لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مهدی حبیبی ملائی

مهدی حبیبی ملائی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت بیش از یک ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، آذربایجان شرقی
هدف ما ایجاد آرامش از نظر حقوقی برای مردم.
مهدی حبیبی ملائی
کارشناس حقوقی

تخصص‌های من

  • قراردادها
  • ملکی
  • وصول مطالبات
  • کیفری (جرائم)
  • انحصار وراثت و ارث
  • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس

آدرس خیابان امام خمینی ساختمان پویش شماره تلفن همراه ۰۹۳۳ xxxxxxxx