انحصاروراثت

 • ly2skPwTMvWeTeL1VvxgRvltDxFYBiKBDdQmWHvU

  شرایط وصی چیست؟

  کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

 • sODOGFMraThkLmYbvl7TOimL0intmwtsTlZXTTNt

  گواهی انحصار وراثت چیست؟

  اگر خودتان میخواهید این مراحل را طی کنید باید با مدارک لازم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع کنید و…

 • op2uR4PADUMT74dhjQBVtCGvdo2V8NbEzhN8fI3m

  تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

  پس از فوت یک شخص در ابتدا طبق دیون وبدهی ایشان پرداخت می شود. بعد از پرداخت کلیه بدهی و …

 • 8ZzKQM9r63l23kxpkF19olwmxdrlxYKYUfiwukSz

  از صفر تا صد انحصار وراثت و مسائل مربوط به صدور گواهی آن

  انحصار وراثت چیست و چه مراحلی دارد؟ برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد.…

 • J3mvvcKJAZYH9dsJjRrPiFENTO12IxTQOK0TEonA

  انحصار وراثت چیست؟

  انحصار وراثت یعنی تعداد وارث‌های شخص فوت شده و همچنین سهم آنها از ارث مشخص شود.

 • QnkEpuDFMuWtNfkwd0UzqC2GIfbTaVXHVwdDvUcU

  مدارک لازم برای انحصار وراثت

  بعد از اینکه شخصی فوت میکند باید تکلیف ماترک و اموال او مشخص شود که در ابتدا لازم است گواهی…

 • TYQ1trsnw95Xm4KuuzgIuEdkomvSv7X3KwC6b6SS

  دستمزد وصی

  موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود

 • FFDjc03Ypptm6hEbqww8UiRXT6AmeSFE4U9Gs9h5

  وصیت عهدی چگونه تنظیم میشود؟

  وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری…

 • 3XUn5WPwKpAEHpCOfHrKJaZ1sIO6X6hRMeI0IjFH

  وصیت عهدی چند نوع است؟

  وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری…

 • BuiDrnpIODgg72Vig7m47jhrnUpiPOPTtokFjrqr

  وصیت تملیکی چیست؟

  هر شخص میتواند تا یک سوم از اموالش را وصیت کند و اگر بخواهد بیشتر وصیت کند باید وراث ایشان…

دکمه بازگشت به بالا