دادسراکیفری (جرائم)

نیابت قضایی بین المللی؛ شرط نیابت و چگونگی اجرای آن

تحقیقات لازم برای صدور رای در پرونده های حقوقی امری لازم و ضروری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

اما در شرایطی، ممکن است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا نتواند به این امر اقدام کند؛ چرا که این اقدامات باید در محلی غیر از حوزه دادگاه صورت گیرد.

به همین دلیل است که در قانون آیین دادرسی مدنی، مقرراتی در خصوص نیابت قضایی اعم از نیابت قضایی داخلی و نیابت بین المللی پیش بینی شده است.

به همین مناسبت، در این مقاله قصد داریم به بررسی نیابت قضایی بین المللی، شرط نیابت قضایی بین المللی و چگونگی اجرای نیابت قضایی بین المللی بپردازیم . 

نیابت قضایی بین المللی چیست؟

نیابت قضایی بین المللی در ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این ماده "در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.

ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد".

بنابراین، در شرایطی که برای رسیدگی به پرونده، انجام تحقیقاتی در خارج از کشور لازم باشد، دادگاه های ایران می توانند با شرایطی به دادگاه های خارج از کشور، نیابت دهند که به آن نیابت قضایی بین المللی گفته می شود.

شرط نیابت قضایی بین المللی

یکی از شروط نیابت قضایی بین المللی آن است که میان کشورها "تعاون قضایی" یا "معامله متقابل" وجود داشته باشد.

به موجب ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، "دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند".

همچنین، به موجب ماده ۲۹۳، "دادگاه های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی را برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ، برابر آن عمل کند".

چگونگی اجرای نیابت قضایی بین المللی

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص چگونگی اجرای نیابت قضایی بین المللی چنین پیش بینی نموده است:

"در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد.

در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید ، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود".

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا