لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
سمانه مرادی

سمانه مرادی کارآموز کانون وکلای دادگستری

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، خوزستان
اهواز 24 متری بین شریف زاده و مصطفایی
کارشناس حقوق قضایی

تخصص‌های من

  • انحصار وراثت
  • خانواده
  • کیفری (جرائم)
  • وصول مطالبات
  • ثبت احوال
  • روابط کار و کارگری
  • اسناد رسمی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!