آخرین مطالب ملکی

رفع تصرف قانونی از مال غیر منقول - خلع ید

خلع ید در معنای لغوی عبارت از خاتمه دادن به سلطه کسی و از دست کسی بیرون آوردن چیزی از طرق قانونی…

توسط حسام خوشگواری

نکات مهم تنظیم سند رسمی ملک

پرونده های ملکی که موضوع آنها الزام به تنظیم سند رسمی است، از جمله دعاوی هستند که معامله صورت گرفته…

توسط امیر ضیغمی

مراحل ثبت نام و اخذ سند برای املاک بدون سند

قبل از هر چیز چند نکته مهم قابل توجه است قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای ثبتی فاقد…

توسط محمدحسین اسماعیل زاده

فرایند عملی فروش مال مشاع و یا موروثی

فروش مال مشاع و مشترک فی مابین شرکاء و یا وراث به درخواست حتی یکی از ورثه و یا شرکاء و مخالفت بقیه…

توسط مصطفی عباسی

حق ارتفاق چیست؟

هرگاه کسی برای آبیاری زمین خود ناچار باشد نهری از زمین دیگری رد کند تا آب را به زمین خود برساند، وی…

توسط امیر هاشمی

اجاره به شرط تملیک چیست؟

آیا مستاجر میتواند بعد از پرداخت و اجرای تعهدات خود، مالک ملک شود؟ آیا مستاجر ضمن عقد اجاره…

توسط امیر هاشمی

تقسیم مشاعات آپارتمان چگونه است؟

برای اینکه مالکین یک آپارتمان بتوانند از خود آپارتمان و مشاعات آن مطابق حقی که در قانون تملک…

توسط امیر هاشمی

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟

با توجه به قانون موجر و مستاجری که از قدیم چند بار تغییر کرده است، لذا حق کسب و پیشه و تجارت به…

توسط امیر هاشمی

قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی

در حال حاضر به دلیل گسترش آپارتمان نشینی و مشکلاتی که میان مالکین و مستاجران در آپارتمان اتفاق…

توسط اکرم فرخ