لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

استعفای داور

سلام،
در قرارداد اجاره‌ای شرط داوری مشخص شده، داور میگه چون با طرف دعوی آشناییت داره امکان داوری نداره، ما هم با توجه به اینکه طرف دعوی انسان درستی نیست سعی داریم دادگاه رسیدگی کنه به این پرونده، بهترین کار اینجا چیست؟ اظهارنامه بدیم به بنگاه جهت انجام داوری، بنگاه در جواب اظهارنامه ای بزنه که من شرایط داوری ندارم و از داوری استعفا میدم، و این دو اظهارنامه را به دادخواستی که بدلیل مشخص بودن داور عدم استماع خورده تجدید نظر بفرستم و در اون لایحه توضیح بدم که طرفین توافقی برای داور جانشین ندارند، از دادگاه محترم درخواست داریم به پرونده رسیدگی کند، آیا دادگاه رسیدگی خواهد کرد یا مجدد عدم استماع میزنه؟ آیا مادۀ قانونی آیین دادرسی مدنی داریم که اگر داور استعفا داد و در داور جدید توافق نکردند طرفین، دادگاه رسیدگی کنه؟ چون یک رای هم در لینک زیر دیدم که در موارد بالا صلاحیت رسیدگی در مرجع قضایی است، اما مادۀ قانونیش رو پیدا نکردم
------------------------------------------
تشکر

پرسیده شده
۵ پاسخ ۷۷ #63728189
مشاوره حقوقی داوری
۲۱۷ مشاوره حقوقی داوری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل داوری
۲,۰۸۲ وکیل داوری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
اگر در دادگاه بدوی قرار عدم استماع به جهت شرط داوری خورده باشد با استعفاء داور شما نمی توانید تجدیدنظر خواهی کرده و رای بدوی را نقض بکنید . پس اگر داور معین شده استعفا داده و با طرف به داوری شخص دیگری نیز توافق ندارید به استناد ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه مجددا به لحاظ استعفاء داور می توانید درخواست بکنید که به دعوای شما رسیدگی بکند.

گفتگو با وکلای آنلاین
شتاب‌دهی
علی اکبر یزدانی
علی اکبر یزدانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۳۵۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
سید احمد نبوی
سید احمد نبوی ۱.۶ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۱) دیدگاه
شتاب‌دهی
آرزو سلیمانی
آرزو سلیمانی ۵.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۶۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
رامین رضایی
رامین رضایی ۵.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۸۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
فائزه نقاش
فائزه نقاش ۱.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهره کشاورزی
زهره کشاورزی ۳.۳ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۲۵) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهشید پیروی
مهشید پیروی ۰.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۳ / ۵ (۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
مریم مرادی
مریم مرادی ۵.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۹ / ۵ (۷۵۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
محسن خیری
محسن خیری ۱۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۷۷۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
محبوبه سلبی
محبوبه سلبی ۰.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۶ / ۵ (۲۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران ۶.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۳۷۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهرداد مهرپویا
مهرداد مهرپویا ۲.۷ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
الهام ناظری
الهام ناظری ۱.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۵۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۲.۱ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲,۳۰۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهرا نیک زاد
زهرا نیک زاد ۰.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۶۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۵.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۸۳) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱,۱۰۳) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۶۵۹) دیدگاه
دانیال تمیزالنیا
دانیال تمیزالنیا ۰.۶ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۹۹) دیدگاه

ابتدا باید رسیدگی را از داور با اظهارنامه درخواست نمایید و اگر داور استعفا نمود با اظهارنامه به طرف مقابل خود حهت تعیین داور اعلام نمایید.

باسلام.معمولا چون شرط داوری وجوددارد، دادگاه عدم استماع صادر میکند.

باسلام
داورشما باید بصورت رسمی، انصراف خویش را به شماوطرف مقابل اعلام داشته تا برای دادگاه پذیرفته شود.

-
سلام
اظهارنامه داوری را به داور ارسال کنید و از ایشان بخواهید در قالب اظهارنامه امتناع خود را اعلام‌کند. سپس دادخواست جدید بدهید زیرا قرار عدم استماع سابق به درستی صادر شده است. البته توجه داشته باشید در این حالت هم تعداد اندکی از شعب می‌گویند شرط داوری برقرار است و در این حالت باید از دادگاه تقاضای تعیین داور کنید.
-