لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پیشنهادات مشاوره حقوقی تلفنی مالیات بر شرکت

۱۸۵ پیشنهاد از طرف ۱۸۵ متخصص یافت شد

نوع متخصص
استان
قیمت
محدوده قیمت
از تومان
تا تومان
انتخاب توسط بنیاد وکلا
انتخاب توسط بنیاد وکلا

با انتخاب این گزینه بنیاد وکلا با توجه به نیازهای شما بهترین متخصص را برای شما انتخاب خواهد کرد.

۴.۴ براساس (۲۱) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۵۷,۳۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۸۲,۴۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۱۰۷,۲۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

محسن اسدالهی
کارشناس حقوقی
تهران
۲.۱ بر اساس عملکرد
۵.۰ براساس (۱) دیدگاه مشتریان
۱۰۰٪ رضایت مشتریان
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (دوشنبه) ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۳۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط محسن اسدالهی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سید رسول قاضی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
تهران
۳ بر اساس عملکرد
۱.۰ براساس (۱) دیدگاه مشتریان
۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط سید رسول قاضی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مصطفی عباسی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
کرج
۱۰ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱۳ مشاوره
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (دوشنبه) ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط مصطفی عباسی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۷۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زینب علیپور
کارشناس حقوقی
تهران
۳.۲ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۸ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط زینب علیپور را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امیر ضیغمی
کارشناس حقوقی
تهران
۴.۸ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۲ مشاوره
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (دوشنبه) ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط امیر ضیغمی را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چیا کهزاد
کارشناس حقوقی
ارومیه
۰.۴ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱ مشاوره

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط چیا کهزاد را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۹۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رستم علی اکبری
کارشناس حقوقی
کرمانشاه
۰.۱ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط رستم علی اکبری را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مرتضی ابراهیمی زیولایی
کارشناس حقوقی
تهران
۱.۱ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط مرتضی ابراهیمی زیولایی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حسن ابراهیمی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
تهران
۰.۲ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط حسن ابراهیمی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۷۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فاطمه بهمئی
کارآموز وکالت کانون وکلا
تهران
۰ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط فاطمه بهمئی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ