ضرب و جرحکیفری (جرائم)

بررسی جرم درگیری های خیابانی

درگیری و یا منازعه به عنوان یک پدیده کثیرالوقوع در جامعه ایرانی، در قوانین کیفری جرم تلقی شدهاست. در این مقاله سعی بر آنست که ارکان این جرم را برایتان توضیح دهیم.

منازعه چیست؟

منازعه عبارت است از درگیری میان انسانها؛ به گونهای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت میکنند، به تحمل مجازات حبس محکوم میشوند.

منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عدهای از افراد با یکدیگر میباشد. منازعه حتماً باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عدهای با هم به دعوا و جدال بپردازند.

بنابراین اگر گروهی به یک دسته از افراد حمله نموده و آنها را مورد ضربوشتم قرار دهند اما گروه دیگر کاملا منفعل بوده و بدون هیچ واکنشی صرفاً از خود دفاع کنند، نمیتوان چنین اقدامی را منازعه دانست.

__tel_banner

در واقع منازعه عبارت است از درگیری میان انسانها؛ به گونهای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. منازعه به عنوان یک پدیدهی کثیرالوقوع در جامعه ی ایرانی، در قوانین کیفری نیز جرمانگاری شدهاست. برای اینکه جرم منازعه تحقق پیدا کند، ضروری است که حداقل چهار نفر درگیر زد و خورد باشند.

منازعه میتواند از طریق درگیری بدنی و یا با استفاده از ابزاری همچون چوب، سنگ و … صورت پذیرد؛ مانند اینکه عدهای از فاصلههای دور یا نزدیک به سوی هم تیراندازی نموده یا سنگ پرتاب نمایند. با توجه به جرم بودن منازعه، افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت میکنند، به تحمل مجازات حبس محکوم خواهند شد.

__online_banner

مجازات این افراد براساس نوع نتیجه ای که در منازعه حادث میشود، تعیین خواهد شد. در واقع در جریان یک منازعه باید نتایجی همچون مرگ، نقص عضو و جراحت برای همه یا برخی از افراد درگیر در زد و خورد به وجود آید و براساس نوع نتیجه است که میزان مجازات اشخاص درگیر در منازعه تعیین میشود؛ توجه کنید که مشاوره با وکیل کیفری و جرائم بنیاد وکلا برای یافتن راه‌کارهای قانونی تغییر یا تخفیف احکام کیفری بسیار کارآمد می‌باشد!

مجازات منازعه

  1. چنانچه منازعه منجر به فوت شود، تمامی اشخاص دخیل در این منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. در این صورت حتی اگر رفتار یکی از آنها منجر به فوت منتهی شود، باز هم تمامی اشخاص درگیر در منازعه و حتی آنهایی که در مرگ این شخص دخیل نبودهاند به حبس محکوم خواهند شد.
  2. چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود تمامی اشخاصی که در منازعه مشارکت داشته اند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. منظور از نقص عضو این است که در اعضای بدن فرد نقصی به وجود آید؛ مانند اینکه اعضای بدن وی به صورت کلی یا جزئی قطع شود.
  3. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح شود، همه ی افادی که در منازعه حضور داشته اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدمات و آسیبهایی است که موجب خونریزی نمیشود. برای مثال تورم، کوفتگی، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفاصل از صدماتی هستند که به آنها ضرب گفته میشود. در حالی که جرح به صدماتی گفته میشود که معمولا با خونریزی همراه است.

نکته مهم آن است که ضرورتی ندارد این نتایج حتماً در خصوص یکی از افراد شرکتکننده در منازعه اتفاق بیفتد. بنابراین ممکن است چند نفر در گوشهای از خیابان درگیر منازعه باشند و برخی از افراد برای میانجیگری و جدا کردن آنها اقدام نمایند.

در این حالت ممکن است آنها در حین منازعه صدمه ببنند یا اینکه فوت کنند. در این صورت باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجهای که واقع شده، به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

علاوه براین، شخصی که این صدمات بدنی را وارد کردهاست نیز با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم میگردد. قصاص یا پرداخت دیه صرفاً مربوط به شخصی است که این صدمات را وارد آورده است.

بنابراین اگر در یک منازعه یک فرد با چاقو ضربهای به دیگری بزند، صرفاً همان فردی که این رفتار را مرتکب شده باشد قصاص خواهد شد و یا ملزم به پرداخت دیه خواهد شد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا