اکراه

  • عمومیlydOnOTKtpISBqWNtvgJpACSVBBPORNQUQqgcVGI

    اکراه به چه معناست؟

    اِكْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای وادار ساختن‌ تهديدآميز كسى‌ به‌ عملى‌ كه‌ در شرايط عادی به‌ انجام‌…

دکمه بازگشت به بالا