عمومی

فرم درخواست طلاق از طرف زن

فرم درخواست طلاق از طرف زن مانند سایر دعاوی حقوقی از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه انجام می‌شود. در واقع زوجه برای آن که بتواند از شوهر جدا شود، باید دادخواستی در این زمینه تنظیم نموده و همچنین مراحل طلاق را انجام دهد.

در دادخواست طلاق از طرف زن، باید دلایلی که منجر به صدور حکم طلاق می‌شود، عنوان شده و به نحوی طلاق بر مبنای دلایل قانونی انجام می‌شود.

قانونگذار همانطور که حق طلاق را به مردان داده است، در شرایطی نیز امکان ارائه درخواست طلاق از طرف خانم‌ها را نیز فراهم کرده است.

پر واضح است که زن برای طلاق گرفتن بایستی رضایت شوهر را داشته باشد، اما این موضوع زمانی است که زوجه دلیلی موجهی برای طلاق نداشته باشد. در واقع اگر زن بتواند دلیل قانونی برای طلاق داشته باشد، می‌تواند حتی بدون رضایت شوهر نیز درخواست طلاق بدهد.

در مراحل طلاق از جانب زن، قانونگذار تنها به ارائه دادخواست، بسنده نکرده است بلکه زوجه باید مراحل و ترتیبی که در قانون عنوان شده است را به درستی انجام دهد.

ثبت پس از تنظیم دادخواست، تنها بخشی از مراحل طلاق به شمار می‌رود و زوجه می‌بایست سایر فرآیند طلاق را به منظور دریافت گواهی عدم امکان سازش انجام دهد.

با این اوصاف نحوه نگارش دادخواست طلاق از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است که از وکلا و متخصصین این حوزه به منظور تنظیم آن کمک بگیرید.

موارد مختلفی در طلاق گرفتن زن از شوهر وجود دارد که عمده این دلایل بر اساس عسر و حرج انجام می‌شود. طلاق از طرف زوجه به دلیل عسر و حرج، یکی از شایع‌ترین عوامل طلاق به شمار می‌رود که زوجه می‌تواند به استناد آن که زندگی با شوهر برای او سخت و دشوار است، برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهد. دلایلی دیگری چون عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی از طرف شوهر سبب می‌شود تا زن اقدامات لازم برای طلاق را انجام دهد.

در هر صورت زن برای طلاق گرفتن باید ابتدا فرم درخواست طلاق را تکمیل کرده و برای ثبت آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.

در فرم درخواست طلاق که همان دادخواست است، زوجه باید بتواند به نحوی متن دادخواست را نگارش کند که دادگاه را مجاب به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. در واقع دلایل مطرح شده در دادخواست، تاثیر زیادی در صدور حکم طلاق از طرف خانم دارد.

فرم درخواست طلاق از طرف زن چیست؟

شای برایتان این سوال مطرح شود که فرم درخواست طلاق از طرف زن چیست و در واقع زوجه برای آن که بتواند تقاضای طلاق به دادگاه بدهد، درخواست خود را باید بر روی چه فرمی عنوان کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که فرم درخواست طلاق از طرف زن همان دادخواست است که به منظور ارائه و ثبت دادخواست انجام می‌شود.

طلاق در دسته بندی دعاوی خانواده قرار دارد و در این صورت برای طرح دعاوی حقوقی از جمله طلاق باید دادخواست به دادگاه ارائه شود. دادگاه زمانی به تقاضای افراد مبنی رسیدگی می‌کند که دادخواستی در این زمینه تنظیم و ثبت شده باشد.

به همین منظور زوجه اگر قصد جدا شدن از همسرش را دارد، علاوه بر رعایت تشریفات قانونی و مراحل طلاق، باید به منظور صدور حکم طلاق از طرف دادگاه، دادخواستی را تنظیم و نگارش کند.

فرم درخواست طلاق از طرف زن که همان دادخواست می‌باشد، فرم مخصوص چاپی که اختصاص به طرح دعاوی حقوقی دارد. نه تنها در مورد طلاق، بلکه در مورد سایر دعاوی حقوقی نیز به این صورت است که اقامه دعوا باید حتما در فرم دادخواست انجام شود و فرم‌های دیگری در این زمینه برای رسیدگی به درخواست طلاق کارایی ندارد.

بنابراین زوجه اگر بخواهد تقاضای طلاق خود را به دادگاه بفرستد، به جز دادخواست نمی‌تواند در برگه و فرم‌های دیگری درخواست خود را ارائه کند. در واقع تنظیم شکایت حقوقی در فرم دادخواست یکی از تشریفات قانونی هر دعوایی است و طلاق نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

در رویه قضایی چنین چیزی که زوجه بتواند تقاضای طلاق خود را در برگه ساده عنوان نموده و آن را به دادگاه تحویل بدهد، موضوعیت نداشته و اینگونه موارد برخلاف رویه قانونی است.

فرم درخواست طلاق از طرف زن به زبان فارسی است و زوجه با ارائه دلایل موجه در فرم دادخواست می‌تواند دادگاه را مجاب به صدور حکم طلاق نماید.

در غیر این صورت، چنانچه دلایل ذکر شده در فرم دادخواست طلاق از نظر دادگاه، موجه و قانونی نباشد، امکان این که حکم طلاق صادر شود، وجود ندارد. در این صورت ذکر دلایل موجه در فرم دادخواست، از اهمیت بالایی برخوردار است و زوجه باید دقت و توجه خاصی در پر کردن فرم دادخواست طلاق داشته باشد.

درخواست طلاق از طرف زن

عوامل موثر در ارائه درخواست طلاق از طرف زوجه

عوامل مختلفی در ارائه درخواست طلاق از طرف زوجه دخیل هستند که در هر صورت زوجه طبق دلایل قانونی این امکان را دارد که از شوهر طلاق بگیرد.

در بررسی‌هایی که در مورد طلاق یک طرفه از طرف زن، انجام شده است، می‌توان پی برد که کوتاهی زوج از انجام تکالیف خود در برابر زن سبب شده است تا زوجه به فکر طلاق گرفتن باشد.

همچنین قرار داشتن در شرایط سخت و دشوار زندگی، دلیلی بر آن است که زوجه تقاضای طلاق بنماید. می‌توان گفت که عامل اصلی و موثر در ارائه درخواست طلاق از طرف زن، این است که رفتارهای شوهر باعث شده تا زوجه بخواهد اقدام به طلاق کند.

شوهری که سوء رفتار با زن دارد و از انجام تکالیف خود مانند پرداخت نفقه خودداری می‌کند، طبیعی است که زن بخواهد از او جدا شود.

در بحث طلاق از طرف زن، عوامل دیگری نیز دخیل هستند و این است که زوجه تمایل به ازدواج با فرد دیگری دارد و به نوعی از زندگی با شوهر فعلی خود خسته شده است. در واقع می‌توان خیانت را نیز به عنوان عامل اصلی در ارائه درخواست طلاق از جانب زوجه در نظر گرفت.

البته اگر زوجه نتواند دلایل قانونی برای طلاق را ثایت کند، امکان طلاق گرفتن او وجود ندارد و باید با همسر خود همچنان به زندگی مشترک ادامه دهد.

در صورتی که زوجه در شرایط مناسبی در زندگی خود باشد و در مقابل نیز شوهر وظایف قانونی خود در قبال همسر را اجرا کند، دیگر دلیلی برای طلاق گرفتن زوجه وجود ندارد که حتی اگز باز هم زوجه بخواهد از شوهر خود جدا شود، قانون به او چنین اجازه نمی‌دهد.

مگر آن که حق طلاق از طریق وکالت نامه داشته باشد که در این صورت امکان طلاق گرفتن زوجه بسیار راحت خواهد بود.

اقسام فرم درخواست طلاق از طرف زن

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره شد، فرم درخواست طلاق از طرف زوجه، همان دادخواست است که زوجه برای طلاق گرفتن باید مراحلی را طی کند.

زوجه با داستن دلایل قانونی و موجه و انجام تشریفات خاص طلاق مانند شرکت در جلسات مشاوره، تکمیل فرم درخواست طلاق و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، می‌تواند حکم طلاق را دریافت کند. با انجام این مراحل درخواست طلاق برای رسیدگی به دادگاه خانواده فرستاده می‌شود.

شکل و فرم دادخواست در تمامی دعاوی از جمله دعوا طلاق یکسان است و در این صورت اقسامی که در فرم عادی دادخواست وجود دارد، می‌توان برای فرم درخواست طلاق از طرف زن، در نظر گرفت. دراین بخش با اقسام و بخش‌های مختلف دادخواست طلاق از طرف زوجه آشنا می‌شویم.

شیوه تنظیم فرم درخواست طلاق از طرف زن

مشخصات طرفین دعوا

یکی از اقسام اصلی در تمامی دادخواست‌ها، مشخصات طرفین دعوا است. در فرم درخواست طلاق از طرف زوجه، باید مشخصات کامل طرفین دعوا نوشته شود. البته باید مشخصات طرفین اصلی دعوا در برگه دادخواست طلاق ذکر شود، نه این که اطلاعات همه افراد حاضر در جلسه دادگاه قید شود.

مشخصات طرفین دعوا در فرم درخواست طلاق از طرف زوجه شامل موارد زیر است:

خواهان

خواهان فردی است که دعوایی را علیه شخص یا اشخاصی اقامه نموده باشد که در دعوا طلاق از طرف زن، خواهان همان زوجه است. ستون خواهان در فرم درخواست طلاق از جانب زوجه شامل مشخصات فردی زن است.

درخواست طلاق از طرف زن ارائه شده است که در این صورت بایستی اطلاعات درج شده در ستون خواهان به درستی نوشته شود.

اطلاعاتی که بایستی در ستون خواهان دادخواست طلاق، نوشته شود شامل نام و نام خوادگی زوجه، نام پدر زوجه و محل اقامت زوجه می‌باشد. از آن جهت که زوجه درخواست طلاق را ارائه کرده است، باید مشخصات این بخش را بدون اشکال و به درستی تکمیل کند.

با این اوصاف ممکن است که مشخصات زوجه در ستون مربوطه دادخواست طلاق به اشتباه تکمیل شود که در این صورت اگر دادخواست با این شرایط تحویل دادگته شود، احتمال رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه بسیار بالا است.

خوانده

تکمیل فرم دادخواست طلاق از طرف زوجه در قسمت مشخصات طرفی دعوا تنها به خواهان ختم نمی‌شود، بلکه بایستی اطلاعات خوانده نیز تکمیل شود. در هر دعوا حقوقی، خواهان و خوانده به عنوان طرفین اصلی دعوا محسوب می‌شوند و خوانده نیز شخص یا اشخاصی است که دعوا علیه او اقامه شده است.

در طلاق از طرف زوجه، خوانده دعوا، شوهر است که در این ستون باید مشخصات شوهر تکمیل شود.

در واقع درخواست طلاق به طرفیت زوجه علیه زوج ارائه شده است. بنابراین ستون خوانده در این دعوا باید مرتبط با اطلاعات شوهر باشد. همان مشخصاتی که در ستون خواهان وجود دارد، برای ستون خوانده نیز نوشته می‌شود.

با توجه به این که زوجه شناخت کاملی از شوهر خود دارد، دور از انتظار است که مشخصات فردی و محل اقامت زوج به اشتباه در فرم دادخواست نوشته شود. اما در هر صورت تنظیم کننده دادخواست که می‌تواند زوجه یا وکیل او باشد، باید بدون اشتباه اطلاعات شوهر را در فرم درخواست طلاق عنوان کند.

وکیل و نماینده قانونی

گاهی ممکن است که در دعوا طباق، وکیل یا نمایندگان قانونی زوجین نیز حضور داشته باشند که بخش مشخصی در دادخواست برای درج اطلاعات آن نوشته شده است.

طبق قانون، اگر درخواست طلاق از طرف وکیل زوجه اقامه شده، با ارائه درخواست طلاق از جانب نماینده قانونی زن ارائه شده باشد، مشخصات آن‌ها نیز در ستون مربوطه نوشته می‌شود.

الزامی برای داشتن وکیل طلاق در پرونده وجود ندارد و زوجه می‌تواند بدون وکیل هم برای طلاق اقدام کند. البته زمانی مشخصات وکیل باید در فرم دادخواست نوشته شود که زوجه برای طرح دعوا طلاق وکیل گرفته باشد.

در این صورت ضروری است که مشخصات وکیل نیز به همراه زوجه در بخش مربوطه در دادخواست نوشته شود. البته که اطلاعات هر کدام به صورت مجزا در ستون دادخواست نوشته می‌شود.

بنابراین درج مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در فرم دادخواست طلاق، منوط به آن است که حضور آن‌ها در جلسه دادگاه الزامی شده باشد و در این صورت دادخواست بدون نوشته مشخصات آن‌ها ممکن است که با منجر به رد آن شود.

آغاز فرآیند طلاق

تعیین خواسته و بهای آن

بخش دیگری که در فرم درخواست طلاق از طرف زن وجود دارد، تعیین خواسته و بهای آن است. در طلاق از طرف زوجه، خواسته خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش است. در واقع زوجه با رعایت شرایط قانونی، خواسته خود که همان صدور حکم طلاق است را در متن دادخواست عنوان می‌کند.

با توجه به این که طلاق جز دعاوی مالی نیست، نیازی به درج بهای خواسته نمی‌باشد. بهای خواسته در ارتباط با دعاوی مالی است و در این صورت امکان تعیین بهای خواسته در طلاق وجود ندارد.

گفتنی است که در ستون تعیین خواسته باید دلیل صدور گواهی عدم امکان سازش بیان شود. به طور مثال صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرح زوجه.

دلایل و منضمات دادخواست

قسمت دیگر فرم درخواست طلاق از جانب زوجه، دلایل و منضمات آن است. ارائه هر دعوا و شکایتی، لازمه آن ارائه مدارک و سند است که اثبات کننده ادعای خواهان است.

در طلاق از طرف زوجه که لازمه صدور حکم طلاق، دلایلی است که زوجه بیان می‌کند، بنابراین باید در این بخش، خواهان به دلابل خود برای طلاق اشاره کند.

در واقع دلایلی که زوجه برای طلاق دارد به همراه مدارک مورد نیاز در ستون دلایل و ضمائم فرم دادخواست عنوان می‌شود. دلایلی که در این بخش از ستون دادخواست نوشته می‌شود، شامل عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر، شروط ضمن عقد نکاح و موارد دیگری است.

دلایلی که زوجه باید در ستون مربوطه دادخواست به آن اشاره کند، می‌بایست منطبق با شرایط قانونی باشد. هر دلیل و مدرکی نمی‌تواند منجر به صدور حکم طلاق شود. دلایل زوجه برای طلاق بایستی موجه و قانونی باشد و تا دادگاه امکان تایید درخواست خواهان را داشته باشد.

علاوه بر دلایل، کلیه مدارک پیوست شده در دادخواست طلاق نیز باید در این بخش نوشته شود. مدارکی مانند عقدنامه و سایر مدارک که اثبات کننده ادعای خواهان برای صدور گواهی عدم امکان سازش باشد، لازم است که در ستون مربوطه قید شود.

امکان رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زوجه بدون وجود سند ازدواج وجود ندارد. در واقع برای رسیدگی به دعوا طلاق از هر نوع که باشد، لازم است که عقدنامه پیوست دادخواست شود. اثبات رابطه زوجیت از طریق سند ازدواج انجام می‌شود و رسیدگی به دادخواست طلاق بدون سند نکاحیه امکان پذیر نیست.

شرح خواسته

در قسمت شرح خواسته دادخواست طلاق که می توانید به کمک وکیل تلفنی نیز آن را تکمیل کنید، زوجه به طور کامل و با رعایت اصول دادخواست نویسی، خواسته خود را به طور کامل شرح می‌دهد تفاوت این بخش با ستون تعیین خواسته، این است که در بخش تعین خواسته تنها زوجه به خواسته نهایی خود یعنی صدور گواهی عدم امکان سازش اشاره می‌کند اما در ستون شرح خواسته به صورت کامل و با استناد به مواد قانونی، خواسته خواهان شرح داده می‌شود.

به طور مثال، اگر خواسته زوجه صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج باشد، بایستی در این بخش به مواردی که سبب عسر و حرج زوجه شده و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، خواسته خواهان تقدیم دادگاه می‌شود.

بعد از تکمیل کامل بخش‌های مختلف فرم درخواست طلاق، زوجه به عنوان خواخان دعوا باید زیر برگه دادخواست را امضا کند که به منزله تایید تنظیم و ارسال دادخواست از طرف او است.

امضای فرم درخواست طلاق

فرم درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج

طلاق از طرف زوجه برخلاف طلاق از طرف مرد، مشروط به ارائه دلیل است. در واقع طلاق از طرف زن بدون دلیل، اعتبار قانونی ندارد. در واقع تشریفات قانونی در طلاق از طرف زن، صرفا ارائه دادخواست طلاق نیست بلکه آوردن دلایل موجه نیز از دیگر شروط قانونی طلاق است.

یکی از دلایل موجه از طرف دادگاه به منظور ارائه درخواست طلاق از طرف زن، عسر و حرج می‌باشد. در صورتی که زوجه بتواند به مواردی که در قانون برای عسر و حرج بیان شده است، استناد کند، این امکان برای او وجود دارد که حکم طلاق را از دادگاه دریافت کند.

هر دلیلی نمی‌تواند اثبات کننده عسر و حرح زوجه باشد و باید دلایلی که در مورد طلاق به جهت عسر و حرج بیان می‌شود، منطبق با موارد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد.

در دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج، زوجه می‌تواند به موارد زیر استناد کند:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب ‌العلاج روانی یا هر عارضه‌ صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

گفتنی است که به جز موارد فوق، می‌توان از دلایل دیگری که اثبات کننده عسر و حرج زوجه باشد، در درخواست طلاق استفاده نمود. مواردی مانند عدم امکان برقراری رابطه جنسی در صورتی که سبب عسر و حرج زوجه شود، می‌تواند دلیل موجهی برای طلاق از طرف زن باشد.

فرم درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عدم پرداخت نفقه

از دیگر راه‌هایی که زوجه به استناد آن می‌تواند برای طلاق اقدام کند، نپرداختن نفقه می‌باشد. طبق قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

اگر شوهر برای مدت حداقل شش ماه از پرداخت نفقه همسر خود خودداری کند، این امکان برای زوجه وجود دارد که درخواست طلاق به دادگاه بدهد. در این صورت زوجه می‌تواند در فرم درخواست طلاق در ستون دلایل و ضمائم، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را به دلیل عدم پرداخت نفقه مطرح کند.

البته زمانی که زوجه دادخواست طلاق با عنوان عدم پرداخت نفقه را ارائه می‌کند، دادگاه بدوا اقدام به صدور حکم طلاق نمی‌کند، بلکه مهلتی به زوج داده می‌شود که برای پرداخت نفقه اقدام کند.

در صورت عدم پرداخت نفقه طبق مهلتی که دادگاه داده است، حال دادگاه طبق خواسته زوجه اقدم به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند.

فرم درخواست طلاق از طرف زن به دلیل تحقق شروط ضمن عقد

علاوه بر عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نکاح نیز درخواست طلاق بدهد. در عقدنامه ازدواج، دوازده شرط درج می‌شود که اگر شوهر همه این شروط را امضا کند، در صورت عدم اجرای آن‌ها، زوجه می‌تواند طلاق بگیرد.

در واقع شروطی که در عقدنامه نوشته شده و به امضا شوهر می‌رسد، همان شروط طلاق است. از شروط ضمن عقد نکاح می‌توان به عدم پرداخت نفقه برای مدت شش ماه، ترک زندگی توسط شوهر بدون دلیل، سوء رفتار شوهر، بیماری های خاص در مرد و غیره، اشاره نمود.

در این نوع طلاق، زوجه به طور معمول جدای از این که به تحقق شروط ضمن عقد نکاح اشاره می‌کند، مطالبه خسارات قانونی را نیز می‌کند. لازم به ذکر است که اگر شوهر برخی از شروط ضمن عقد نکاح را امضا نکند و زوجه به استناد همان شروط، درخواست طلاق داده باشد، دادگاه به درخواست زوجه حکم طلاق را صادر نمی‌کند.

در واقع زوجه برای طلاق تنها می‌تواند به شروطی استناد کند که این شروط ضمن عقد نکاح به واسطه امضا شوهر مورد تایید وی باشد. بنابراین شوهر باید به این موضوع توجه داشته باشد که در صورت امضا شروط ضمن عقد نکاح، زوجه امکان طلاق گرفتن را دارد.

درخواست یا دادخواست طلاق

فرم درخواست طلاق از طرف زن به دلیل غیبت شوهر از زندگی

غیبت کردن شوهر از زندگی می‌تواند دلیلی برای آن باشد که زوجه درخواست طلاق بدهد. غیبت شوهر در هر شرایطی منجر به طلاق گرفتن زوجه نمی‌شود بلکه باید مدت زمان غایب بودن شوهر به مدت حداقل چهار سال باشد.

در پاسخ به سوالات مطرح شده در مشاوره حقوقی آنلاین باید گفت در صورت مفقود الاثر بودن شوهر این امکان برای زوجه وجود دارد که درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

در فرم درخواست طلاق، زوجه می‌تواند علت طلاق را غیبت شوهر به مدت حداقل چهار سال با استناد به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی، بیان کند. طبق قانون، هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم او را طلاق می‌دهد.

شرط اصلی در طلاق گرفتن زوجه به دلیل غیبت شوهر، این است که شوهر غایب مفقود الاثر باشد. از لحاظ حقوقی، بین شخص غایب و شخصی که غایب مقود الاثر باشد، تفاوت زیادی وجود دارد.

غابب مفقود الاثر در واقع شخصی است که از شرایط حیات وی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و در این صورت اگر مدت غیبت او حداقل چهار سال باشد، قانونگذار این حق را به زوجه داده است که برای طلاق اقدام کند.

وکیل خواهان (زوجه) در امر طلاق به دلیل غیبت شوهر می‌تواند فرآیند قانونی طلاق را بدون آن که موکل حتی در جلسات دادگاه حضور داشته باشد، انجام ندهد و در نهایت حکم طلاق را دریافت کند. از مزیت‌های اصلی وکیل در طرح دعاوی طلاق این است که انجام مراحل طلاق توسط وکیل و بدون حضور موکل انجام می‌شود.

ارائه دادخواست طلاق از طرف زن بدون سند ازدواج امکان پذیر است؟

درخواست طلاق از طرف زن با دلیل موجه و تشریفات قانونی ارائه می‌شود که زوجه بدون دلیل نمی‌تواند تقاضای طلاق کند. در صورتی که زن دلیل موجه و قانونی برای طلاق داشته باشد، دیگر نیازی به اخذ رضایت از شوهر نیست و طلاق بدون راضی بودن زوج صورت می‌گیرد.

ارائه مدارک و اسناد در طلاق از طرف زوجه بسیار حائز اهمیت است. با توجه به این که طلاق از طرف زن همراه با دلیل است، در این صورت ضروری است که زوجه مدارکی را ارائه کند که اثبات کننده دلایل ادعای زوج باشد. یکی از مدارک اصلی در تمام دعاوی طلاق، سند ازدواج یا سند نکاحیه است.

دادخواست طلاقی که بدون سند ازدواج باشد، امکان رسیدگی به آن در دادگاه وجود ندارد. اثبات این موضوع که رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده دعوا وجود دارد، از طریق سند نکاحیه انجام می‌شود.

زوجه که متقاصی طلاق گرفتن است، باید در وهله اول رابطه زوجیت با همسر خود را ثابت کند که اثبات این موضوع از طریق عقدنامه انجام می‌شود.

بنابراین امکان ارائه دادخواست طلاق بدون عقدنامه وجود ندارد و زوجه اگر سند ازدواج را مفقود کرده باشد، باید به دفترخانه مراجعه کند و رونوشت عقدنامه را دریافت  نموده و سپس دادخواست طلاق را به ثبت برساند.

چگونگی تنظیم فرم درخواست طلاق از طرف زن

تنظیم فرم درخواست طلاق از طرف زن، با رعایت شرایط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. در صورتی که قصد نگارش متن دادخواست طلاق را دارید، می‌توانید کل فرآیند تنظیم دادخواست طلاق را بر عهده سامانه بنیاد وکلا قرار دهید و یا این که در این زمینه مشاوره حقوقی بگیرید.

با توجه به این که شیوه تنظیم دادخواست طلاق، نکات خاصی دارد، در این صورت با وکلا و مشاوره حقوقی طلاق در تنظیم اوراق قضایی، مشورت کنید. به همین منظور برای ثبت سفارش نگارش دادخواست طلاق از طرف زن با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا