لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

یک نمونه متن رضایت نامه در پرونده حقوقی میخواهم؟

با سلام نمونه متن رضایت نامه در پرونده حقوقی نیاز داشتم با تشکر

پرسیده شده
۱۱۳ پاسخ ۱۰۱,۶۹۵ #03795124
مشاوره حقوقی کیفری
۲۷,۲۷۵ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۱۵۹ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری محسن نریمانی ده نوی امین احمدی حامد شاکری نیا
۹۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲,۷۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره حقوقی

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سوال شما حقوقی نیست متن فوق را از اینترنت یا دفاتر خدمات قضایی تهیه نمایید

گفتگو با وکلای آنلاین
شتاب‌دهی
محبوبه سلبی
محبوبه سلبی ۰.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۶ / ۵ (۲۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
آرزو سلیمانی
آرزو سلیمانی ۵.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۶۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهره کشاورزی
زهره کشاورزی ۳.۳ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
الهام ناظری
الهام ناظری ۰.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۵۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
فائزه نقاش
فائزه نقاش ۱.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۷۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهشید پیروی
مهشید پیروی ۰.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴ / ۵ (۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۲۵) دیدگاه
شتاب‌دهی
محسن خیری
محسن خیری ۱۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۷۷۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهرداد مهرپویا
مهرداد مهرپویا ۲.۷ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۱۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران ۶.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۳۷۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
سید احمد نبوی
سید احمد نبوی ۱.۷ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۰) دیدگاه
شتاب‌دهی
علی اکبر یزدانی
علی اکبر یزدانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۳۵۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۲.۱ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲,۳۰۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
مریم مرادی
مریم مرادی ۵.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۹ / ۵ (۷۵۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهرا نیک زاد
زهرا نیک زاد ۰.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۶۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
رامین رضایی
رامین رضایی ۵.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۸۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۵.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۸۲) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱,۱۰۰) دیدگاه
قاسم دهقانی
قاسم دهقانی ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
ثریا ترابی
ثریا ترابی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۵ / ۵ (۲۸) دیدگاه

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ...دادگاه عمومی حقوقی شهرستان....
با سلام و احترام به استحضار میرسانم که اینجانب.... فرزند..... به شماره ملی........ و شماره شناسنامه .......درخصوص پرونده شماره ........به شماره بایگانی .......در دعوی مطروحه با موضوع..... به طرفیت .....مراتب رضایت خود را اعلام می‌نمایم و از این تاریخ هیچ ادعایی اعم از حقوقی یا کیفری نسبت پرونده و طرف مقابل در موضوع پرونده ندارم.

ریاست محترم شعبه ……..
باسلام
احتراما، اینجانب ……. شاکی/خواهان پرونده کلاسه ……. که تحت‌ عنوان ……..از آقای / خانم …….شکایت کرده بودم ، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل ، بدین‌وسیله منجزا (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می‌کنم و هیچ‌گونه شکایتی از ایشان در امر کیفری/حقوقی ندارم.

بهترین کار در این موارد ابتدا گرفتن حق و حقوقات ناشی از پرونده و سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است چون فرم رضایت در دفاتر با توجه به شکل تنظیم و واقع شدنش در دفترخانه از اعتبار لازم برخوردار است

اینجانب ..... در رابطه با پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه .... با توجه به اینکه در دادنامه شماره .... محکوم له می باشم ،از اجرای رای مذکور صرف نظر کرده و محکوم علیه را بری الذمه می نمایم .

سلام
میبایست در چه زمینه ای باشد مطلق نمیشه در این موارد نظر داد ممکنه بعدا با آن سازش نامه آثاری بر آن مترتب بشه

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند
اینجانب فرزند..... به شماره ملی........ و شماره شناسنامه .......در خصوص پرونده شماره ........به شماره بایگانی .......در خصوص دعوی مطروحه با موضوع به طرفیت رضایت منجز /مشروط خود را اعلام می‌نمایم. و از این تاریخ هیچ ادعایی اعم از حقوقی یا کیفری نسبت پرونده و طرف مقابل در موضوع پرونده ندارم