لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در کرمانشاه

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۵۴ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
محمد صادق جعفری
محمد صادق جعفری
وکیل پایه یک قوه قضاییه
کرمانشاه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۲۴۲۲۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسین مرادقلی
حسین مرادقلی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمانشاه
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۲۹۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مصیب قادری چشمه گچی
مصیب قادری چشمه گچی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۵۴۷۰۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
پدرام کرمی
پدرام کرمی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
کرمانشاه
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمدسعید حسینی
محمدسعید حسینی
مشتری
کرمانشاه
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱۰ ماه پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
بابک عزیزی
بابک عزیزی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمانشاه
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۰۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۷ ماه پیش آخرین فعالیت ۷ ماه پیش
مشاهده پروفایل
ناصر رمضانی
ناصر رمضانی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
کرمانشاه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۳۵۱۸۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد ایزدی
محمد ایزدی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
کرمانشاه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۹۲۰۱
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
رضوان قنبری
رضوان قنبری
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۳۶۸
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۰ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
مشاهده پروفایل
امراله نیکومنش
امراله نیکومنش
وکیل پایه یک قوه قضاییه
کنگاور
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۷۳۶۳
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
نعیم محمدی قیماسی
نعیم محمدی قیماسی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمانشاه
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۱۶۰
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مهدی عبدی
مهدی عبدی
وکیل پایه یک دادگستری
اسلام آباد غرب
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۵۰۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سید عبدالناصر ساداتی
سید عبدالناصر ساداتی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمانشاه
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۱۰۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سعید گل محمدی
سعید گل محمدی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمانشاه
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسن الفتی
حسن الفتی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمانشاه
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل