روابط نا مشروع

نحوه استفاده از فیلم رابطه نامشروع

اثبات هر جرمی، دشواری‌ها و شرایط خاص خود را دارد و از این رو جرائم منافی نیز برای ثابت کردن آن‌ها نیازمند توسل به روش‌هایی است.

در صورتی که شکایتی در مراجع قضایی مینی بر وقوع رابطه نامشروع مطرح شده باشد، لازم است که شاکی اقدام به ثابت کردن این که رابطه خلاف شرع توسط متهم صورت گرفته نماید، در غیر این صورت متهم پرونده تبرئه می‌شود و به نوعی شکایت شکایت به نتیجه نخواهد رسید. فیلم رابطه نامشروع نیز در همین جا اهمیت می‌یابد.

نوشته های مشابه

به منظور اثبات جرائم مختلف از جمله روابط نامشروع، هر روشی نمی‌تواند کارآیی داشته باشد، بلکه ضروری است که استناد شاکی به ادله جرم، قانونی و موجه باشد.

جدای از این که طرح دعوا رابطه نامشروع در دادگاه توسط شاکی خصوصی صورت گرفته و با طبق گزارشات مراجع انتظامی است، در هر صورت قاضی برای صدور حکم مجازات باید به قطعیت در مورد ارتکاب جرم برسد. راه‌های اثبات روابط نامشروع به استناد اقرار، شهادت شهود و علم قاضی انجام می‌شود.

اگر اقرار و شهادت شهود شرایط و امکان کافی به منظور اثبات جرم را نداشته باشند و از این رو تنها راه حلی که از طریق آن ثایت شدن ارتکاب رابطه نامشروع توسط متهم پرونده امکان پذیر است، علم قاضی است.

روشی رایج که باعث می‌شود تا قاضی به این علم دست پیدا کند تا رابطه نامشروع از طرف متهم ارتکاب یافته است، ارائه فیلم از صحنه وقوع جرم و یا برقراری رابطه است. قاضی چه بسا می‌تواند به واسطه فیلم گرفته شده از زمان برقراری رابطه، حکم مجازات متشاکی را صادر نماید.

علی رغم این که در قانون، مستقیما به ادله فیلم و عکس و اسناد و مدارک جهت اثبات جرم اشاره نشده است ولی از طریق این روش‌ها امکان استفاده از آن‌ها در دعاوی کیفری چون روابط نامشروع وجود دارد.

در واقع فیلمی که نشان دهنده صحنه‌ای که متهم در حال برقراری نامشروع با شاکی و یا فرد دیگری است، به طور قطعی نمی‌تواند برای قاضی یقین ایجاد کند اما در هر صورت روشی کمک کننده در این قبیل پرونده‌ها جهت مشخص شدن ابهامات است.

به طور کلی می‌توان گفت که به واسطه فیلم و یا عکس‌هایی از صحنه وقوع جرم، امکان اثبات رابطه نامشروع وجود دارد اما در هر صورت شرایط خاصی پیرامون این موضوع وجود دارد. به همین جهت در این مقاله قصد داریم که به بررسی نحوه استفاده از فیلم رابطه نامشروع و اثبات این قبیل جرائم بپردازیم.

امکان اثبات رابطه نامشروع به واسطه فیلم وجود دارد؟

زمانی که جرمی رخ می‌دهد، در درجه اول لازم است که وقوع آن نزد مرجع قضایی اثبات شود. تجربه قابت کرده است که برخی از شکایات کیفری که در دادسرا و یا دادگاه مطرح می‌شوند، با هدف پرونده سازی برای متهم شکل گرفته است و از این رو متشاکی مرتکب هیچ عمل مجرمانه‌ای نشده است.

برای قاضی این قضیه حائز اهمیت است که آیا واقعا متهم پرونده جرمی را مرتکب شده است و یا این که شاکی ادعای واهی علیه او مطرح کرده است.

به همین جهت است که قانونگذار، راه و روش‌هایی که از طریق آن می‌توان اثبات جرم را انجام داد، به طور واضح مشخص کرده است و در هر صورت بایستی اثبات جرائم نیز از چارچوب قانونی خارج نشود. یکی از راه‌هایی که اصولا در پرونده‌های قضایی برای اثبات وقوع جرم، مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلم و یا عکس از صحنه ارتکاب جرم است.

روابط نامشروع در صورتی که محقق شدن آن‌ها از طریق شرایط قانونی باشد، می‌توان گفت که جرمی صورت گرفته است. در شرع و قانون، چارچوب‌های خاصی فی ما بین روابط زن و مرد نامحرم در نظر گرفته شده است و اگر این روابط از چارجوب‌های مشخص شده فراتر رود، می‌توان گفت که روابط مجرمانه نامشروع شکل گرفته است.

قانون، روابطی که بین زن و مرد بدون علقه زوجیت برقرار می‌شود را در حکم روابط نامشروع قرار داده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. اینگونه روابط در ارتباط با رابطه جسمی و فیزیکی بین دو نفر نامحرم بوده و یا این که در موارد شدیدتر سبب رابطه از نوع جنسی بین زن و مرد می‌شود.

در واقع رابطه نامشروع، شامل روابط زنا که در آن مرد و زن با هم سکس می‌کنند و روابطی که منتهی به بغل کردن، بوسیدن و مواردی از این قبیل بین زن و مرد می‌گردد. در هر صورت اگر فردی بدون رضایت وارد رابطه نامشروع شد، می‌تواند از مرتکب در دادکاه شکایت کند.

اما سوال مهم‌تر در این زمینه آن است که آیا امکان اثبات رابطه نامشروع به واسطه فیلم وجود دارد؟ در واقع رابطه نامشروع به چه طریقی اثبات می‌شود؟ همچنین نحوه استفاده از فیلم در پرونده‌های کیفری از جمله پرونده شکایت رابطه نامشروع چگونه است؟

به طور کلی باید گفت که اثبات رابطه نامشروع به وسیله اقرار، شهادت و علم قاضی صورت می‌گیرد. اما این که اسنادی مانند فیم و یا عکس از صحنه جرم موجود باشند و منجر به ثابت شدن وقوع جرم نزد قاضی می‌شود، بستگی به عوامل و شرایط مختلفی دارد و نمی‌توان به طور قطع گفت که اگر فیلمی به هر طریقی از لحظه برقراری رابطه بین زن و مرد وجود داشته باشد، جرم رابطه نامشروع اثبات می‌شود.

پاسخ به این سوال که امکان اثبات رابطه نامشروع به واسطه فیلم وجود دارد یا خیر، مثبت است و اگر یک سری اسنادی مانند فیلم از زمانی که متهم در حال رابطه نامشروع است، به دست قاضی برسد، می‌توانید این احتمال را داد که قاضی به این قطعیت خواهد رسید که متهم، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شود.

ضبط فیلم رابطه نامشروع

فیلم صحنه جرم و اثبات رابطه نامشروع از طریق آن

در بسیاری از پرونده‌های جنایی، وقوع فیلم و یا تصاویر، منجر می‌شود که مرجع انتظامی رسیدگی کننده به پرونده و یا قاضی بتوانند ابعاد تازه‌ای از وقوع جرم را کشف کنند و به نحوی ازجزئیات جرم ارتکاب یافته مطلع شوند. در هر صورت اگر فیلم صحنه جرم وجود داشته باشد، کمک شایانی به صحت ادعای شاکی نموده و قاضی نیز حکم مجازات متهم را صادر می‌کند.

رابطه نامشروعی که در شکایت مطرح شده است، می‌تواند رابطه مصداق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و یا مصداق جرم زنا باشد. زنا با توجه به این که رابطه نامشروع محسوب می‌شود، ولی به جهت آن که نحوه و شرایط وقوع آن با سایر روابط منافی عفت فرق دارد، از این رو قانونگذار، مجازات آن را مجزا در نظر گرفته و در فصل دیگری از قانون مجازات پیش بینی کرده است.

فیلمی که در شکایت رابطه نامشروع مورد استفاده قرار می‌گبرد، ممکن است که در ارتباط با عمل زنا و یا عمل غیر شرعی به غیر از زنا باشد. در هر صورت در صحنه فیلم باید مشخص شود که زن و مرد با هم در حال انجام رابطه غیر شرعی بوده‌اند تا اثبات جرم صورت گیرد.

ناگفته نماند که اگر رابطه نامشروع در فیلم تنها شامل رابطه بین زن و مرد در حد لمس کردن بدن هم یا در آغوش گرفتن یکدیگر باشد، قاضی اگر در مورد وقوع جرم به علم و یقین کافی رسیده باشد، حکم ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را برای متهم در نظر می‌گیرد.

اما در صورتی که فیلم صحنه جرم حاوی محتوای برهنگی کامل زن و مرد و یا به هر نحوی نشان دهنده رابطه جنسی و یا زنا باشد، حسب شرایط جرم زنا، حد این جرم برای مجازات متهم تعیین می‌شود. محتوای فیلم و این که تا چه حد فیلم ارائه شده در پرونده می‌تواند صحت وقوع جرم را تایید کند، در صدور حکم مجازات رابطه نامشروع اثرگذار است.

البته گاها کیفیت فیلم صحنه جرم به اندازه کافی مطلوب نیست که برقراری رابطه نامشروع را به طور واضح نشان دهد. در این شرایط، قاضی به فیلم ارائه شده استناد نمی‌کند و از طریق دلایل دیگر وقوع جرم را به اثبات می‌رساند. در مواقعی قاضی اثبات رابطه نامشروع را از طریق فیلم و مدارکی از این قبیل، انجام می‌دهد که دلایل موجه و قاطعی در این زمینه وجود نداشته باشد.

در واقع وکیل تلفنی می‌گوید که از آن جهت امکان تغییراتی در فیلم با استفاده از نرم افزارهای مختلف وجود دارد و می‌توان محتویات کامل فیلم را تغییر داد، از این حیث، قضات چندان به فیلم و تصاویر ارسالی برای اثبات رابطه نامشروع اکتفا نمی‌کنند و در هر صورت با جستجو و بررسی‌های فراوان به یک سری اسناد قطعی و موجه برای تعیین تکلیف پرونده می‌رسند.

فیلم رابطه نامشروع از دوربین مداربسته

آیا فیلم رابطه نامشروع دلیل قاطع برای اثبات این جرم است؟

رابطه نامشروع اگر بین زن و مرد که رابطه زوجیت ندارند و به نحوی عقد نکاح اعم از دائم و موقت بینشان جاری نشده باشد، جرم محسوب می‌شود. حال برای اثبات این جرم مانند سایر جرائم می‌تواند به ادله جرم در امور کیفری استناد کرد.

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، کلیه روش‌هایی که امکان اثبات جرم وجود دارد را بیان کرده است که برای ثابت کردن جرم رابطه نامشروع می‌توان به سه راه افرار، شهادت و علم قاضی رجوع کرد.

اقرار دلیل معتبر و موجهی است که می‌تواند وقوع رابطه نامشروع را به اثبات برساند. متهم پرونده با اراده و اختیار خود نزد قاضی یک مرتبه اعتراف می‌کند که مرتکب رابطه نامشروع شده است. البته برای جرم زنا لازم است که اقرار به چهار مرتبه انجام شود. شهادت شهود نیز برای ثایت کردن وقوع رابطه نامشروع در صورتی که حد نصاب و سایر شرایط قانونی را داشته باشد، به تنهایی کفایت می‌کند.

حال اگر دو راه مزبور برای اثبات رابطه نامشروع وجود نداشته باشند، باید علم قاضی را تنها ادله موجود جهت اثبات جرم رابطه نامشروع تلقی کرد. در صورتی که دلایل، مدارک و اسناد مختلف در پرونده وجود داشته باشد که قاضی با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، علم و یقین کافی پیدا کند که جرمی ارتکاب یافته است، حکم مجازات جرم رابطه نامشروع را حسب مورد صادر می‌کند.

یکی از مواردی که می‌تواند به علم قاضی در جهت اثبات وقوع جرم رابطه نامشروع کمک کند، تصاویر و یا فیلم‌هایی از صحنه رابطه نامشروع و زنا است. در واقع قاضی فیلم مورد ادعای شاکی را مشاهده می‌کند که اگر صحنه فیلم نشان دهنده رابطه نامشروع بین دو نفر باشد، امکان این که حکم مجازات متهم را صادر کند، وجود دارد.

نظر به این که فیلم رابطه نامشروع، در اثبات جرم صورت گرفته نقش موثری دارد اما در قانون از این روش‌ها سخنی به میان نیامده است و به نوعی فیلم و عکس و سایر مدارک، تاثیر غیر مستقیم در ثایت کردن جرائم دارند. در واقع فیلمی که دارای صحنه رابطه نامشروع بین زن و مرد است، نوعی اماره قضایی است و این امکان وجود دارد که منجر به علم قاضی بشود و یا این که موجب اثبات وقوع جرم نگردد.

از این رو می‌توان گفت که فیلم رابطه نامشروع، دلیل قاطع و قانونی در اثبات این جرم نیست و قاضی دادگاه می‌تواند علم به ارتکاب جرم از طریق فیلم نمایش داده شده پیدا کند. گفتنی است که حتی اگر فیلم صحنه جرم مستند به دوربین مدار بسته قرار داده شده در مکان برقراری رابطه یا زنا باشد، باز هم به تنهایی دلیل کافی در اثبات جرم رابطه نامشروع نیست.

اثبات روابط نامشروع امری بسیار دشوار است و به صرف این که با مشاهده فیلم و محتویات آن در مورد ارتکاب جرم به یقین رسید یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. ممکن است که محتوای فیلم به اندازه کافی واضح و به نوعی نشان دهنده صحنه وقوع جرم نباشد و قاضی نمی‌تواند به طور قاطع به این نتیجه برسد که متهم آیا واقعا در چنین رابطه‌ای شرکت داشته است یا خیر.

خصوصا اگر شکایت رابطه نامشروع در مورد جرم زنا باشد که به مراتب اثبات این جرم از طریق فیلم و یا دوربین‌های مدار بسته سخت‌تر است و به سبب آن که برای تحقق این جرم حتما باید عمل دخول صورت گیرد تا دادگاه حکم زنا را صادر کند، صحنه موجود در فیلم بایستی به میزان کافی شفاف و دقیق باشد.

انواع فیلم رابطه نامشروع

شیوه استفاده از فیلم رابطه نامشروع

میزان اثرگذاری اسنادی مانند فیلم و یا عکس در اثبات رابطه نامشروع در بخش‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. حال در این زمینه توجه به نکات لازم جهت استفاده از فیلم رابطه نامشروع بسیار حائز اهمیت است. شخصی که تمایل دارد از فیلم مربوط به رابطه نامشروع جهت اثبات وقوع این جرم استفاده نماید و در نهایت آن را به دادگاه ارسال کند، ضروری است که میزان وضوح فیلم به مقدار کافی بالا بوده تا تشخیص چهره افراد در آن امکان پذیر باشد.

تصور کنید که فیلم ارائه شده به دادگاه در مورد این که متهم مرتکب رابطه نامشروع شده است، به نحوی باشد که از کیفیت پایینی برخوردار بوده و یا تصویر واقعی متشاکی در فیلم مشخص نباشد که قاضی بتواند علم به انجام رابطه توسط متهم ببرد.

در این صورت استفاده از فیلم رابطه نامشروع هیچ کارایی ندارد و بهتر است که ضمیمه پرونده نشود؛ زیرا در چنین شرایطی قاضی به صراحت، محتویات فیلم را رد می‌کند.

از آن جهت که امروزه نرم افزارهای مختلفی به منظور اعمال تغییر در هویت و چهره افراد زیاد شده‌اند و چه بسا از طریق آن امکان ایجاد فیلم‌های جعلی وجود دارد، قضات به این موضوع توجه خاصی دارند و چنانچه ثابت شود که فیلم ارائه شده ساختگی است، امکان بررسی فیلم صحنه جرم توسط کارشناس وجود دارد.

اگر به منظور اثبات رابطه زنا، فیلمی در اختیار دادگاه قرار گرفته باشد، محتویات فیلم جهت اثبات ادعای مطرح شده باید به گونه‌ای باشد که عمل دخول و رابطه جنسی بین زن و مرد را به طور واضح نشان دهد. در غیر این صورت اگر چنین صحنه‌هایی در فیلم محرز نشوند، قاضی نمی‌تواند حکم مجازات متهم را صادر کند و برای اثبات جرم بایستی به ادله دیگر رجوع کرد.

لازم به ذکر است که در قضات در اثبات وقوع جرائم نامشروع مانند زنا، سختگیرانه عمل می‌کنند و به راحتی این موضوع را نمی‌پذیرند که ارتکاب عمل نامشروع صورت گرفته و به نحوی مرد و زن در فیلم در حال سکس و یا رابطه دیگری هستند.

البته نظر قضات در این شرایط فرق می‌کند و ممکن است که قاضی با مشاهده چندباره فیلم، نسبت به انجام رابطه نامشروع به یقین و علم کافی برسد و یا این که حکم تبرئه فرد متهم به انجام رابطه نامشروع را صادر نماید.

برای آن که ادعای شاکی مبنی بر وقوع جرم زنا و یا رابطه نامشروع، با شرایط بهتری اثبات به کمک وکیل شود، اگر فیلم و یا تصاویری از صحنه جرم داشته باشد، می‌تواند به همراه این مدارک به سایر ادله جرم مانند شهادت شهود نیز در صورت امکان استناد کند.

نکته بسیار مهم آن است که اگر در شکایت رابطه نامشروع مطرح شده، شاکی نتواند ثبت کند که وقوع این جرم و رابطه توسط متهم انجام شده است، جدای از این که حکم تبرئه وی صادر می‌شود، متشاکی حق دارد به سبب آن که حیثیت و آبرو او در این پرونده، از بین رفته است، نسبت به شاکی اعاده حیثیت و طرح دعوا در این زمینه کند.

مشاوره حقوقی فیلم رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا

برای افرادی که قصد طرح شکایت کیفری با عنوان ارتکاب رابطه نامشروع را دارند، همواره این سوالات مطرح می‌شود که از چه راه و روش‌هایی و چگونه می‌تواند اقدام به اثبات جرم نزد مرجع قضایی نمود. فیلم و عکس از صحنه‌ای که متشاکی در حال رابطه نامشروع بوده است، می‌تواند منجر به اثبات ادعای شاکی و وقوع جرم شود.

در مورد نحوه استفاده از فیلم رابطه نامشروع در پرونده‌های قضایی در متن مقاله توضیحاتی داده شد اما چنانچه در این زمینه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

امکان دریافت مشاوره حقوقی آنلاین به صورت برخط و فوری نیز از طریق صفحه اصلی سایت بنیاد وکلا برقرار می‌باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

‫۲ دیدگاه ها

  1. با این اوصاف اگر مردی بیاد توی خونه ی پدر فوت کرده ی من کنار خواهرم بصورت نامشروع بخوابه و دستم بذارن روی سر من هیچ کاری غیر از قتل از دستم بر نمیاد !!؟

  2. سلام اگر خانمی بعدازکلی زحمت وسختی تحصیلات عالی در حد دکترا گرفت بازهم برای رابطه کاری با همکارمذکرشون یا شاگردای اقا باید از همسرش اجازه بگیره تا مثلا بتونه باکسی شریک بشه تو کاری یا تدریس کنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا