فیلترها حذف همه
نوع
حوزه کاری
موقعیت مکانی
شهر محل کار
جنسیت متخصص

جستجوی وکیل در آذربایجان غربی

چیا کهزاد کارشناس حقوقی
ایران ، آذربایجان غربی
۰.۳ بر اساس عملکرد

<< اصل بر برائت است مگر خلاف آن اثبات شود >> بار اثبات هر ادعایی برعهده شخص مدعیست متخـصص در کلیــــه دعـــاوی حقـــوقی و کیــفری علــی الخصــوص دعــاوی : مالی (وصول مطالبات) و غیرمالی (الزامات) ــ خـــــانـــــواده ــ امورات ثبتی ــ اسناد تجاری (اجرا) ــ قراردادهای ملکی ــ ارث و میراث ــ تعقیب کیفری در جرایم ــ اعاده دادرسی و یا فرجــام خواهی در کلیه احکام حقوقی وکیفری "بابیش از 10 سال تجربـه کاری مثبت"

مشاهده پروفایل حقوقی
منصور بهجت دیزج کارشناس حقوقی
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد

لیسانس مهندسی شهرسازی لیسانس حقوق فوق لیسانس حقوق عمومی دانشجوی دکترای حقوق عمومی

مشاهده پروفایل حقوقی
حمزه مرادی کارشناس حقوقی
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد

مشاور حقوقی از سال 1392 تاکنون کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدرس مولف

مشاهده پروفایل حقوقی
بابک حبیبی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
خدیجه عبدی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد

وکیل پایه یک دادگستری . مشاورحقوقی درامورخانوادگی.ثبتی.کیفری وحقوقی

مشاهده پروفایل حقوقی
جواد سیدتاجی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
سیدصمد فاطمی کارآموز قوه قضاییه
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
حوزه‌های کاری:
مشاهده پروفایل حقوقی
سجاد حضرتی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
حوزه‌های کاری:
مشاهده پروفایل حقوقی
وحید معظم ایلاملو وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
علیرضا حمزه پور وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی