کیفری (جرائم)

حبس تعلیقی چیست؟

تعلیق در لغت به معنای آویختن، معلق، در آویختن چیزی را به چیزی و متعلق گردانیدن است که قانونگذار به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مجازات بازدارنده و تادیب را تعیین می کند که این مجازات ها از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره می باشد که حبس تعلیقی نیز در واقع نوعی حبس و مجازات تعلیق شده است.

در این مقاله به بررسی این که حبس تعلیقی چیست و حبس تعلیقی مطابق قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

نوشته های مشابه

حبس تعلیقی چیست؟

در پاسخ به اینکه حبس تعلیقی چیست باید گفت که طبق قانون زمانی که فرد به مجازات حبس اعم از تعزیری یا بازدارنده محکوم می شود، ممکن است بنا به شرایط موجود و تصمیم قاضی دادگاه تمام یا بخشی از مجازات تعلیق شود؛ یعنی در واقع زمانی که فرد به حبس تعلیقی محکوم می شود.

یعنی اینکه فرد طبق قانون محکوم بوده و مجازات تعیین شده برای او حبس است اما بنا به تشخیص قاضی حبس او معلق می شود.

اگر فرد محکوم در مدت تعیین شده مرتکب جرمی نشود محکومیت او لغو می شود و در صورتی که مرتکب جرمی شود، مجازات حبس تعلیق شده او اجرا خواهد شد.

برای مثال زمانی که گفته می شود فردی به ۱۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است به این معنا است که محکوم به ۱۲ سال حبس است ولی اگر مرتکب جرم دیگری شود در زمان معین شده حکم او اجرا می شود و حبس می شود.

حبس تعلیقی مطابق قانون مجازات اسلامی

حبس تعلیقی مطابق قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۶ این گونه بیان شده است که: «در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد.

دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد.

همچنين محكوم مي تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.»

صدور حکم و اجرای مجازات مشخص در قانون قابل اعمال است.

لازم به ذکر است که اگر محکوم در زمان حکم تعلیقی مرتکب جرمی شود به مجازات هر دو جرم (جرمی که حکم تعلیق برای آن صادر شده و جرمی که در طول تعلیق مجازاتش مرتکب آن شده است) محکوم می گردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا