لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
الهام دلفانی

الهام دلفانی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۴ هفته پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، لرستان
کارشناس حقوقی
ارائه خدمات مشاوره ای در امور حقوقی و کیفری

تخصص‌های من

  • ملکی
  • شرکت ها
  • انحصار وراثت
  • خانواده
  • قراردادها
  • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!