظیم

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جهت رضایت نامه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید

جهت انجام این موضوع باید نسبت به سفارش تنظیم اوراق قضایی اقدام فرمائید و اقدام در این خصوص در مشاوره رایگان امکان پذیر نیست

درود
در قسمت مشاوره رایگان متن رضایتنامه تنظیم نمی شود.

با سلام وقت بخیر
اگر پرونده حقوقی بهتر از با تقاضای استرداد دادخواست یا استرداد دعوا
که امکان طرح مجدد دعوا برای شما وجود داشته باشد
برای رضایت در دفتر اسناد رسمی یا در شعبه مورد نظر
که سند مورد اظهار انکار و تردید قرار نگیرد
متن رضایت هم همکاران انواع مختلفی ذکر کردند

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود/ ریاست محترم شعبه.......دادگاه عمومی...... باسلام احتراما نظر به اینکه دعوای اینجانب......در برونده کلاسه....مطروحه دران شعبه محترم درخارج از دادگاه حل شده واز ادامه ان انصراف نموده ام لذا تقاضای استرداد دادخواست ومختومه شدن برونده را دارم

سلام با توجه به اینکه پرونده حقوقی میباشد باید درخواست استرداد دعوا بدید که اعتبار امر مختومه ندارد ولی اگر رضایت قطعی و منجز رو ضمن رسیدگی اعلام کنید با قرار سقوط دعوا مواجع میشوید که اعتبار امر مختومه دارد

با سلام
شما در سوال ذکر نکرده اید که خواهان هستین یا خوانده و پرونده در چه مرحله ای است چون هر کدام بار حقوقی خاص خود را دارد/
منتها متن رضایت نامه عادی به شرح ذیل میباشد: یا در فرمی که دادرس محترم در اختیار شما میگذارد همچین متنی را بنویسید تا صورتجلسه دادگاه هم گردد و دادرس محترم تمیم شایسته قضایی را اتخاذ فرمایید/
منتها مطابق لایحه به شرح ذیل
بنام خدا
موضوع: اعلام رضایت پرونده کلاسه..........................

ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......
احتراما:اینجانب........فرزند...... با کد ملی...............خوانده/خواهان پرونده کلاسه.................میباشم
که مراتب رضایت منجز و بدون قید و شرط خود را اعلام
و درخواست مختومه شدن پرونده فوق مورد استدعای ان مقامعالی میباشد

با احترام

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ریاست محترم شعبه...
سلام علیکم؛ احتراما اینجانب........................ شاکی پرونده کلاسه ............................ که از آقای / خانم ........................ تحت عنوان .............. و...)شکایت کرده بودم، ، بدین وسیله به صورت منجز (قطعی و بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می کنم و هیچ گونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.

البته یاداور میشوم گاه پس از اعلام رضایت شاکی و مختومه شدن پرونده، متهم در صدد برمی آید که به عنوان مفتریعلیه شاکی اعلام جرم کند
از اینرو توصیه می گردد برای جلوگیری از این امر در انتهای رضایت نامه متن ذیل درج شود:
آقای خانم........................... نیز فی الحال اعلام می دارد که او نیز از آقای ............................ شکایتی نداشته و طرفین در این پرونده ادعایی نسبت به یکدیگرندارند.و سپس مفاد رضایت نامه به امضای هر دو نفر و شهود می رسد.

بنام خدا
با سلام
موضوع:رضایتنامه
ریاست محترم شعبه........دادکاه عمومی حقوقی.......
احترما: اینجانب...............خواهان/خوانده پرونده کلاسه.........................................
مراتب رضایت منجز و بدون قبد وشرط خود را وفق قوانین و مقررات مبنی بر موضوع مطروحه{ یا موضوعی که به ان میخواهید رضایت دهید}در ان شعبه محترم
را از حضورتا مورد استدعا میباشد.و همچنین تصمیم شایسته قضایی مستدعی میباشد:

نام و نام خانودگی و امضا شما

که میتوانید رضایت نامه خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به شعبه ارسال فرمایید:
و چنانچه رضایتنامه محضری مد نظر داشته باشین: در دفاتر اسناد رسمی تنظیم ./و بعد از ان به پیوست یک لایحه از طریق همان دفاتر خدمات قضایی ارسال فرمایید./

با کمال اظهار ادب و احترام

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بهنام رفیعی ساران اشکان اقاسیدعلی دربندی نسترن زمانی پور محمد مهدی رضیان
۵۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۱۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رضایت نامه با توجه به موضوع پرونده و چگونگی گذشت متفاوت است بایستی بصورت موردی در موضوع شوع تنظیم گردد

باسلام
رضایتنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد سمی تنظیم و به شعبه مربوطه ارائه نمایید.
متن به شرح ذیل
اینجانب..... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به پرونده شماره.... مطروح در شعبه..... دادگاه..... و رضایت گیرنده خانم /آقای.... اعلام می دارم و حق هرگونه اعتراض یا طرح دعوی نسبت به موضوع پرونده مذکور را در حال و آینده از خود سلب و ساقط می نمایم.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.