لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

در کجا قانون این مانعیت رسیدگی جداگانه رای داوری با سایر خواسته ها تصریح شده؟

با سلام یک باند جعل و کلاهبرداری با جعل یک فقره مبایعنامه و قراردادن شرط داوری و سپس جعل رای داوری و جعل ابلاغیه رای داوری اقدام به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت ید مال قبل بنده که ۹ سال قبل از طرح دادخواست به رحمت خدا رفته است رو می‌نمایند و دادگاه بدوی با توجه به اینکه خوانده دعوی فوت کرده و ابلاغیه ای ارسال نشده به طور غیابی حکم اجرائیه رای داوری ی جعلی صادر می‌کند و سپس به استناد رای داوری جعلی که داور یکی از اعضای باند میباشد برای فرد فوت شده جلسه داوری تشکیل و ابلاغیه رای داوری را به روح مرحوم ابلاغ نموده ، استناد تک برگ صادر میشود ، حال در دادگاه کیفری حکم محکومیت متهمین به ابطال جعل مبایعنامه و رای داوری و ... صادر و قطعی شده و همچنین در دادگاه بدوی حقوقی هم حکم ابطال رای داوری و اجرائیه و اسناد صادره شده در راستای اجرای رای داوری که بر پایه رای داوری صادر شدند ابطال صادر شد و خوانده که متهم در پرونده کیفری میباشد از رای تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده از برج ۷ سال ۱۴۰۱ در شعبه ۷۹ تجدیدنظر ثبت و ب ای برج ۱۲ سال گذشته وقت نظارت تعیین شده متاسفانه بعد از گذشت ۴ ماه از وقت نظارت دیدم خبری نشد به شعبه مراجعه کردم و یکی از قضات شعبه شماره پرونده رو زو تو سیستم وقتی خواسته ها رو دید گفت فقط ما رای به ابطال رای داوری صادر میکنیم و برای بقیه خواسته ها دو باره باید دادخواست بدهید و دادگاه بدوی اشتباه در یک دادخواست حکم به ابطال همش داده ، ممنون میشم بفرمایید آیا از لحاظ قانونی مشکلی دارد که خواسته ابطال رای داوری که برای فرد فوت شده صادر شده و فاقد اثر بوده با سایر خو استه ها که بر پایه اون رای داوری جعلی صادر و درست شده در یک دادخواست مطرح و رسیدگی شود مشکلی دارد ؟؟؟؟ و در کجا قانون این مانعیت رسیدگی جداگانه رای داوری با سایر خواسته ها تصریح شده ، ممنون میشم کامل راهنمایی بفرمایید

پرسیده شده
۱ پاسخ ۱۰۳ #23246677
مشاوره حقوقی داوری
۲۱۷ مشاوره حقوقی داوری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل داوری
۲,۰۸۲ وکیل داوری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام.چون موارد دیگه ای که گفتین براساس رای داوری انجام شده از آن جهت ابتدائا بااید ابطال رای داوری رو داشته باشین تا بعدا به استناد اون بتونید خواسته های دیگه رو مطرح کنید.

گفتگو با وکلای آنلاین
شتاب‌دهی
علی اکبر یزدانی
علی اکبر یزدانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۳۵۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
سید احمد نبوی
سید احمد نبوی ۱.۶ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۱) دیدگاه
شتاب‌دهی
آرزو سلیمانی
آرزو سلیمانی ۵.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۶۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
رامین رضایی
رامین رضایی ۵.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۸۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
فائزه نقاش
فائزه نقاش ۱.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهره کشاورزی
زهره کشاورزی ۳.۳ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۲۵) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهشید پیروی
مهشید پیروی ۰.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۳ / ۵ (۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
مریم مرادی
مریم مرادی ۵.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۹ / ۵ (۷۵۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
محسن خیری
محسن خیری ۱۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۷۷۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
محبوبه سلبی
محبوبه سلبی ۰.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۶ / ۵ (۲۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران ۶.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۳۷۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهرداد مهرپویا
مهرداد مهرپویا ۲.۷ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
الهام ناظری
الهام ناظری ۱.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۵۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۲.۱ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲,۳۰۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهرا نیک زاد
زهرا نیک زاد ۰.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۶۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۵.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۸۳) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱,۱۰۳) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۶۵۹) دیدگاه
فاطمه سالمی
فاطمه سالمی ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵ / ۵ (۲) دیدگاه