لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
رضا پورقاسمی

رضا پورقاسمی کارشناس حقوقی

۰ بر اساس عملکرد
ایران، البرز

تخصص‌های من

  • ملکی
  • کیفری
  • خانواده
  • دیوان عدالت اداری
  • وصول مطالبات
  • قراردادها
  • روابط کار و کارگری - تامین اجتماعی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس