لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در کرمان

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۵۲ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
علیرضا برهانی نژاد
علیرضا برهانی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۱۱۴۲
۰.۱ بر اساس عملکرد
۵ بر اساس (۲) دیدگاه مشتریان
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فاطمه علیزاده باقری دخت
فاطمه علیزاده باقری دخت
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
رفسنجان
شماره پروانه وکالت: ۲۵۳۱
۰ بر اساس عملکرد
۳ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فاطمه افشارمنش
فاطمه افشارمنش
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۱۱۱۸
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
زهرا افشاری پور
زهرا افشاری پور
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۲۷۰۱
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد کاظم خانجانی
محمد کاظم خانجانی
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۳۶۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۷ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فاطمه خراسانی
فاطمه خراسانی
وکیل پایه دو قوه قضاییه
کرمان
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۴۵۴۳۵
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
میلاد امیری
میلاد امیری
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۲۰۵۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۲۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مرتضی سردار شهرکی
مرتضی سردار شهرکی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
زرند
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ روز پیش
مشاهده پروفایل
رضیه یوسف زاده
رضیه یوسف زاده
وکیل پایه یک دادگستری
بم
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۳۹۶۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حجت توحیدی
حجت توحیدی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
کرمان
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۲۶۹۳۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۷ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سیدصدرالدین حسینی
سیدصدرالدین حسینی
وکیل پایه یک دادگستری
جیرفت
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۲۱۶۳
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
امین اکبری سامانی
امین اکبری سامانی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
کرمان
شماره پروانه وکالت: ۵۱۴۹۳
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
شهریار سنجری
شهریار سنجری
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۲۰۸۳
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۷ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسین راکی
حسین راکی
وکیل پایه یک دادگستری
رفسنجان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۲۵۱۹
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۳ هفته پیش آخرین فعالیت ۶ ساعت پیش
مشاهده پروفایل
سعیده امیرطاهری
سعیده امیرطاهری
وکیل پایه یک دادگستری
کرمان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره پروانه وکالت: ۲۳۶۸
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۴ هفته پیش آخرین فعالیت ۲ هفته پیش
مشاهده پروفایل