لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قرارداد کار شرکت با شخص حقوقی - شرکت

قرارداد کار شرکت با شخص حقوقی - شرکت

این قرارداد میان شرکت به عنوان شخص حقوقی (شرکت) و استخدام شونده که در قرارداد مستخدم خطاب شده به عنوان شخص حقیقی منعقد خواهد شد و مختص کسانی است که قصد تنظیم قرارداد کار موقت با شرکت را دارند.
ویژگی‌ها
  • نسخه: ۱.۲
  • تاریخ آخرین بروزرسانی: ۶ آبان ۱۳۹۸
  • نوع فایل: pdf, word
  • تعداد صفحات: ۵
قیمت تنظیم قرارداد پس از بررسی توسط متخصصین مشخص خواهد شد.
میتوانید درخواست تنظیم خود را برای یک فرد خاص و یا تمام متخصصین حاضر ارسال کنید.
قیمت
پس از بررسی متخصص مشخص خواهد شد
تنظیم قرارداد توسط متخصص
دانلود قرارداد
با دانلود قرارداد شما به فایل‌‌های pdf و word دسترسی خواهید داشت.
با دانلود این نسخه قرارداد تمام بروزرسانی‌های بعدی را هم دریافت خواهید کرد.
قیمت
۴۹,۰۰۰ تومان
اشتراک گذاری
  1. توضیحات
  2. پرسش و پاسخ

اولین مورد در تنظیم قرارداد، مشخص کردن هویت طرفین قرارداد میباشد که میان  شرکت و شخص حقیقی به صورت موقت تنظیم میشود.

یعنی یک طرف قرارداد کار، شرکت است به عنوان کارفرما و طرف دیگر قرارداد، کارگر یا شخص حقیقی است.

اگر شرکت و یا شخص حقوقی یکی از طرفین باشد، نماینده ای که از طرف شرکت است باید قرارداد را امضا کند.

قراردادهای مشابه
شروع قیمت از ۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۵۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۶۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۲۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان