طلاق از طرف زنخانواده

طلاق گرفتن زن بدون دلیل چگونه است؟

علی رغم این که در روابط زوجیت، حق طلاق با مرد است اما در شرایطی خاص نیز زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند. طلاق از طرف زن با طلاقی که از جانب مرد درخواست می‌شود، متفاوت است.

تصور این موضوع که زنان امکان طلاق دادن همسر خود را ندارند، کاملا اشتباه است و در قانون صراحتا اعلام شده است که زوجه می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه بدهد. طلاق از طرف زوجه منوط به دلیل است و دادگاه زمانی حکم طلاق را بنا به خواسته زن صادر می‌کند که دلیل موجه و قانونی ارائه شده باشد.

نوشته های مشابه

در روابطی که خانم‌ها متقاضی طلاق گرفتن زن بدون دلیل هستند، بایستی ابتدا رضایت شوهر خود را جلب کنند اما در مواردی نیز حتی اگر شوهر رضایتی برای طلاق دادن همسرش نداشته باشد، باز هم امکان طلاق گرفتن زوجه وجود دارد.

موارد طلاق از جانب زوجه در قانون عنوان شده است که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به عسر و حرج اشاره نمود. در صورت اثبات عسر و حرج زوجه می‌تواند دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند.

به طور کلی اصل بر این است که زن برای طلاق گرفتن باید دلیل بیاورد اما در صورتی که حق طلاق با زوجه باشد، این امکان وجود دارد که زوجه بتواند حتی بدون دلیل نیز از زوج طلاق بگیرد.

حق طلاق از طریق وکالت در طلاق ایجاد می‌شود که زوجه از طریق وکالت نامه طلاق می‌تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده بدهد.

طلاق با داشتن وکالت طلاق بدون دلیل امکان پذیر است؛ زیرا شوهر بنا بر اختیار خود این حق را به همسر خود داده است که هر زمان که تمایل داشت برای طلاق اقدام کند. البته این موضوع بستگی دارد که وکالت در طلاق به صورت مطلق یا مشروط تنظیم شده باشد.

بدون دلیل محکمه پسند، شرایط را برای طلاق گرفتن زوجه دشوار می‎‌کند اما راه‌های دیگری نیز وجود دارد که زن بتواند حتی اگر دلیل موجهی نیز نداشته باشد، طلاق همسرش را بگیرد. آوردن دلیل قانونی و اثبات آن در دادگاه باعث می‌شود تا زوجه این امکان را داشته باشد تا با شرایط مناسب‌تری از زوجه طلاق بگیرد.

می‌توان گفت در طلاق از طرف زوجه، موانع مختلفی پیش روی خانم‌ها وجود دارد و همین موضوع منجر شده تا اگر خانمی قصد طلاق گرفتن از زوج را داشته باشد، از این تصمیم صرف نظر کند. در مورد نحوه طلاق گرفتن زن بدون دلیل و سایر موضوعات مرتبط در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

درباره طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن یکی از انواع طلاق است که در این گونه طلاق، زوجه خواستار طلاق دادن زوج بوده و در صورت وجود شرایط قانونی امکان به ثبت رسیدن طلاق وجود دارد.

با توجه به این که حق طلاق به مردان داده شده است اما خانم‌ها نیز می‌توانند در صورت احراز شرایط قانونی اقدام به طلاق کنند. طلاق از جانب زوجه، با دلیل محکمه پسند صورت می‌گیرد و در این صورنت رضایت شوهر نیز شرط اصلی برای طلاق نیست.

تفاوت آشکار در طلاقی که از طرف زوجه و شوهر ارائه می‌شود، این است که خانم‌ها برای طلاق دادن بایستی دلیل محکمه پسندی داشته باشند و در صورت نداشتن دلیل باید رضایت شوهر را جلب کنند. اما شوهر می‌تواند بدون داشتن دلیل و پرداخت حقوق مالی زن او را مطلقه کند.

مطلقه شدن زوجه منوط به یک سری شرایطی است و در درخواست‌های طلاقی که از جانب زنان ارائه می‌شود، دادگاه‌ها ابتدا این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند که زوجه برای درخواست طلاق دلیل موجهی عنوان نموده یا این که طلاق بدون دلیل انجام شده است.

راه‌های مختلفی برای طلاق از طرف زوجه در قانون وجود دارد و در این صورت می‌توان گفت که خانم‌های متقاضی طلاق نیز در شرایطی امکان مطلقه ساختن خود را دارند. البته وجود دلیل محکمه پسند برای طلاق محدودیتی را جهت طلاق گرفتن زوجه به وجود آورده است که در هر صورت طلاق از جانب بانوان نیز امکان پذیر است.

بنا بر توصیه وکیل آنلاین جدای از وجود دلیل و عوامل قانونی موثر در طلاق زنان، حتی اگر زوجه نتواند دلیل قانونی برای طلاق بیاورد، می‌تواند با بذل مهریه خود نیز رضایت شوهر را جلب نموده و از این طریق طلاق بگیرد.

طلاق گرفت بدون دلیل

طلاق از طرف زوجه در قانون مدنی

مواد مختلفی از قانون مدنی در رابطه با طلاق از طرف زوجه بیان شده است و در هر صورت این حق خانم‌های متاهل است که در صورت وجود شرایط قانونی بتوانند درخواست طلاق بدهند.

بنا بر تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زن نیز می‌تواند با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با انجام مراحل قانونی از دادگاه درخواست طلاق کند.

این قانون صراحتا اعلام می‌کند که زن همانند مرد می‌تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت می‌توان گفت که بر خلاف تصورات عامه، بانوان از حق طلاق برخوردار بوده و در صورت تمایل، اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد، امکان طلاق گرفتن را دارند.

مواردی که در قانون مدنی در رابطه با طلاق از طرف زن بیان شده است، شامل عسر و حرج و نپرداختن نفقه زوجه است. البته باید مواردی چون غیبت شوهر و وکالت در طلاق را به شرایط طلاق از جانب زوجه اضافه نمود.

زوجه زمانی تصمیم به طلاق می‌گیرد که شوهر در قبال انجام تکالبف زوجیت کوتاهی نموده و در این صورت این مسائل موجبات سخت شدن زندگی برای زن را به وجود می‌آورد.

با توجه به این که شوهر، ریاست خانواده را بر عهده دارد، بالطبع از وظایف بیشتری نسبت به زوجه برخوردار است. دلایل طلاق گرفتن زوجه متعدد است و نمی‌توان این موارد را محدود به عواملی خاص در نظر گرفت. زوجه برای طلاق گرفتن بایستی موارد ذکر شده در قانون را به درستی رعایت کند تا در نهایت دادگاه حکم طلاق را صادر کند.

ارائه دلیل محکمه پسند، شرط اصلی طلاق از طرف زوجه است اما نمی‌توان گفت که اگر زن دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام موثری را پیرامون طلاق انجام دهد.

امکان طلاق گرفتن زن بدون دلیل در صورت داشتن حق طلاق وجود دارد و در این زمینه زوجه حتی اگر دلیل موجهی برای طلاق نداشته باشد، به جهت داشتن وکالت نامه طلاق از طرف شوهر، امکان ارائه درخواست طلاق را دارد.

دلایل محکمه پسند طلاق گرفتن زن

طلاق گرفتن زن، دلایل مختلفی دارد و در محاکم دادگستری، قضات بنا به هر دلیلی که زوجه عنوان کند، حکم طلاق را صادر نمی‌کنند.

در واقع زوجه به منظور طلاق گرفتن باید دلایلی را بیان کند که همسو با شرایط و موارد قانونی باشد. هر دلیلی نمی‌توان سبب ایجاد حق طلاق برای زوجه شود و باید دلیل طلاق موجه باشد.

دلایل طلاق گرفتن زن عمدتا پیرامون شرایط سخت و دشواری که خانم‌ها در آن قرار دارند، می‌باشد و در موارد دیگر بحث احساسات و عواطف دخیل است. همانطور که گفته شد، زوجه برای آن که بتواند از زوج جدا شده و در واقع طلاق بگیرد، باید دلیل محکمه پسند در این زمینه داشته باشد.

نداشتن دلیل در طلاق از طرف زن مانعی برای تصمیم گیری زوجه نسبت به طلاق گرفتن نیست اما شرایط را برای طلاق گرفتن زوجه سخت و دشوار می‌کند.

در صورتی که زوجه دلیل نداشته باشد، باید بتواند رضایت شوهر را در رابطه با طلاق جلب کند. اما در صورت اثبات دلایل قانونی اگر حتی زوج، رضایتی برای طلاق نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌شود.

در هر صورت می‌توان گفت که دلایل موثر در طلاق از طرف زن شامل موارد زیر است:

  • عدم پرداخت حقوق مالی زوجه مانند نفقه
  • عدم امکان رابطه جنسی به دلیل بیمار بودن شوهر
  • عقیم بودن شوهر
  • غیبت شوهر از زندگی برای مدت طولانی
  • عدم ابراز احساسات و عواطف از سوی شوهر

به طور کلی، مواردی که زوجه به وسبله آن می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد شامل عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج، غیبت شوهر و وکالت در طلاق است. دلایلی که زوجه برای طلاق عنوان می‌کند، باید در ارتباط با موارد مزبور (به جز وکالت در طلاق) باشد.

عدم پرداخت حقوق مالی تنها در مورد نفقه می‌تواند دلیل محکمه پسند برای طلاق گرفتن زن باشد. در واقع اگر شوهر از پرداخت مهریه خودداری کند، امکان طلاق گرفتن به دلیل نپرداختن مهریه وجود ندارد که زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه آن را به اجرا بگذارد.

عسر و حرج نیز از دیگر دلایل محکمه پسند طلاق از طرف زوجه است که مصادیق آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان شده است. بسیاری از دلایلی که از طرف خانم‌ها برای طلاق عنوان می‌شود، در ارتباط با عسر و حرج زوجه است و زوجه بایستی عسر و حرج و به نحوی دشوار بودن شرایط زندگی با زوج را برای دریافت حکم طلاق از دادگاه دریافت کند.

اقدام زن برای طلاق گرفتن بدون دلیل

طلاق گرفتن زن بدون دلیل امکان پذیر است؟

یکی از سوالاتی که در رابطه با طلاق از طرف زن همواره مطرح می‌شود، این است که آیا امکان طلاق گرفتن زوجه بدون دلیل وجود دارد؟ در واقع زوجه می‌تواند بدون آن که دلایل موجهی برای طلاق داشته باشد، درخواست طلاق بدهد؟ دادگاه درخواست طلاق از طرف زن بدون دلیل را مورد پذیرش قرار می‌دهد؟

به طور کلی باید گفت که طلاقی که از جانب خانم‌ها درخواست می‌شود، باید همراه با دلایل محکمه پسند باشد و دادگاه در زمان رسیدگی به پرونده، از خواهان دعوا تقاضا می‌کند که دلایل موجهی برای درخواست خود عنوان کند.

در صورتی که زوجه برای طلاق، دلیل موجه داشته باشد و این دلایل در دادگاه به اثبات برسند، رضایت شوهر به منظور طلاق اجباری نیست. اما در صورت نداشتن دلیل برای طلاق لازم است تا رضایت شوهر در این زمینه اخذ شود.

وجود دلیل برای طلاق از طرف زوجه را می‌توان مانعی محکم برای اقدام کردن خانم‌ها در مورد طلاق در نظر گرفت. شاید بسیاری از خانم‌ها بخواهند که از همسر خود جدا شوند اما دلایل موجه برای طلاق نداشته که در این صورت از طلاق گرفتن صرف نظر می‌کنند.

لازم به ذکر است که در این زمینه استثنائاتی وجود دارد و حتی اگر زوجه دلیلی برای طلاق نداشته باشد نیز می‌تواند تقاضای طلاق از دادگاه نماید. داشتن وکالت در طلاق، بخشش مهریه، اثبات عسر و حرج و شروط دوازده گانه ازدواج از جمله موارد طلاق گرفتن زن بدون دلیل است.

موارد مزبور می‌تواند در مواردی کارایی داشته باشد که زوجه دلیل موجهی برای طلاق ندارد و در این صورت می‌تواند با استناد به آن‌ها درخواست طلاق خود را تقدیم دادگاه کند.

البته در مورد اثبات عسر و حرج و شروط دوازده گانه ازدواج می‌توان گفت که ثابت کردن این موضوعات دلیل موجهی برای طلاق هستند و قاعدتا لزومی برای در نظر گرفتن اثبات عسر و حرج و یا شروط ضمن عقد نکاح جز موارد طلاق گرفتن زن بدون دلیل نیست.

در ادامه مطلب هر یک از موارد طلاق زن بدون دلیل را مورد بررسی قرار دهیم.

موارد طلاق از طرف زن بدون دلیل

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، زن برای آن که بتواند طلاق همسر خود را گرفته و به صورت قانونی از او جدا شود، باید دلیل محکمه پسندی در راستای خواسته خود داشته باشد. اما اگر زوجه دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشد، باز هم در این زمینه راه‌حل‌هایی وجود دارد که به استناد آن‌ها زوجه می‌تواند تقاضای طلاق بنماید.

در واقع عدم داشتن دلیل در مورد طلاق از طرف زوجه مانعی برای اقدام به طلاق گرفتن نیست اما به نحوی شرایط به منظور طلاق گرفتن زوجه دشوار می‌شود.

مواردی که زوجه از طریق آن می‌تواند حتی بدون دلیل نیز پیرامون طلاق اقداماتی را انجام دهد، به شرح زیر است:

طلاق گرفتن زن

وکالت در طلاق

حق طلاق برای زوجه از طریق وکالت در طلاق ایجاد می‌شود. طلاق از طریق وکالت در طلاق یکی از شایع‌ترین روش‌هایی است که زوجه می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه نماید. با توجه به این که در رابطه زوجیت، حق طلاق با آقا است، زوج می‌تواند این حق را طی وکالت نامه به زوجه بدهد.

در واقع شوهر بنا به خواسته خود چنین وکالت نامه ای به همسر خود داده و به او اجازه می‌دهد که هر زمان برای طلاق اقدامات قانونی را انجام دهد. ارائه وکالت نامه طلاق بنا به خواسته زوج انجام می‌شود و کسی نمی‌تواند شوهر را مجبور به انجام چنین کاری نماید.

وکالت در طلاق این حق را به زوجه می‌دهد که در صورت نداشتن دلیل موجه و محکمه پسند بتواند اقدام به طلاق کند. با توجه به این که وکالت نامه با اختیار و اراده زوج به زوجه داده می‌شود، دیگر لزومی برای آن که زوجه برای طلاق دلیل بیاورد، وجود نداشته و بدون دلیل امکان طلاق گرفتن زن وجود دارد.

گفتنی است که آوردن دلیل در طلاقی که از طریق وکالت نامه طلاق انجام می‌شود، مانعی نداشته اما عدم ذکر دلیل نیز منجر به جلوگیری از طلاق نمی‌شود.

ارائه وکالت در طلاق می‌تواند معایبی برای شوهر داشته باشد و در این صورت زوجه می‌تواند بدون رضایت شوهر با در اختیار داشتن وکالت نامه تقاضای طلاق به دادگاه بدهد. وکالت نامه طلاق می‌تواند به صورت مطلق یا مشروط تنطیم گردد. همچنین بهتر است که وکالت نامه طلاق به صورت بلاعزل نگارش شود و تا در این صورت حق عزل چنین وکالتنامه‌ای از طرف شوهر ساقط گردد.

در مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری به شما گفته می شود که در صورتی که وکالت نامه طلاق به صورت مشروط تنظیم شده باشد، برای گرفتن طلاق زن بدون دلیل لازم است که شرایط مزبور در وکالت نامه رعایت شود.

به طور مثال در وکالتنامه طلاق شرط می‌شود که زوجه در صورتی می‌تواند بدون اذن شوهر و دلیل خاصی اقدام به طلاق کند که از مهریه و سایر حقوق خود صرف نظر کند. در این صورت زوجه با بذل مهریه خود طبق شرایط وکالتنامه، از طریق وکالت در طلاق دادخواست طلاق به دادگاه می‌دهد.

بذل مهریه به دلیل کراهت نسبت به شوهر

از دیگر مواردی که زوجه می‌تواند بدون دلیل برای طلاق اقدام کند، بذل مهریه خود در صورت داشتن کراهت نسبت به شوهر است. یکی از عواملی که باعث می‌شود تا زوجه تصمیم به طلاق بگیرد، کراهت نسبت به شوهر است.

داشتن تنفر از شوهر به تنهایی دلیل موجه برای صدور حکم طلاق نیست اما اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند، می‌تواند در شرایطی نیز درخواست طلاق بدهد.

بر اساس آنچه که گفته شد، زوجه برای طلاق گرفتن باید دلیل داشته باشد و اگر دلیل موجهی برای طلاق نداشته باشد، باید رضایت شوهر جلب شود (البته در وکالت در طلاق نیازی به جلب رضایت شوهر جهت طلاق نیست).

در روابط زوجیت، گاهی پیش می‌آید که زوجه از همسر خود تنفر شدید داشته اما به جهت آن که دلیل محکمه پسند برای طلاق ندارد، نمی‌توان اقدام قانونی را در راستای طلاق دادن زوج انجام دهد.

در این صورت زوجه می‌تواند از طریق بذل مهریه خود شوهر را راضی به طلاق نموده و در این صورت تقاضای طلاق از دادگاه کند. با توجه به این که پرداخت مهریه آن هم در شرایط فعلی اقتصادی، امری دشوار برای آقایان است، در صورتی که زوجه پیشنهاد بخشش مهریه خود را بدهد، می‌تواند رضایت شوهر را برای طلاق جلب کند.

ممکن است که تنفر زوجه از شوهر خود به حدی باشد که حتی حاضر به نزدیکی و ادامه زندگی با او نبوده و دراین صورت زوجه بنا به درخواست خود کل مهریه را نیز می‌بخشد. البته بخشش مهریه در گرو این است که زوج رضایت خود را برای طلاق گرفتن عنوان کند.

طلاقی که به دلیل کراهت زوجه نسبت به شوهر و به واسطه آن بذل مهریه انجام می‎‌شود، در قانون مدنی به عنوان طلاق بائن شناخته می‌شود که در این صورت مقررات مربوط به طلاق بائن در این شرایط اجرا می‌شود.

لازم به ذکر است که طلاق به دلیل کراهت شوهر و به همراه بذل مهریه بستگی به نظر قاضی دارد و در هر شرایطی که زوجه به دلیل تنفر و با بذل مهریه بخواهد درخواست طلاق بنماید، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند.

در هر صورت می‌توان گفت که طلاق گرفتن زن در وهله اول باید همراه با دلیل محکمه پسند باشد و لازمه طلاق در این زمینه بیان دلایل موجه و قانونی است. داشتن دلیل قانونی برای طلاق نیازی به اخذ رضایت از شوهر نیست اما اگر دلیلی برای طلاق وجود نداشته باشد، لازم است که رضایت شوهر اخذ شود.

اصولا شرایط برای آن دسته از خانم‌هایی که قصد طلاق گرفتن را داشته اما دلایل محکمه پسندی برای طلاق نداشته باشند، عملا دشوار است و طلاق بدون دلیل از طریق وکالت نامه طلاق و یا در مواردی نیز با بذل مهریه صورت می‌گیرد.

شرایط طلاق گرفتن زن بدون دلیل

موانع قانونی طلاق از طرف زن بدون دلیل

در بخش قبل موارد طلاق از طرف زوجه بدون دلیل مورد بررسی قرار گرفت. در طلاق از طرف زن اصل بر این است که باید به منظور صدور حکم طلاق، دلایل موجه و قانونی وجود داشته باشد. بر خلاف مرد که ضروری برای بیان دلیل در طلاق ندارد اما زوجه باید در مورد طلاق الزاما دلیل داشته باشد.

در دادخواست‌های طلاق که از طرف زوجه ارائه شده است، لازم است که در ستون دلایل و ضمائم، زوجه به دلایل محکمه پسندی برای طلاق اشاره کند. حتی در صورت ذکر دلیل باید دلایل عنوان شده به منظور آن که دادگاه با درخواست متقاضی مبنی بر صدور حکم طلاق موافقت کند، مطابقت با شرایط قانونی داشته باشد.

طلاق از طرف زوجه بدون دلیل تنها در مواردی محدود امکان پذیر است و غالبا در صورتی که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد، این امکان برای آن فراهم است تا تقاضای طلاق از دادگاه نماید.

موانع قانونی زیادی در طلاق از طرف زوجه بدون دلیل وجود دارد و به جز وکالت در طلاق عملا روش دیگری برای آن که زوجه بتواند بدون دلیل اقدام به طلاق گرفتن نماید.

به این دلیل در وکالت در طلاق لزومی برای ارائه دلیل محکمه پسند وجود ندارد که زوج حق طلاق را به زوجه داده و زوجه نیز با این اختیار به راحتی می‌تواند از شوهر طلاق بگیرد. ذکر دلیل در طلاق که به واسطه وکالت نامه طلاق انجام می‌شود، ضرورتی ندارد که البته عنوان دلیل مانعی برای صدور حکم طلاق در این شرایط نیست.

خانمی که تمایل به طلاق گرفتن دارد اما دلایل قانونی برای طلاق نداشته و یا این که وکالت در طلاق نیز از طرف شوهر ندارد، تنها در صورتی م‌ تواند طلاق بگیرد که رضایت شوهر را جلب کند.

جلب رضایت شوهر در این شرایط با ترفندهای مختلفی انجام می‌شود که زوجه با بخشیدن کل مهریه یا بخشی از آن می‌تواند اذن شوهر برای طلاق را گرفته و در این صورت مراحل لازم برای طلاق را انجام دهد.

فرآیند طلاق گرفتن زن بدون دلیل

با فرض وجود شرایط قانونی برای طلاق گرفتن زن در صورتی که برای درخواست طلاق، دلیل نداشته باشد، لازم است تا زوجه مراحل طلاق را انجام دهد. در ابتدا زوجه باید به سامانه تصمیم که برای اخذ نوبت دهی مشاوره طلاق است، مراجعه نموده و جهت شرکت در جلسات اجباری مشاوره، نوبت اخذ کند.

پس از گذراندن جلسات مشاوره خانواده، دادخواست طلاق تنظیم شده و برای بررسی به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود. دادگاه پیش از آن که به پرونده طلاق ورود پیدا کند، پرونده را به شخص داور ارجاع می‌دهد. طبق قانون در طلاق‌های یک طرفه، باید مرحله داوری سپری شود و پس پرونده مجددا به دادگاه ارجاع داده می‌شود.

داوری در دعاوی طلاق به منظور جلوگیری از تصمیم زوجه برای طلاق و سازش بین طرفین انجام می‌شود. در رویه قضایی، انجام مراحل داوری طلاق بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه مخیر است که حتی بدون در نظر گرفتن نظر داور اقدام به رسیدگی پرونده طلاق کند.

در واقع نظر داور تاثیر غیر مستقیم در پرونده‌های طلاق دارد که در هر صورت باید چنین رویه‌ای در طلاق انجام شود. در طلاق از طرف زوجه ضروری است که در متن دادخواست حتما به دلایل موجه اشاره شود و صدور گواهی عدم امکان سازش نیز بر اساس دلایل موجه انجام می‌شود.

فرآیند طلاق از طریق وکالت در طلاق را می‌توان برای طلاق زن بدون دلیل نیز در نظر گرفت که زوجه بدون نیاز به حضور زوج و با کمک وکیل دادگستری مراحل طلاق را نجام می‌دهد. در این صورت باید وکالت نامه طلاق ضمیمه دادخواست طلاق شده و رسیدگی پرونده طلاق در دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس وکالت نامه انجام می‌شود.

با ارائه وکالت نامه محضری طلاق، دادگاه در اغلب مواقع در همان جلسه نخست اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند. با صدور این حکم زوجه می‌تواند برای ثبت طلاق، مراجعه به محضر داشته باشد. با جاری شدن صیغه طلاق و مراحل مربوطه، جدایی زوجین به صورت قانونی صورت می‌گیرد.

طلاق زن

در مورد طلاق گرفتن زن بدون دلیل نیاز به راهنمایی حقوقی دارید؟

موارد و شرایط مربوط به طلاق از طرف زن در صورت نبود دلیل بیان شد اما برای کسب اطلاعات ببشتر در این زمینه توصیه می‌شود که مشاوره حقوقی با وکیل طلاق از طرف زن داشته باشید.

در صورتی که قصد طلاق گرفتن را داشته اما دلیل موجهی برای طلاق ندارید، پیشنهاد می‌شود تا با وکلای طلاق در ارتباط باشید تا راهنمایی‌های لازم پیرامون این موضوع در اختیار شما قرار گیرد.

وکیل طلاق ابتدا شرایط شما برای امر طلاق را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت وجود یکی از شرایط قانونی، راهکارهای لازم برای طلاق را برایتان بازگو می‌کند.

داشتن اطلاعات حقوقی کافی در مورد شرایط طلاق از طرف زن بدون دلیل باعث می‌شود تا اگر قصد ارائه دادخواست طلاق بدون دلیل را دارید، بتوانید اقدامات قامونی لازم را در این زمینه انجام دهید.

راهنمایی حقوقی در مورد دعاوی طلاق از طریق مشاوره سامانه بنیاد وکلا انجام می‌شود و در این صورت با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی ما می‌توانید ابهامات خود در مورد نحوه طلاق زن بدون دلیل را بر طرف کنید.

در صورتی که قصد دارید به صورت قانونی از همسر خود جدا شده و درخواست طلاق به دادگاه ارائه دهید، قبل از هر اقدام حقوقی به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره مند شوید.

باتوجه به این که بنیاد وکلا، سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای بهره‌مندی از امکانات و خدمات حقوقی مرتبط با دعاوی طلاق باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا