بیمهتامین اجتماعی

افراد تحت تکفل در تأمین اجتماعی چه کسانی هستند؟

تَجَـرُّد، تَأَهُّـل و تَکَـفُّـل، هم‌خانواده کلمات مُجرَّد، مُتأهِّـل و مُتکَـفِّـل، اصطلاحات حقوقی هستند که در قوانین مختلف بویژه کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری به کار رفته‌اند و برای آنها تکالیف یا حقوقی تعریف شده است. در این مطلب با این اصطلاحات آشنا می‌شوید؛ مخصوصاً اینکه در قانون سازمان تأمین‌ اجتماعی متکفّل کیست و چه افرادی قانوناً تحت تکفل او محسوب می‌شوند تا خود فرد یا افراد تحت تکفلش از امتیازات قانونی برخوردار گردند.

افراد تحت تکفّل مشمول قانون تأمین اجتماعی

مجرّد کسی است که اکنون همسری ندارد؛ هرچند ممکن است قبلاً ازدواج کرده باشد ولی به دلیل طلاق رسمی یا فوت همسرش، اکنون بدون همسر است. بنابراین فرد فعلاً مجرد می‌تواند صاحب فرزند باشد یا سرپرستی افرادی چون پدر یا مادرش را نیز به عهده داشته باشد.

متأهّل کسی است که در حال حاضر همسر و عیال دارد. این شخص ممکن است صاحب فرزند باشد و اگر فرزندانش زیاد باشد در عرف می‌گویند عیال‌وار است. در برخی قوانین به فرزند عائله می‌گویند؛ مانند قانون سازمان تأمین اجتماعی که در ماده ۸۵ حق عائله‌مندی (حق اولاد) را برای افراد متأهل در نظر گرفته و به عهده کارفرما گذاشته است‌. همچنین ممکن است فرد متأهل سرپرستی افرادی مثل پدر و مادر یا خواهر و برادرش را هم به عهده گرفته است.

متکفٌل کسی است که افرادی را از جهت معاش و گذراندن زندگی تحت سرپرستی خود دارد و زندگی آنها وابسته به کار و شغل اوست. بنابراین اصطلاح متکفّل اعم از دو عنوان مجرد و متأهل است و ممکن است شخصِ متکفّل، مجرد و بی‌همسر باشد ولی افراد تحت تکفل داشته باشد.

نکته مهم این است که اگر افراد تحت تکفل این شخص مطابق قانون باشد، هم شخص متکفل و هم افراد تحت تکفل او، بسته به موارد مختلف، از مزایای قانونی برخوردار خواهند بود.

در ادامه مطلب، افراد تحت تکفل را براساس دو قانون سازمان تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری بررسی می‌کنیم. دلیل انتخاب قانون بیمه بیکاری این است که در ماده اول آن بیان شده است همه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری نیز هستند.

وکلای متخصص قوانین کار و بیمه بنیاد وکلا با پشتیبانی حقوقی از جامعه کارگری و مشمولان تأمین اجتماعی، گره از خیلی از مشکلات آنها باز کرده‌ و خنده رضایت را بر چهره آنان نشانده‌اند.

افراد تحت تکفل در خدمات درمانی تأمین اجتماعی

طبق ماده ۵۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی، فرد بیمه‌شده و خانواده او از خدمات درمانی و پزشکی این سازمان بهره‌مند هستند. سپس در ماده ۵۸ این افراد را تعریف کرده است‌. این افراد تحت تکفل برای خدمات درمانی از این قرارند:

  1. زن بیمه‌شده.
  2. شوهر بیمه‌شده به دو شرط: الف. تحت تکفل همسرش باشد؛ ب. بالای ۶۰ سال سن داشته باشد یا طبق نظر کمیسیون ماده ۹۱ پزشکی تأمین اجتماعی ازکارافتاده باشد.
  3. فرزندان با این شرایط: الف. زیر هجده سال. ب. دختران بالای هجده سال به شرط تجرد و عدم اشتغال. ج. پسران بالای هجده سال به شرط عدم اشتغال به کار یا مشغول تحصیل بودن. د. فرزندان بیمار یا دارای نقض عضو که طبق تأیید سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند (ازکارافتاده).
  4. پدر و مادر تحت تکفل بیمه.شده با دو شرط: الف. مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی نباشند. ب. پدر بالای ۶۰ سال و مادر بالای ۵۵ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون ماده ۹۱ پزشکی تأمین اجتماعی ازکارافتاده باشند.

نکته دیگر اینکه سهم افراد تحت تکفل از مستمری بازماندگان متفاوت است و در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی تعریف شده است. برای مثال، اگر برای متوفی زن، افراد تحت تکفل شامل پدر، مادر و شوهر باشد، سهم همسر ۵۰ درصد و سهم هر یک از والدین ۲۰ درصد است.

افراد تحت تکفل در مستمری فوت تأمین اجتماعی

طبق ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی در صورت فوت بیمه‌شده در چهار حالتی که در آن ماده آمده است، بازماندگان از مستمری برخوردارند که همان افراد تحت تکفل مشمول خدمات درمانی هستند با کمی تفاوت در شرایط.

الف. در افراد تحت تکفل مرد متوفی، زن یا زنان دائمی وی تا زمانی که شوهر نکند تحت تکفل و دریافت مستمری است.

ب. افراد تحت تکفل زن متوفی چنین است:

۱. شوهر تحت تکفل با همان دو شرط دریافت خدمات درمانی.

۲. فرزندان با همان شرایط دریافت خدمات درمانی اما در صورت فوت پدر یا اگر پدر زنده است تحت تکفل مادر بوده با لحاظ دیگر شرایط دریافت خدمات درمانی.

۳. پدر و مادر تحت تکفل زن متوفی با همان دو شرط دریافت خدمات درمانی.

افراد تحت تکفل در قانون بیمه بیکاری

در تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه بیکاری نیز افراد تحت تکفل بیان شده است که همان مشمولان خدمات سازمان تأمین اجتماعی هستند اما با یک تفاوت بزرگ! در قانون بیمه بیکاری، خواهر و برادر نیز جزو افراد تحت تکفل تعریف شده‌اند با همان شرایطی که برای فرزندان دختر یا پسر شرط است:

الف. خواهر مادامی که ازدواج نکرده‌ و فاقد شغل و حرفه هستند.

ب‌ برادر زیر هجده سال یا بالاتر به شرط عدم اشتغال یا تحصیل یا ازکارافتادگی کامل طبق نظر پزشک معتمد سازمان.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا