لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ایا شهادت شخصی که بیسواد است برای دادسرا و دادگستری قابل قبول است؟

پرسیده شده
۶ پاسخ ۱۶۳ #20904572

با عنایت به شرایط شهود برای ادای شهادت. افرادی که گدا ویا معتاد ویا مجنون ویا ولگرد باشند شهادت انان مورد پذیرش قرار نمیگیرد ایا شخصی که بیسواد باشدو شاهد ماجرا بوده و بخواهد برای شاکی شهادت بدهد شهادت ایشان مبنی بر ضرب وشتم و جرح عمدی برای دادسرا و دادگستری قابل قبول است؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۷,۷۷۹ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۱۹۲ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۷ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سطح سواد از مصادیق جرح شهود نمیباشد

سلام
منع قانونی ندارد و پذیرفته میشود

بادرود
شهادت بیسواد قابل استماع هست ولی تاثیر و درجه ارزش شهادت را قاضی تعیین می کند و علم قاضی بر تمام ادله اثبات همچون اقرار و شهادت ارجحیت دارد.
موفق باشید.

سلام وقت بخیر شهادت شاهد در شرایطی که در موقع شهادت از شرایط ذیل برخوردار باشد، از طرف دادگاه قابل قبول است: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او، نداشتن دشمنی و خصومت بین شاهد و فردی که علیه وی شهادت می‌دهد،عدم اشتغال شاهد به تکدی و ولگردی، فراموش‌کار نبودن. بنابراین شهادت فرد بی سواد مشکلی ندارد اما اعتبار آن را قاضی تعیین می‌نماید.

سلام بله بیسواد نیز می تواند شهاد ت دهد مشکلی نیست

سلام شهادت شخص بی سواد مشکلی ندارد