لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در خراسان شمالی

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۱۸ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
محمدعلی محمدی
محمدعلی محمدی
کارشناس رسمی دادگستری
بجنورد
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۴ هفته پیش
مشاهده پروفایل
محمد یزدان پور
محمد یزدان پور
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
شیروان
شماره پروانه وکالت: ۵۳۳۰۲
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۷ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
علی غلامعلی زاده
علی غلامعلی زاده
وکیل پایه یک دادگستری
بجنورد
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان شمالی
شماره پروانه وکالت: ۲۱۳۸
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
طاهره میرزاپور
طاهره میرزاپور
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
بجنورد
شماره پروانه وکالت: ۵۳۲۹۶
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مهدی طلوع جوینده
مهدی طلوع جوینده
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
بجنورد
شماره پروانه وکالت: ۵۴۳۴۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
اصغر فرح منش
اصغر فرح منش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
گرمه
شماره پروانه وکالت: ۵۷۲۶۳
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سیده فاطمه توکلی
سیده فاطمه توکلی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
بجنورد
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان شمالی
شماره پروانه وکالت: ۲۳۹۷۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۲۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
نجمه مهماندوست
نجمه مهماندوست
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
بجنورد
شماره پروانه وکالت: ۵۳۲۹۰
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فرزانه جان فدا
فرزانه جان فدا
وکیل پایه دو قوه قضاییه
بجنورد
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان شمالی
شماره پروانه وکالت: ۴۵۷۷۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
موسی الرضا برزگر
موسی الرضا برزگر
وکیل پایه یک قوه قضاییه
شیروان
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان شمالی
شماره پروانه وکالت: ۵۰۱۹۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ ماه پیش آخرین فعالیت ۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسن محمدی
حسن محمدی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
آشخانه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان شمالی
شماره پروانه وکالت: ۲۳۹۷۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
عباسعلی رحیمی
عباسعلی رحیمی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
بجنورد
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۹ ماه پیش
مشاهده پروفایل
رشید اکبرزاده
رشید اکبرزاده
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
شیروان
شماره پروانه وکالت: ۵۵۳۲۳
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
شهرام براتی
شهرام براتی
وکیل پایه یک دادگستری
بجنورد
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۱۳۹۹۰۷۱۱۰۶۱۲۳۱۲۸
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سمیرا طالبیان کرمانی
سمیرا طالبیان کرمانی
وکیل پایه یک دادگستری
بجنورد
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل