فیلترها حذف همه
نوع
حوزه کاری
موقعیت مکانی
شهر محل کار
جنسیت متخصص

جستجوی وکیل در آذربایجان غربی

چیا کهزاد کارشناس حقوقی
ایران ، آذربایجان غربی
۰.۲ بر اساس عملکرد

قواعد فقهی اسلامی منشاء اصلی قوانین موضوعه حاکم برکشور عزیزمان ایران است مثلا : ـــ قاعده فقهی درء : «درء» (در لغت به معنای «دفع» است) طبق این قاعده هرگاه در جاری ساختن حدود الهی شبهه ای باشد حد ساقط می گردد و در حقوق کیفری هم قاعده «تفسیر شک به نفع متهم» از جهات گوناگونی شبیه به قاعدۀ مزبور است ... متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری علی الخصوص دعاوی مالی راجع به اموال منقول و غیرمنقول ــ قراردادهای ملکی ــ خانواده ــ ارث و همچنین حل و فصل اختلافات از طـریق داوری یا میـــــــانـجیـگـــری (( بابیش از 10 سال تجربـه کاری موفق در زمینــه دعـاوی حقــوقــی ـــ کیـفــری و خـانـواده ))

مشاهده پروفایل حقوقی
منصور بهجت دیزج کارشناس حقوقی
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد

لیسانس مهندسی شهرسازی لیسانس حقوق فوق لیسانس حقوق عمومی دانشجوی دکترای حقوق عمومی

مشاهده پروفایل حقوقی
بابک حبیبی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
خدیجه عبدی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد

وکیل پایه یک دادگستری . مشاورحقوقی درامورخانوادگی.ثبتی.کیفری وحقوقی

مشاهده پروفایل حقوقی
سیدصمد فاطمی کارآموز قوه قضاییه
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
حوزه‌های کاری:
مشاهده پروفایل حقوقی
حسین اصغری وکیل پایه یک قوه قضاییه
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
وحید معظم ایلاملو وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
ناصر محمدامینی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد

ناصر محمدامینی شاغل در شهرستان مهاباد و ارومیه و تهران

مشاهده پروفایل حقوقی
جواد سیدتاجی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی
سجاد حضرتی وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
حوزه‌های کاری:
مشاهده پروفایل حقوقی
توفیق احمدخیاط وکیل پایه یک دادگستری
ایران ، آذربایجان غربی
۰ بر اساس عملکرد
مشاهده پروفایل حقوقی