طلاق

طلاق در صورت عدم تمکین زن چگونه است؟

عواملی که منجر به طلاق می‌شوند، متعدد هستند که در قانون ایران، طلاق از جانب مرد بدون دلیل خاصی انجام می‌شود.

در واقع مرد بانونا این امکان را دارد تا بدون ارائه دلیل خاصی و با در نظر گرفتن این موضوع که همان پرداخت حقوق مالی همسر خود است از وی طلاق بگیرد. اما طلاقی که از جانب که زوجه درخواست می‌شود، ضروری است که خواهان برای دادگاه دلیل بیاورد تا در این زمینه حکم طلاق صادر شود.

نوشته های مشابه

هر عقدی برای طرفین یک سری تکالیف به وجود می‌آورد و عقد ازدواج نیز به همین صورت است. بعد از جاری شدن خطبه عقد و ایجاد رابطه زوجیت، طبق قانون زوجه مکلف به تمکین از شوهر است.

همانطور که شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد، زوجه نیز در قبال شوهر خود موظف به اجرای تکالیف مشخصی می‌باشد. البته اداری تکالیف زوجیت منوط به نبود موانع شرعی و قانونی است و در مواردی نیز زوجه می‌تواند عدم تمکین کند.

تمکین در حقوق ایران جز تکالیف اصلی زن به شمار می‌رود که شامل تمکین عام و خاص است. تمکین عام همان انجام وظایف مربوط به زنان در روابط زوجیت و به طور کلی پذیرش ریاست خانواده از طرف شوهر است.

تمکین خاص نیز در ارتباط با روابط زناشویی است. برخی از خانم‌ها اطلاعی از عواقب عدم تمکین ندارند و همین موضوع باعث شده است تا شاهد عدم تمکین از سوی زنان به میزان بالا باشیم.

در هر صورت عدم تمکین که به صورت غیر موحه باشد، می‌تواند باعث شود تا شوهر بتواند با دلیل موجه برای طلاق اقدام کند. البته در قانون طلاق این حق به آقایان داده شده است که بدون بیان دلیل از همسر خود طلاق بگیرند.

ناگفته نماند که اثبات عدم تمکین در طلاق از طرف مرد می‌تواند منجر به معافیت زوج از پرداخت برخی از حقوق زوجه مانند نفقه و اجرت المثل شود. شوهر می‌تواند در متن دادخواست به علت طلاق گرفتن از زوجه که می‌تواند عدم تمکین باشد، اشاره کند.

طلاق در صورت عدم تمکین زن به این صورت است که شوهر با ثبت دادخواست طلاق و انجام مراحلی مانند شرکت در جلسات مشاوره، داوری پرونده، حضور در دادگاه و در نهایت با مراجعه به دفترخانه از زوجه طلاق بگیرد.

برای اطلاع از جزئیات مراحل طلاق در صورت عدم تمکین زن و سایر موضوعات مرتبط در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

درباره عدم تمکین زن

قبل از آن که به بررسی این موضوع بپردازیم که طلاق در صورت تمکین نکردن زوجه به چه شکلی است، لازم است تا در مورد عدم تمکین زوجه توضیحات مختصری بیان کنیم. عقد نکاح به وجود آورنده یک سری تکالیف برای زن و شوهر است.

در مسائل حقوقی، موضوع تمکین در اغلب موارد برای خانم‌ها مطرح می‌شود و در این صورت انجام تکالیف زوجیت از طرف زن به عنوان تمکین شناخته می‌شود.

این که زوجه از شوهر خود تمکین نمی‌کند، دلایل متعددی در این زمینه دخیل هستند و اگر دلایلی که برای عدم تمکین عنوان می‌شود، جنبه قانونی داشته و به نحوی موجه باشد، عواقبی برای زوجه در پی نخواهد داشت. اما در صورت غیر موجه بودن دلایل عدم تمکین زن، عواقب مختلفی مانند عدم تعلق گرفتن برخی از حقوق مالی مانند نفقه در انتظار زوجه خواهد بود.

علی رغم این که زوجه مکلف به تمکین از شوهر خود می‌باشد، اما اگر موانع شرعی وجود داشته باشد، قانون این اجازه را به زوجه داده است که بتواند از تمکین خودداری کند. در این صورت تمکین منجر به محروم ماندن زن از یک سری حق و حقوق خود نمی‌شود.

عدم تمکین زوجه در مورد موضوعات طلاق نیز مطرح می‌شود که شوهر به جهت آن که همسر او تمکین نمی‌کند، از او طلاق می‌گیرد. در دادخواست‌های طلاقی که از طرف آقایان ارائه می‌شود، در اغلب مواقع شاهد آن هستیم که زوج علت اصلی طلاق را عدم تمکین زوجه بیان نموده است.

این که زوجه هر خواسته و تقاضای شوهر را انجام داده و به نحوی تمکین کند، به لحاظ قانونی و شرعی مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. اما تمکین در برابر خواسته غیر شرعی، می‌تواند از طرف زوجه انجام نشود و این موضوع مورد تایید قانون است.

طلاق برای نشوز

تمکین عام و خاص از طرف زن

در روابط زوجیت، زن و شوهر نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند اما در موضوعات حقوقی، تمکین برای زوجه مطرح می‌شود. در واقع زمانی که بحث تمکین مطرح می‌‎شود، به معنای تمکین از طرف زن است و اصولا در مورد انجام وظایف از طرف شوهر، تمکین مطرح نمی‌شود.

تمکین که در اصطلاح حقوقی به معنای ادای تکالیف و وظایف زوجیت است، به تمکین عام و تمکین خاص تقسیم بندی می‌شود. تمکین عام در واقع انجام وظایفی که به صورت عمومی برای زن در روابط زوجیت در نظر گرفته شده است.

به بیان دیگر تمکین عام شامل پذیرفتن ریاست خانواده از طرف شوهر بوده که می‌تواند شامل حسن رفتار با شوهر و مواردی از ابین قبیل باشد.

در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که عنوان شده، روابط زوجیت ریاست خانواده از خصائص شوهر است، در ارتباط با تمکین عام بوده و ناشی از انجام وظایف زوجیت از طرف زوجه دارد.

در صورتی که زوجه رفتار مناسبی با شوهر ندارد و به نوعی روابط عاطفی و احساسی مناسبی از جانب زوجه به زوج ابراز نمی‌شود، می‌تواند مصادق عدم تمکین به صورت عام را داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود تا شوهر به دلیل آن که رفتار نامناسبی را از همسر خود مشاهده می‌کند، درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

تمکین خاص که در رابطه با روابط زناشویی است، اگر شوهر خواسته‌ای در این زمینه داشته و زوجه نیز از انجام آن خودداری کند، شوهر طبق قانون این امکان را دارد که به دلیل عدم تمکین خاص، اقدام به طلاق نماید.

گفتنی است که اگر موانع شرعی مانند وجود بیماری جنسی در شوهر وجود داشته و با این شرایط شوهر درخواست نزدیکی با زوجه نماید، در صورت عدم تمکین از طرف زن، چنین تمکینی مجاز و قانونی محسوب می‌شود.

می‌توان گفت که در صورت موجه بودن عدم تمکین از طرف زن، شوهر امکان اقامه دعوا الزام به تمکین وجود ندارد اما می‌تواند دعوا طلاق را اقامه کند.

طلاق به دلیل عدم تمکین زن می‌تواند شامل تمکین عام و یا تمکین خاص باشد. اثبات عدم تمکین زوجه بر عهده شوهر است که در صورت ثابت شدن آن زوجه از برخی از حقوق قانونی خود محروم می‌شود.

عدم تمکین زوجه و درخواست طلاق از طرف مرد

طلاق انواع مختلفی دارد و با توجه به این که در قانون ایران حق طلاق با مرد است، طبیعی است که شوهر بتواند با در نظر گرفتن شرایطی درخواست طلاق بدهد.

در رویه قضایی مرتبطبا دعاوی طلاق، شوهر الزام به بیان دلایل مختلف برای طلاق نیست و به صرف این که حقوق مالی زوجه را بپردازد، مجاز به طلاق گرفتن از زوجه می‌باشد.

در مورد این که چرا آقایان تصمیم به طلاق یک طرفه می‌گیرند و چه دلایلی در این زمینه دخیل هستند، باید گفت که عوامل مختلفی دخیل هستند که عدم تمکین زن می‌تواند دلیل شایع در این زمینه باشد.

در روابط زوجیت، شوهر انتظار دارد که همسر او تکالیف زوجیت را به درستی انجام دهد که عدم اجرای تکالیف زوجیت می‌تواند رابطه زن و شوهری را دچار مختل کند.

در پرونده‌های طلاق که خواهان آن شوهر است، در بسیاری از مواقع در متن دادخواست شوهر از این بابت که زوجه عدم تمکین نموده است، درخواست طلاق می‌دهد.

با توجه به این که شوهر برای طلاق لزومی برای بیان دلیل ندارد، اما عدم تمکین زوجه می‌تواند دلیل موجهی برای آن که شوهر درخواست طلاق بدهد، می‌باشد.

از عواقب اصلی عدم تمکین می‌توان به ارائه درخواست طلاق از طرف شوهر اشاره نمود. خانمی که تحت هیچ شرایط دستورات شوهرش را اجرا نمی‌کند، می‌تواند با خطر طلاق از جانب شوهر مواجه شود.

نداشتن رفتار مناسب زوجه با شوهر و نپذیرفتن خواسته شوهر برای داشتن رابطه جنسی می‌تواند از دلایل شایع طلاق به شمار رود.

در درخواست طلاقی که آقا مطرح نموده است، در جلسه دادگاه بیان می‌کند که زوجه نسبت به انجام تکالیف زوجیت خودداری نموده و در این صورت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.

بنابراین خانم‌های متاهل اگر علاقه‌مند به جدایی از همسر خود نیستند، لازم است که در برابر شوهر تمکین داشته باشند و وظابف خود را به درستی انجام دهند.

اثبات عدم تمکین توسط مرد

عدم تمکین زوجه دلیل موجهی برای طلاق است؟

در موضوع طلاق در صورت عدم تمکین زوجه ممکن است این سوال مطرح شود که آیا تمکین نکردن زن، دلیل موجه و قانونی برای طلاق است و دادگاه در این صورت حکم طلاق را صادر می‌کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شوهر برای طلاق دادن زوجه نیاز به دلیل خاصی ندارد و این امکان برای آقایان فراهم است تا بدون دلیل درخواست طلاق بدهند.

به طور کلی طلاق از طرف شوهر به این صورت است که زوج با تعیین تکلیف حقوق مالی همسر خود و بدون نیاز به دلیل خاصی، دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند. اما شوهر اگر دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد، می‌تواند آن را در متن دادخواست بیان کند.

عدم تمکین زن از جمله دلایل قانونی و موجهی است که زوج می‌تواند در درخواست طلاق از آن استفاده کند. زنی که ناشزه است، طبق قانون مرد می‌تواند به دلیل ناشزه بودن او یا عدم تمکین طلاق وی را بگیرد.

بنابراین می‌توان گفت که طلاق در صورت عدم تمکین زن امری رایج در مسائل طلاق به شمار می‌رود که اثبات عدم تمکین در طلاق می‌تواند باعث شود تا شوهر از پرداخت برخی از حقوق مالی زوجه معاف گردد.

فرآیند طلاق در صورت عدم تمکین زوجه

در صورتی که زوج بخواهد به دلیل تمکین نکردن زوجه از او طلاق بگیرد، لازم است تا مراحلی را طی کند. مراحل طلاق از طرف مرد به جهت عدم تمکین زوجه به شرح زیر است:

  • نگارش و ثبت دادخواست طلاق
  • ارجاع به جلسات مشاوره خانواده (در صورت نظر دادگاه)
  • ارجاع پرونده طلاق به داوری
  • رسیدگی پرونده طلاق در دادگاه
  • صدور گواهی عدم امکان سازش در صورت صلاحدید دادگاه
  • مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق

در گام نخست، شوهر بایستی دادخواست متناسب با موضوع طلاق تهیه نموده و در متن دادخواست نیز به این موضوع اشاره کند که طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه درخواست شده است. با نگارش دادخواست لازم است تا برایثبت آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.

در صورتی که دادگاه تشخیص بدهد، زوجین باید به یکی از مراکز مشاوره خانواده که مورد تایید دادگاه باشد، مراجعه کنند. امروزه در رویه طلاق، شرکت در جلسات مشاوره خانواده اجباری شده است و در این صورت متقاضیان طلاق باید پیش از آن که پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد، در جلسات مشاوره حضور پیدا کنند.

طبق قانون حمایت خانواده در طلاق از طرف مرد، پرونده به داوری ارجاع داده می‌شود و انجام این مرحله به نحوی اجباری است. در طلاق‌های یک طرفه، باید پرونده مورد داوری قرار گیرد. این مرحله برای سازش بین زن و شوهر و رفع اختلافات آن‌ها انجام می‌شود. در نهایت داور نتیجه داوری پرونده را به دادگاه منعکس می‌کند.

با توجه به این که طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه مطرح شده است، شوهر باید با ارائه مدارک موجه بتواند عدم تمکین همسر خود را ثابت کند. با در نظر گرفتن شرایط قانونی و مشخص شدن وضعیت مهریه خانم در صورت صلاحدید دادگاه، حکم طلاق صادر می‌شود.

با صدور این حکم، متقاضیان می‌توانند برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نمایند. تا زمانی که مجوز طلاق یا همان گواهی عدم امکان سازش از جانب مرجع قضایی صادر نشود، امکان این که زوجین بتوانند طلاق را در محضر به ثبت برسانند، وجود ندارد.

شرایط طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه

شرایط طلاق به دلیل عدم تمکبن همان شرایطی است که برای طلاق از طرف شوهر مطرح می‌شود. بعد از جاری شدن رابطه زوجیت، در صورت عمل نکردن زوجه به دستورات شوهر و تکالیف زوجیت، بحث عدم تمکین مطرح شده که زوجه می‌تواند در این زمینه برای طلاق اقدام نماید.

در طلاق از جانب شوهر، در وهله اول نیازی به ارائه دلیل خاصی نیست و حتی بدون دلیل نیز زوج امکان طلاق دادن همسرش را دارد. در طلاق از طرف شوهر، ضروری است که حقوق مالی زوجه پرداخت شود تا دادگاه امکان صدور گواهی عدم امکان سازش را داشته باشد.

اما در طلاقی که به دلیل عدم تمکین زوجه است، در صورتی که شوهر بتواند تمکین نکردن همسر خود را در دادگاه به اثبات برساند، ملزم به پرداخت یک سری حق و حقوق زوجه نیست. در واقع شوهر برای آن که بتواند طلاق همسر خود را بگیرد، لازم است تا حقوق او مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و مواردی دیگر را پرداخت کند.

اما در طلاق که به دلیل عدم تمکین زن مطرح است، دیگر شوهر لازم نیست تا چنین حقوقی مالی همسرش را پرداخت کند. در واقع اثبات عدم تمکین زوجه در طلاق منجر می‌شود که شوهر از پرداخت مواردی چون نفقه و اجرت المثل معاف شود. بنابراین می‌توان گفت که آوردن دلیل موجه مانند عدم تمکین می‌تواند در بحث طلاق برای مرد مزایایی داشته باشد.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون مدنی، در صورتی به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد که او در برابر شوهر تمکین کرده باشد. حال اگر عدم تمکین موضوعی برای درخواست طلاق باشد، در این صورت باز هم شوهر مکلف به پرداخت نفقه سایر حقوق مالی زوجه نبست.

عدم تمکین زن

مهریه در طلاق به دلیل عدم تمکین زن

در بخش قبل عنوان شد که به دلیل عدم تمکن زوجه در صورتی شوهر درخواست طلاق بدهد، باعث می‌شود تا شوهر دیگری ملزم به پرداخت نفقه، اجرت المثل و شرط تنصیف اموال نیست.

علی رغم این که شوهر برای طلاق گرفتن از زن بایستی حق و حقوق او را به صورت کامل پرداخت کند اما در طلاق‌هایی که از طرف شوهر همراه با دلایل موجهی مانند عدم تمکین است، الزامی برای پرداخت حقوق مالی او نیست.

اما ممکن است این سوال مطرح شود که تکلیف مهریه در طلاق به دلیل عدم تمکین زن چیست؟ در واقع آیا اثبات عدم تمکین زوجه در طلاق مانعی برای تعلق گرفتن مهریه به زوجه است یا خیر؟

با توجه به این که در صورت عدم تمکین زن و مطرح شدن موضوع طلاق، شوهر نیازی به پرداخت حقوق همس خود مانند مهریه، اجرت المثل و نحله را ندارد اما این موضوع ارتباطی با مهیه ندارد.

در واقع شوهر برای طلاق چه دلیل موجه و چه دلیل غیر موجه داشته باشد، لازم است تا مهریه او را پرداخت کند. عدم تمکین زوجه منجر به محرومیت او از حق مهریه نخواهد شد. در مقابل درخواست طلاف شوهر، زوجه می‌تواند مهربه خود را به اجرا بگذارد.

البته حتی اگر شوهر بتواند عدم تمکین زوجه را نیز به اثبات برساند، برای صدور حکم طلاق لازم است که شوهر مهریه او را پرداخت و یا این که تکلیف پرداخت مهریه وی را مشخص کند.

با اجرا گذاشتن مهریه از طرف خانم در صورتی که وضعیت مهریه او مشخص نشود، صدور گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر نیست.

حال با اجرا گذاشتن مهریه از جانب زن در صورتی که شوهر توان پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار بدهد و در این صورت به جای کل پرداخت مهریه، پرداخت آن تقسیط می‌شود.

طلاق در صورت عدم تمکین زوجه و شرط تنصیف دارایی شوهر

از دیگر موضوعات قابل بحث در طلاقی که به دلیل عدم تمکین زن مطرح می‌شود، شرط تنصیف دارایی شوهر است.

در عقد نامه ازدواج، شروط مختلفی درج می‌شود که یکی از آن‌ها شرط تنصیف اموال و دارایی شوهر است. این شرط بدین معنا است که بعد از طلاق، شوهر باید تا نصف اموال خود را که در دوران زوجیت تصاحب کرده را به زوجه بدهد.

البته تنصیف اموال شوهر در طلاق شرایطی دارد و به صرف این که درخواست طلاق مطرح شود، چنین شرطی در عقدنامه تحقق پیدا نمی‌کند. در ابتدا باید گفت که شرط تنصیف دارایی شوهر در طلاق زمانی اعمال می‌شود که درخواست طلاق از جانب مرد ارائه شده باشد.

از دیگر شرایط تنصیف اموال شوهر می‌توان به تمکین نمودن زوجه اشاره نمود. اگر طلاق از طرف مرد به دلیل سوء معاشرت و سوء رفتار و به طور کلی عدم تمکین زن باشد، شرط مزبور اجرا نمی‌شود. همچنین در صورت استفاده زوجه از اجرت المثل و یا نحله، امکان تعلق گرفتن نصف دارایی شوهر به زوجه وجود ندارد.

گفتنی است که در طلاق از طرف مرد، تا نصف اموالی از شوهر به زن تعلق پیدا می‌کند که زوج این اموال را در طول دوران رابطه زوجیت به دست آورده است.

در طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه، شرط تنصیف اموال شوهر اعمال نمی‌شود و در این صورت لزومی برای آن که شوهر نصف اموال خود را به زوجه بدهد، وجود ندارد.

عدم تمکین زن

شیوه اثبات عدم تمکین زن در دعاوی طلاق

اثبات هر موضوع و یا ادعایی در دادگاه بر عهده مدعی است. در طلاقی که از جانب شوهر به دلیل تمکین نکردن زوجه اقامه شده است، اثبات عدم تمکین بر عهده زوج است در واقع شوهر بایستی با دلایلی و مدارکی که ضمیمه دادخواست نموده است، عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند.

در مورد شیوه اثبات عدم تمکین زن در طلاق باید گفت که برخی از روش‌های قانونی در این زمینه با مدارکی که ارائه می‌شود، انجام شده و موارد دیگر در ارتباط با ادله اثبات دعوا است.

در هر صورت می‌توان از راه‌های زیر برای اثبات تمکین نکردن زن استفاده نمود:

اقرار زوجه

یکی از روش‌هایی که برای اثبات هر ادعا و دعوایی در دادگاه استفاده می‌شود، اقرار است. در این صورت در طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه نیز اقرار کارایی دارد. در پرونده طلاق که به دلیل عدم تمکین مطرح شده است، ممکن است که خود زوجه نسبت به تمکین نکردن در برابر شوهر اقرار کند.

اقرار زوجه در مورد عدم انجام وظایف زوجیت، دلیل موجهی برای اثبات تمکین نکردن زن می‌باشد که در این صورت ادعا شوهر در طلاق مطرح شده نیز به اثبات می‌رسد.

شهادت مطلعین علیه زوجه

در صورتی که زوجه در برابر شوهر خود تمکین نکرده باشد و این موضوع را به اطرافیان خود اطلاع دهد، ممکن است که همین افراد مطلع علیه خود زوجه شهادت دهند که زوجه تکالیف قانونی و شرعی خود را نسبت به زن انجام نداده و در این صورت عدم تمکین زن ثابت می‌شود.

علم قاضی

با وجود قرائن و دلایل در پرونده، قاضی دادگاه خانواده در نهایت علم به تمکین نکردن زوجه پی برد و در این صورت ناشزه بودن زن به اثبات می‌رسد. گاهی دلیل قطعی برای این که زوجه تمکین ننموده در پرونده وجود ندارد اما قاضی بر اساس علم خود می‌تواند دریابد که عدم تمکین از طرف زوجه انجام شده است.

راه‌های دیگری برای اثبات عدم تمکین در دعاوی طلاق وجود دارد که موارد فوق تنها بخشی از دلایل اثبات کننده عدم تمکین محسوب می‌شوند. در هر صورت اثبات عدم تمکین زن در دادگاه می‌تواند منجر به این شود که شوهر از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد را نیز داشته باشد.

به علاوه این که اثبات این موضوع سبب معافیت زوج از پرداخت نفقه، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی می‌شود.

وکیل برای طلاق در صورت عدم تمکین

مراجعه به وکیل برای طلاق گرفتن از زن ناشزه

اگر همسرتان از دستورات شما تبعیت نمی‌کند و به اصطلاح حقوقی از تمکین خودداری می‌کند، در صورتی که قصد طلاق گرفتن از او را دارید، می‌توانید در این زمینه وکیل بگیرید. برای طلاق گرفتن از زن ناشزه مراجعه به وکیل می‌تواند برای موکل دارای مزیت باشد.

موکل چنین پرونده‌هایی می‌تواند آقا که درخواست طلاق از طرف او اقامه شده و زوجه که طرح دعوا طلاق علیه او انجام شده است، باشد. به طرفین اصلی پرونده طلاق توصیه می‌شود که حتما با وکیل طلاق خوب در ارتباط باشند تا وکیل بتواند در جریان رسیدگی به پرونده به آن‌ها کمک کند.

در دعاوی طلاق همواره به دنبال وکلای متخصص در امور طلاق باشید تا این وکلا بتوانند با شرایط بهتری شما را راهنمایی کنند. اغلب وکلا دادگستری، وکالت در پرونده‌های طلاق را بر عهده می‌گیرند اما در این بین نیز وکلایی هستند که به صورت تخصصی به دعاوی طلاق رسیدگی می‌کنند که در نهایت انتخاب شما برای وکیل در دعاوی طلاق بایستی وکلای متخصص طلاق باشد.

آقایانی که قصد طلاق گرفتن از همسر ناشزه خود را دارند و به دنبال این هستند که در سرع‌ترین زمان ممکن حکم طلاق را دریافت کنند، پیشنهاد می‌شود که حتما در این مسیر وکیل بگیرند.

وکیلی که به مدت طولانی تجربه رسیدگی و وکالت در دعاوی طلاق را دارد، از این توانایی برخوردار است که به بهترین شکل ممکن وکالت در دعاوی طلاق را بر عهده بگیرد.

ارائه مشاوره حقوقی تخصصی طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه

برخورداری از وکیل در پرونده طلاق می‌تواند مزایای فراوانی برای موکلین به همراه داشته باشد اما به دلایلی ممکن است که موکلین قصد گرفتن وکیل را نداشته و در این صورت بخواهند شخصا برای طلاق اقدام کنند.

با توجه به تغییر رویکرد طلاق در محکم دادگستری، ضروری است که پیش از اقدامات قانونی در مورد طلاق حتما مشاوره حقوقی طلاق با وکلا مجرب داشته باشید.

طلاق دارای مراحل و فرآیند نسبتا طولانی است و در جلسات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا، تمامی اطلاعات مورد نیاز در خصوص انجام مراحل طلاق داده می‌شود. در صورتی که در مورد طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه سوالات حقوقی گوناگونی دارید، می‌توانید با سامانه مزبور در ارتباط باشید.

در هر صورت سامانه بنیاد وکلا، آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی پیرامون دعاوی طلاق است و هرگونه سوال حقوقی در رابطه با طلاق داشته باشید، می‌توانید از خدمات این سامانه استفاده نمایید.

ارائه مشاوره طلاق در سامانه به صورت مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین صورت می‌گیرد و شرایط لازم برای ارائه مشاوره حضوری طلاق نیز در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که امکان بهره مندی از مشاوره حقوقی رایگان در مورد طلاق نیز وجود دارد که سوالات خود را در بخش تعبیه شده در سامانه مطرح نموده و وکلای ما در اسرع وقت پاسخ پرسش شما را خواهند داد. بنابراین برای دریافت مشاوره حقوقی و یا مراجعه به وکیل آنلاین یا حضوری طلاق با کارشناسان ما در تماس باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۶ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا