لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مهدی حبیبی ملائی

مهدی حبیبی ملائی کارشناس حقوقی

۰ بر اساس عملکرد
ایران، آذربایجان شرقی
هدف ما ایجاد آرامش از نظر حقوقی برای مردم.
مهدی حبیبی ملائی
کارشناس حقوقی

تخصص‌های من

  • قراردادها
  • ملکی
  • وصول مطالبات
  • کیفری
  • انحصار وراثت و ارث
  • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس

آدرس خیابان امام خمینی ساختمان پویش شماره تلفن همراه ۰۹۳۳ xxxxxxxx