طلاق

اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته

با انجام فرآیند قانونی طلاق، دادگاه در صورتی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند. با صدور این گواهی، امکان ثبت محضری طلاق وجود دارد.

طلاق واقعه‌ای است که اثر آن در شناسنامه زوجین ثبت می‌شود و در این صورت می‌توان گفت که بخشی از جزئیات مربوط به طلاق در اسناد سجلی زن و شوهر به ثبت می‌رسد.

نوشته های مشابه

شاید برای زوجین این موضوع خوشایند نباشد که مهر طلاق در شناسنامه آن‌ها درج شود اما در هر صورت طبق قانون بایستی ثبت طلاق در محضر ابتدا انجام شده و سپس در شناسنامه زن و شوهر نیز نوشته شود.

جدای از این که نوع طلاق به چه نحوی می‌باشد، در هر صورت ثبت طلاق در شناسنامه امکان پذیر بوده و با بررسی اسناد سجلی افراد می‌توان به وضعیت طلاق آن‌ها پی برد.

در قانون، ثبت طلاق در محضر اجباری شده است و امکان طلاق گرفتن زوجین بدون ثبت محضری وجود ندارد. در این صورت ضروری است که جزئیات مربوط به طلاق نیز در شناسنامه نوشته شود.

به این سبب است که در بخشی از شناسنامه، اختصاص به صفحه طلاق دارد و شامل اطلاعاتی چون تاریخ طلاق، شماره ثبت طلاق و محل به ثبت رسیدن طلاق می‌باشد. بر اساس ترتیباتی که در نظر گرفته شده است، اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته باید عنوان شود و مهر طلاق نیز درج گردد.

در صفحه دوم شناسنامه، اطلاعات طلاق نوشته می‌شود که همانند ازدواج نیز لازم است که اطلاعات کلی از وقوع عقد نکاح و یا طلاق داده شود. در مواردی نیز امکان حذف نام همسر از شناسنامه وجود دارد و شرایط اصلی آن، باکره بودن زوجه است.

در صورت داشتن رابطه جنسی و نزدیکی بین زوجین، قانونا نمی‌توان اقدامی را برای حذف نام همسر در شناسنامه انجام داد.

حتی در صورتی که فرد متقاضی شناسنامه خود را تعویض کرده و اطلاعات همسر نیز در شناسنامه پاک شده باشد، از طریق گواهی تجرد این امکان وجود دارد که مشخصات شناسنامه زوجین را به دست آورد.

علاوه بر این که در سیستم‌های مربوط به ثبت اسناد و محضر، امکان سوابق ازدواج و طلاق وجود دارد و می‌توان از این طریق نیز استعلامات لازم را کسب نمود.

حذف اطلاعات مربوط به شناسنامه فرد طلاق گرفته برای آن دسته از افرادی که قصد ازدواج مجدد را دارند، بسیار مهم است. در خصوص اطلاعات شناسنامه شخص طلاق گرفته، در ادامه مطلب به طور مفصل به ارائه مطالب مورد نیاز می‌پردازیم اما در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید با متخصصین حقوقی سامانه بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

لزوم ثبت طلاق در شناسنامه

طلاق جز آن دسته از وقایع احوال شخصیه است که ثبت آن در قانون اجباری شده است. در مواردی که زوجین مراحل طلاق را انجام داده و گواهی عدم امکان سازش را دریافت می‌کنند، در صورت عدم ثبت طلاق در شناسنامه، طلاق آن‌ها به لحاظ قانونی اعتبار ندارد.

در قانون، ثبت طلاق در شناسنامه جنبه اجباری دارد و طلاق‌هایی که بدون ثبت محضری انجام می‌شوند، قانونا نمی‌توان برای آن‌ها اعتباری را در نظر گرفت. به صرف انجام مراحل طلاق نمی‌توان انتظار داشت که طلاق واقع شده به لحاظ قانونی صحیح باشد.

در شناسنامه هر فردی، بخش مجزایی برای طلاق وجود دارد که جزئیات طلاق در آن نوشته می‌شود. زمانی که زوجین برای ثبت طلاق به محضر مراجعه می‌کند، بعد از اجرای صیغه طلاق در حضور شاهد، سردفتر در شناسنامه زوجین اطلاعات مربوطه را درج نموده و سپس مهر طلاق را ثبت می‌کند.

در قانون حمایت خانواده، ثبت محضری طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این قانون مستقیما گفته شده است که وقایعی مانند ازدواج و طلاق باید به ثبت برسند. ثبت طلاق نیز در دفاتر ازدواج و طلاق انجام شده و به تبع آن نیز می‌توان به لزوم ثبت طلاق در شناسنامه پی برد.

زن و شوهری که برای طلاق اقدام می‌کنند و از دادگاه گواهی عدم امکان سازش را نیز دریافت نموده، بدون ثبت طلاق در محضر، طلاق آن‌ها اعتبار ندارد. ثبت طلاق باید در محضر انجام شود تا نشان دهنده طلاق بین زوجین باشد. به صرف ادعای زن و شوهر نمی‌توان به طلاق گرفتن آن‌ها پی برد بلکه باید روال قانونی ثبت محضری طلاق نیز اجرا شود.

در صورتی که زوجین در محضر صیغه طلاق را اجرا کنند، در شناسنامه آن‌ها مهر طلاق ثبت شده و با بررسی اسناد سجلی آن‌ها می‌توان فهمید که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته‌اند.

حتی با صدور گواهی عدم امکان سازش نیز طلاق زوجین از لحاظ قانونی، اعتبار ندارد و باید حتما ثبت محضری طلاق انجام شود.

مندرجات شناسنامه فرد طلاق گرفته

اطلاعات شناسنامه زوجین طلاق گرفته چه مواردی را شامل می‌شود؟

همانطور که در بخش قبل گفته شد، ثبت طلاق باید در شناسنامه زوجین انجام شود. قانون زن و شوهرهایی که قصد طلاق گرفتن را دارند، ملزم به ثبت نمودن طلاق کرده است. بعد از آن که مراحل طلاق انجام شد، دادگاه به زوجین گواهی عدم امکان سازش را می‌دهد که می‌توانند با این گواهی صیغه طلاق را در محضر جاری کنند.

شناسنامه جز یکی از اسناد اصلی هویتی هر فردی محسوب می‌شود و در آن اطلاعات مختلفی عنوان می‌شود. یکی از اطلاعات مندرج در شناسنامه شامل طلاق است که موارد مختلفی را شامل می‌شود.

اگر فردی ازدواج کرده و از همسر خود جدا شود، تمامی این وقایع باید در شناسنامه آن‌ها درج شود. در صورتی که افرادی ادعای رابطه زوجیت را بین خود داشته باشند، اما در شناسنامه آن‌ها وقایه مربوط به ازدواج درج نشده باشد، طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند.

حال که بحث ثبت طلاق در شناسنامه مطرح می‌باشد، ممکن است این سوال مطرح شود که اطلاعات مندرج در شناسنامه زوجبن طلاق گرفته چه مواردی را شامل می‌شود؟ در واقع چه اطلاعاتی در بخش طلاق شناسنامه نوشته می‌شود؟ شناسنامه، ترتیب خاص خود را دارد و در صفحه دوم آن ارتباط با واقعه طلاق دارد.

با بررسی شناسنامه افراد می‌توان به رابطه زوجیت و یا طلاق آن‌ها پی برد. اگر فردی از همسر خود طلاق گرفته باشد، این موضوع در شناسنامه وی نوشته شده و اثبات طلاق زوجین صورت می‌گیرد. اطلاعات مربوطه به ازدواج و طلاق در یک صفحه از شناسنامه نوشته می‌شود که مشخصات همسر و تاریخ ثبت آن درج می‌گردد.

برای اطلاع از موارد درج شده در بخش طلاق شناسنامه می‌توانید به شناسنامه خود توجه کنید تا اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایید. البته در این بخش مواردی که شناسنامه طلاق زوجین را شامل می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بنابراین موارد زیر با نظر وکیل تلفنی و حضوری در شناسنامه فرد طلاق گرفته، عنوان می‌شود:

تاریخ ثبت

در صفحه سوم شناسنامه، اختصاص به وقایع ازدواج و طلاق دارد. در این صفحه ابتدا اطلاعات مربوط به وقایع عقد نکاح ثبت شده و سپس جزئیات طلاق نوشته می‌شود. در واقع این صفحه از شناسنامه، ابتدا با مشخصات همسر و اطلاعات ثبت شروع شده و سپس به واقعه طلاق و فوت همسر منتهی می‌شود.

شناسنامه به دلیل آن که مدرک هویتی اشخاص به شمار می‌رود، در بردارنده اطلاعات هویتی هر فردی است و از این حیث که ازدواج و طلاق جز وقایع زندگی افراد محسوب می‌شود، باید اطلاعات مربوط به آن نوشته شود. در هر صورت یکی از اطلاعاتی که بخش طلاق شناسنامه زوجین را در بر می‌دارد، تاریخ ثبت است.

در این بخش تاریخ ثبت طلاق نوشته شده و نشان دهنده ثبت قانونی طلاق بین زوجین است. تاریخ ثبت طلاق در محضر باید در این قسمت درج گردد.

در واقع تاریخی که زن وشوهر اقدام به ارائه درخواست طلاق و به تبع آن گواهی عدم امکان سازش را دریافت کردند، برای ثبت در شناسنامه لحاظ نمی‌شود، بلکه تاریخ ثبت محضری لحاظ می‌شود.

شناسنامه جدید

شماره ثبت

از دیگر اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته می‌توان به شماره ثبت اشاره نمود. طلاق نیز مانند عقد نکاح، در برگیرنده اطلاعاتی چون تاریخ و شماره ثبت است.

هر یک از وقایع ازدواج و طلاق در زمان ثبت، دارای شماره خاصی هستند که از طریق این شماره‌ها می‌توان به اطلاعات لازم در خصوص نحوه ثبت طلاق و جزئیات مربوط به آن پی برد.

محل ثبت

اطلاعات دیگری از شناسنامه زوجین طلاق گرفته در بردارنده محل ثبت است. در این بخش مشخصات مربوط به دفترخانه‌ای که ثبت طلاق در آن انجام شده، عنوان می‌شود. نام و آدرس دفترخانه ثبت طلاق باید در این قسمت از شناسنامه نوشته گردد.

در زمان ثبت طلاق در محضر بایستی آداب شرعی طلاق به طرز صحیحی اجرا شود. عدم اجرای آداب شرعی طلاق باعث می‌شود که طلاق ثبت شده باطل نگردد.

در زمان ثبت طلاق زن و شوهر باید خطبه عقد را بخوانند. خواندن صیغه طلاق چه از لحاظ قانونی و شرعی باید در حضور حداقل دو نفر شاهد مرد که دارای صفت عدالت باشند، انجام شود.

در قسمت انتهایی طلاق شناسنامه زوجین، مهر و امضای زوجین به همراه دفترخانه درج می‌شود که همه این موارد نشان دهنده تایید ثبت طلاق در محضر است.

شیوه قانونی استعلام از اطلاعات شناسنامه افراد طلاق گرفته

مواردی که در شناسنامه زوجین طلاق گرفته عنوان می‌شود، در بخش قبلی به آن اشاره شود. در این زمینه موضوع شیوه استعلام قانونی از شناسنامه زوجین اهمیت دارد که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

سوء استفاده از اسناد سجلی همواره وجود دارد و در این بین ممکن است که در خصوص شناسنامه زوجین طلاق گرفته نیز سوء استفاده‌هایی انجام شود.

در واقع افرادی که سابقه ازدواج و طلاق را دارند، ممکن است که نام همسر قبلی خود را از شناسنامه حذف نموده و یا این که اقدام به جعل شناسنامه نموده باشند. در این صورت باید از طلاق آن‌ها استعلام گرفت تا مشخص شود که همسر قبلی داشته و سابقه طلاق داشته است یا خیر.

در واقع با توجه به این که اطلاعات طلاق در شناسنامه نوشته می‌شود، اما در شرایطی امکان حذف نام همسر و روش‌های غیر فانونی در حذف اطلاعات شناسنامه وجود دارد که لازم است در این زمینه شیوه استعلام قانونی نیز انجام شود.

با توجه به این که یکی از زمینه‌های فریب یا تدلیس در ازدواج، عدم ذکر ازدواج و یا طلاق قبلی است، قبل از آن که زن و شوهر بخواهند بایکدیگر ازدواج کنند، این موضوع را شفاف سازی کنند.

تصور کنید که زن یا مرد سابقه ازدواج داشته و از همسر خود طلاق گرفته اما زوجه بنا به شرایط قانونی اقدام به نام همسر از شناسنامه خود می‌کنند. حال در این صورت نامزد زوجه از ستبقه ازدواج و طلاق او اطلاعی ندارد و همین موضوع می‌تواند باعث شود تا بحث طلاق و یا فسخ نکاح مطرح شود.

البته در این بین نیز ممکن است که زن یا مرد بخواهند از راه قانونی برای طلاق یکی از طرفین استعلام بگیرند تا این موضوع مشخص شود که زن یا شوهر سابقه طلاق و با ازدواج را داشته است یا این که تا به اکنون ازدواجی نداشته است.

البته که در صورت پاک کردن اطلاعات مربوط به نام همسر در شناسنامه به دلیل آن که وقایع طلاق و ازدواج به صورت سیستمی به ثبت می‌رسد، می‌توان استعلام لازم را در این زمینه اخذ کرد.

اما در حالت کلی، روش قانونی که امکان استعلام از اطلاعات شناسنامه زن و مرد طلاق گرفته، اخذ گواهی تجرد است که در مورد نحوه و شرایط استعلام قانونی در این زمینه در ادامه مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

شناسنامه مرد طلاق گرفته

گواهی تجرد و اطلاعات شناسنامه زوجین طلاق گرفته

استعلام و بررسی اطلاعات شناسنامه افرادی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، از لحاظ قانونی اهمیت زیاد دارد. زن و مرد قبل از ازدواج برای اطمینان بیشتری می‌توانند شیوه استعلام از اطلاعات شناسنامه یکدیگر را انجام دهند.

با این کار می‌توان سوابق ازدواج و یا طلاق همدیگر را مورد بررسی قرار داد و چه بسا از فسخ نکاح به تدلیس در ازدواج و مواردی از این قبیل، خودداری نمود.

یکی از روش‌هایی که امکان استعلام از اطلاعات شناسنامه زوجین وجود دارد، گواهی تجرد است. با دریافت این گواهی می‌توان به این موضوع پی برد که زن یا مرد سابقه ازدواج داشته‌اند یا این که هیچگونه سوابق ازدواج و طلاق برای آن‌ها ثبت نشده است.

گواهی تجرد در بردارنده تمام اطلاعات مربوط به سابقه تاهل می‌باشد و اخذ این گواهی می‌تواند قبل از ازدواج کارآیی زیادی داشته باشد.

تصور کنید که مرد یا زن می‌خواهد با فردی ازدواج کند، اما قصد دارد که برای اطمینان بیشتر از این که طرف مقابل قبلا ازدواج کرده و همسری داشته یا سابقه عقد نکاحی نداشته است، سوابق او را بررسی کند، در این صورت کافیست که برای دریافت گواهی تجرد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

حتی در شرایطی که زوجه برای حذف نام همسر خود اقدام به تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه المثنی نموده باشد، باز هم با دریافت گواهی تجرد، امکان مشاهده سوابق ازدواج فرد وجود دارد.

البته لازم به ذکر است که استعلام از اطلاعات شناسنامه افرادی که سابقه طلاق داشته و به تبع آن اخذ گواهی تجرد، تنها توسط خود شخص وجود دارد.

در واقع فردی غیر از خود شخص زن یا مرد نمی‌تواند با ارائه اطلاعات هویتی وی برای دریافت گواهی تجرد اقدام کند. بلکه می‌توان از وی درخواست کرد که اقدام به دریافت گواهی تجرد نموده و سپس این گواهی را ارائه کند.

در هر صورت به منظور دریافت گواهی تجرد، این امکان وجود دارد که شخص متقاضی اقدام به ثبت درخواست صدور گواهی تجرد در سامانه نموده و اطلاعات هویتی خود را درج کند.

سپس با انجام این مرحله، لازم است که مدارک هویتی را آماده نموده و با مراجعه به اداره ثبت احوال، درخواست صدور گواهی تجرد بدهید.

طلاق در شناسنامه

چگونه می‌توان اقدام به حذف اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته نمود؟

سوابق ازدواج و طلاق در شناسنامه افراد به ثبت می‌رسد. زن و مردی که سابقه ازدواج و طلاق دارند، این موارد در اطلاعات شناسنامه آن‌ها نوشته می‌شود. با این اوصاف گاهی افرادی این تمایل را دارند که اطلاعات مربوط به طلاق را از شناسنامه خود حذف کنند، در این صورت می‌توانند از راه قانونی اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

در واقع افراد متقاضی تحت شرایطی می‌توانند اطلاعات مندرج در قسمت طلاق شناسنامه را حذف نموده و مجددا برای دریافت شناسنامه جدید اقدام کنند.

حال در این زمینه سوالی مطرح می‌شود که نحوه حذف اطلاعات ثبت شده در شناسنامه افراد طلاق گرفته به چه نحوی است؟ ایا امکان حذف کردن اطلاعات همسر از شناسنامه و سوابق مربوط به طلاق وجود دارد یا خیر؟

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که حذف اطلاعات طلاق در شناسنامه، شرایط خاص خود را دارد و در همه حالات این امکان ندارد که بتوان سوابق طلاق افراد متقاضی را حذف نمود. یکی از شرایطی که لازم است تا برای حذف نام مشخصات شناسنامه افراد طلاق گرفته اقدام نمود، باکره بودن زوجه است.

در واقع قانونا زمانی امکان حذف نام همسر از شناسنامه و یا حذف سوابق طلاق در شناسنامه وجود دارد که رابطه جنسی بین زوجین واقع نشده باشد و در این صورت می‌توان برای حذف اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته اقدام کرد.

در این صورت اگر بین زن و شوهر، نردیکی واقع شده باشد، امکان حذف اطلاعات مندرج در قسمت طلاق شناسنامه وجود ندارد.

عدم امکان حذف نام همسر برای زوجینی که با یکدیگر ازدواج کرده‌اند، به این دلیل که ممکن است که بعدا در خصوص ازدواج زمینه فریب طرف مقابل را فراهم نموده و موضوع سابقه ازدواج نیز از فرد مقابل پنهان گردد، وجود ندارد.

در هر صورت باکره یا دوشیزه بودن زوجه جز موارد ضروری در حذف اطلاعات مربوط به طلاق در شناسنامه زوجین است. با این وجود لازم است که زوجه پیش از ارائه درخواست حذف نام همسر از شناسنامه و یا پاک کردن اطلاعات طلاق، گواهی بکارت را تهیه کند. تهیه این گواهی با مراجعه به پزشکی قانونی انجام می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که شیوه حذف اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته به این صورت است که شخص متقاضی با در اختیار داشتن مدارک مورد نیاز به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و این درخواست را ارائه می‌کند.

مدارک لازم جهت حذف اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته

در بخش قبل گفته شد که برای حذف اطلاعات شناسنامه افراد طلاق گرفته، لازم است که بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشد. در این صورت امکان حذف مشخصات مربوط به شناسنامه زوجین طلاق گرفته وجود دارد.

البته زن و مردی که نزدیکی با هم کرده‌اند، تنها در شرایطی می‌توانند اطلاعات شناسنامه خود را حذف کنند که با فرد دیگری ازدواج کرده باشند و در این صورت این امکان برای آن‌ها وجود دارد که شناسنامه المثنی خود را نیز دریافت نمایند.

اما در هر صورت برای حذف اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته باید مدارک زیر آماده و تهیه گردد:

  • شناسنامه متقاضی
  • گواهی بکارت صادره از پزشکی قانونی
  • برگه طلاق نامه
  • حکم دادگاه

مدارک مهم و اصلی که باید در زمان حذف اطلاعات شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ارائه نمود، شامل موارد مزبور می‌شود که شخص متقاضی حذف اطلاعات شناسنامه خود باید این مدارک را از قبل تهیه کند.

مشاوره حقوقی حذف اطلاعات شناسنامه شخص طلاق گرفته

در متن مقاله به بررسی نحوه و شرایط حذف اطلاعات زن و شوهر طلاق گرفته، پرداختیم اما در صورت داشتن سوالاتی در این زمینه، توصیه می‌شود که از سامانه بنیاد وکلا، مشاوره حقوقی با وکیل طلاق دریافت کنید.

در مشاوره حقوقی با مشاوره حقوقی آنلاین به تمامی ابهامات حقوقی و سوالات شما پیرامون اطلاعات شناسنامه زوجین طلاق گرفته پاسخ داده می‌شود. در این صورت توصیه می‌شود که با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا