لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وقت نظارت به لحاظ تودیع حق الزحمه داور تجدید شد یعنی چه؟

پرسیده شده
۱۱ پاسخ ۳,۰۵۰ #52136489

سلام.من جهت طلاق به دادگاه مراجعه کردم و پروندم در مرحله داوری هست و من داورم را تعیین کردم اما زوج داور معرفی نکرده است حال در سامانه زده دستور قضایی مبنی بر به محض وصول نظریه تکمیلی یا حلول وقت پرونده به نظر برسد تجدید شد این یعنی چه؟
و منظور از وقت نظارت به لحاظ تودیع حق الزحمه داور تجدید شد، چیست؟
الان من باید چیکار کنم؟

مشاوره حقوقی داوری
۲۲۱ مشاوره حقوقی داوری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل داوری
۲,۱۰۴ وکیل داوری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
یعنی با توجه به تامین حق الزحمه داور رسیدگی با شعبه می باشد.

وقت نظارت تاریخ مربوط به رسیدگی و امورات مربوط شعبه می باشد

با سلام
وقت نظارت از امور دفتری شعبه بوده و جهت جلوگیری از خروج پرونده از گردش کار می باشد.


موفق باشید

با درود وقت نظارت مربوط به شعبه است

هزینه داور زوج را پرداخت کرده و تقاضای تعیین داور توسط دادگاه بدهید.

با سلام
به شعبه مراجعه کنید و هزینه ی داور را پرداخت نمایید و لایحه ای بابت درخواست ادامه رسیدگی به دلیل واریز هزینه به دادگاه بدهید.

با درود..
در موضوع مطروحه،، با توجه به عدم معرفی داو از سوی زوج و انقضای مهلت قانونی تعیین داور در اینخصوص،، قاضی دستور تعیین وقت احتیاطی نموده تا در صورت عدم معرفی داور از سوی زوج، دادگاه خود مبادرت به تعیین داور خواهد نمود..
در ضمن اینکه به شما نیز ابلاغ گردد تا در وقت مقرر هزینه داور را واریز نمایید..