لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۹۷۵ بازدید ۰ دیدگاه

مجازات تجاوز جنسی چیست؟

مجازات تجاوز جنسی چیست؟
مونا عابدی
مشاوره حقوقی با مونا عابدی کارشناس حقوقی
۴.۶ بر اساس (۴۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تجاوز جنسی به عمل آمیزش جنسی یک یا چند شخص با توسل به اجبار فیزیکی، زور، خشونت و سوءاستفاده از مسئولیت با شخصی است که رضایت به برقراری رابطه جنسی ندارد.

قربانی تجاوز جنسی محدود به گروه یا جنسیت خاصی نیستند و شامل زن، مرد، کودک، افراد ناتوان و معلول و هر شخص دیگری می شوند؛ هرچند که ممکن است آمار تجاوز جنسی در میان زنان، کودکان و یا برخی گروه ها بیشتر باشد.

تجاوز جنسی در قانون

تجاوز جنسی که در قوانین کیفری ایران با عنوان «زنای به عنف» شناخته می شود، یک جرم حدی است.

جرایم حدی به جرایمی گفته می شود که در شرع برای آنها مجازات تعیین شده و نمی توان در این مجازات ها تخفیف یا تغییری اعمال کرد.

مطابق آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، «زنا» رابطه جنسی (که منجر به دخول می شود) میان زن و مردی می باشد که رابطه ی ازدواج اعم از موقت یا دائم میان آنان برقرار نیست.

تنها دو ماده ۲۲۴ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به جرم زنای به عنف و تعیین مجازات آن اختصاص داده شده است.

تفاوت «زنا» با «زنای به عنف» در عنصر رضایت است؛ در زنا هر دو طرف رابطه به انجام این عمل رضایت دارند، اما در زنای به عنف، یکی از طرفین بدون درنظر گرفتن رضایت طرف مقابل و با توسل به زور و خشونت و تهدید، اقدام به برقراری رابطه جنسی می کند.

عنوان تعرض جنسی و تجاوز نیز به دلیل همین عدم رضایت، بر این رابطه گذاشته شده است.

یکی از نقاط ضعف قانون در این زمینه آن است که زنا صرفا مربوط به رابطه مرد و زن یا مرد با کودکان نابالغ می باشد؛ رابطه ی دو مرد یا دو زن، تحت عنوان مجرمانه ی «لواط» یا «مساحقه» آورده شده است.

هرچند که در هر دو مورد ذکر شده، فردی که با زور اقدام به برقراری رابطه جنسی نموده و به مجازات حدی محکوم می شود، با اینحال عنوان تجاوز جنسی بر آنها گذارده نشده است.

نکته: نزدیکی فرد بالغ با کودک جتی اگر با رضایت او باشد، تچاوز محسوب می شود.

مجازات تجاوز جنسی چیست؟

قانون مجازات اسلامی در دو ماده به موضوع جرم زنای به عنف و تعیین مجازات برای آن پرداخته است:

 • ماده ۲۲۴

حد زنا در موارد زیر قتل اس و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست:

 1. زنا با محارم نسبی
 2. زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
 3. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
 4. زنای به عنف و اکراه که موجب قتل اکراه کننده است.
 5. مطلق زنای با عنف و اکراه موجب قتل زانی محسوب شده و فرقی بین بالغه و غیربالغه نیست.
 • تبصره ۲ ماده ۲۲۴

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.

همچنین در زنا از طریق اغفال و فریب دادن زن یا دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن، او را تسلیم کند، در حکم زنای به عنف می باشد.

 • ماده ۲۳۱

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می گردد؛ در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می شود.

روش های اثبات تجاوز جنسی کدامند؟

راه های اثبات تجاوز جنسی بسیار دشوار بوده و قربانی تجاوز جنسی با محدودیت های زیادی روبرو می باشد.

همانگونه که گفته شد تعرض جنسی را می توان تنها در دو ماده قانونی و تحت عنوان زنای به عنف مشاهده کرد.

در حالت کلی اثبات جرم تجاوز جنسی از سه طریق اقرار، شهادت و علم قاضی انجام می شود که در ادامه به بررسی اجمالی هریک از آنها می پردازیم.

اقرار

مهمترین روش اثبات هر جرم، اقرار است؛ ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی به تعریف اقرار اختصاص دارد: «اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود»؛ به عبارت دیگر، اقرار به منزله ی این است که شخص مطالبی را به سود دیگری و به ضرر خود بیان می کند.

این اعتراف دارای آثار حقوقی و کیفری مختلفی است و در بسیاری موارد، منجر به مجازات شخص اقرار کننده می شود.

اقرار در تجاوز جنسی، قاضی را از دلایل دیگر بی نیاز می کند.

شهادت

حد نصاب شهادت برای تجاوز جنسی شامل چهار مرد یا سه مرد و دو زن می باشد.

علم قاضی

در میان ادله اثبات جرم، علم قاضی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در امری که نزد وی مطرح می شود.

در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، او موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند».

مطابق ماده ۲۱۲: «در صورتی که علم قاضی با ادلۀ قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلۀ دیگر، رای صادر می کند.

چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلۀ قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود».

مستندات علم قاضی چیست؟
 1. نظریه کارشناس
 2. کلیه مدارک، مستندات و ادله ای که در باب شکایت یا دفاع از سوی طرفین ارائه می شود.
 3. تسامع و استفاضه ی مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دست می آید)
 4. اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است)
 5. اقرار به کمتر از حد مثرر
 6. اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی
مونا عابدی
مشاوره حقوقی با مونا عابدی کارشناس حقوقی
۴.۶ بر اساس (۴۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.