لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تودیع حق الزحمه داوری چطور است؟

پرسیده شده
۲۰ پاسخ ۳,۳۰۸ #79108155

سلام
دادخواستی مبنی بر طلاق به درخواست زوجه داده شد و مراحل آن تا آنجایی طی شد که دادگاه تشخیص داد که زوجه داوری از بین بستگان معرفی نمایند,معرفی داور انجام شد و بعد از آن ابلاغیه ایی مبنی بر تودیع حق الزحمه داوری (نام داوری غیر از فرد معرفی شد در ابلاغیه ذکر شده بود)به دست زوجه رسید,این داور که نامش در ابلاغبه ذکر شده کیست و هزینه برای چیست؟در حالی که زوجه خود داوری معرفی کرده.

مشاوره حقوقی داوری
۲۲۱ مشاوره حقوقی داوری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل داوری
۲,۱۰۴ وکیل داوری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۷ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بنام خدا،هزینه داوری است که باید پرداخت شود.

با احترام هزینه داوری باید پرداخت شود

هزینه داوری باید پرداخت گردد

احتمالا داور انتخابی شرایط قارونی را نداشته است.

درود
احتمالا خود دادگاه داور تعیین کرده است.

بااحترام داور از طرف دادگاه معرفی شده است باید هزینه پرداخت شود و با شما بعد از پرداخت تماس خواهند گرفت

چنانچه طرف مقابل داور معرفی ننماید دادگاه اقدام به تعیین داور مینماید که مستلزم پرداخت هزینه داوری است