خانوادهنفقه

دریافت نفقه از پدرشوهر به جای همسر

ممکن‌ است‌ مطابق‌ قانون‌ واگذاری‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یامحجور به‌ مادران‌ آن ها (مصوب‌ ۱۳۶۴/۵/۶) حضانت‌ اطفال‌ صغیر به‌ مادر واگذار شده‌ باشد، که‌ در این صورت‌ می تواند جهت‌ مخارج‌ نگهداری‌ و نفقه‌ اطفال‌ (و نه‌ شخص‌ خود) علیه‌ پدر شوهر طرح‌ دعوی‌ کند.:
در ادامه به موضوع دریافت نفقه از پدرشوهر به جای همسر بیشتر می پردازیم:

شوهر (زوج ) زنده‌ و محجور است 

ادعای‌ زن‌ از بابت‌ نکاح‌ و نفقه‌ فرزندان‌ صغیر خود باشد از جنبه‌ ماهوی ، باید گفت‌ مطابق‌ موازین فقهی‌ و ماده‌ ۱۱۹۹ قانون‌ مدنی‌ جد پدری‌ مکلف‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ نوه های‌ خود است‌ مشروط بر این‌ که‌ شرایط قانونی‌ منفق‌ و منفق‌ علیه‌ موجود باشد
یعنی‌ این‌ که‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۱۹۹ قانون‌ مدنی‌ جد پدری‌ متمکن‌ از دادن نفقه‌ باشد و مطابق‌ ماده‌ ۱۱۹۷ اولاد اولاد (نوه ها) نیز ندار بوده‌ و از خود اموالی‌ نداشته‌ باشند والا از اموال‌ خودآن ها صرف‌ مخارج شان‌ می شود، اما از جنبه‌ شکلی ، طرح‌ دعوای‌ زن‌ (از طرف‌ صغار) منوط به‌ داشتن‌ سمت است .

چون‌ معمولا با وجود جد پدری‌ که‌ ولی‌ قهری‌ صغار است‌ و به‌ ولایت ، امور مالی‌ آن ها را اداره‌ خواهدکرد نوبت‌ به‌ قیمومت‌ مادر نمی رسد مگر در مواردی‌ که‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۱۸۴ قانون‌ مدنی‌ (اصلاحی‌ مصوب ۱۳۷۹/۳/۱) ولی‌ قهری‌ عزل‌ می شود یا برای‌ وی‌ امین‌ منصوب‌ و منضم‌ می شود (و مادر بر حسب‌ مورد به عنوان‌ قیم‌ یا امین‌ تعیین‌ شده‌ باشد). البته‌ ممکن‌ است‌ مطابق‌ قانون‌ واگذاری‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یامحجور به‌ مادران‌ آن ها (مصوب‌ ۱۳۶۴/۵/۶) حضانت‌ اطفال‌ صغیر به‌ مادر واگذار شده‌ باشد، که‌ در این صورت‌ می تواند جهت‌ مخارج‌ نگهداری‌ و نفقه‌ اطفال‌ (و نه‌ شخص‌ خود) علیه‌ پدر شوهر طرح‌ دعوی‌ کند.

مطالبه حق نفقه از اموال زوج

زن‌ مسلما از لحاظ ماهوی‌ حق‌ مطالبه‌ نفقه‌ حال‌ و گذشته‌ خود را از اموال‌ زوج‌ دارد و ازدیدگاه‌ فقها با حجر یا جنون‌ زوج ، نفقه‌ ساقط نمی شود و
بر ولی‌ یا قیم‌ وی‌ تکلیف‌ است‌ که‌ از اموال وی‌ نفقه‌ زوجه‌ را بپردازند.

در مورد نفقه‌ اولاد نیز باید گفت :
اگرچه‌ ممکن‌ است‌ این‌ شبهه‌ ایجاد شود که‌ نفقه‌ اقارب‌ دین‌ نیست‌ وتکلیف‌ محض‌ است‌ و با جنون‌ زوج‌ تکلیفی‌ نسبت‌ به‌ نفقه‌ فرزندان‌ خود ندارد اما بسیاری‌ از فقهای‌ عظام‌ مقررفرموده اند که‌ در صورت‌ حجر زوج ، ولی‌ او موظف‌ است‌ واجبات‌ مالی‌ محجور از جمله‌ نفقه‌ افراد واجب‌ النفقه وی‌ (اعم‌ از زوجه‌ و فرزندان‌ صغیر) را از مال‌ خود محجور بپردازد.

و به‌ هر حال ، اگر پدری‌ که‌ محجور است تمکن‌ مالی‌ نداشته‌ باشد، جد پدری‌ در مورد اولاد وی‌ (اولاد اولاد آن‌ جد) تکلیف‌ دارد در صورت‌ تمکن ، نفقه آن ها را بپردازدالبته‌ از لحاظ شکلی‌ طرح‌ دعوای‌ مادر از ناحیه‌ فرزندان‌ علیه‌ پدر شوهر منوط به‌ داشتن‌ سمت‌ ورعایت‌ شرایط شکلی‌ است‌
(در صورت‌ نداشتن‌ سمت‌ می تواند از طریق‌ سرپرستی‌ دادگستری‌ اقدام‌ کند).

اما در مورد نفقه‌ خود زوجه ، پدر شوهر شخصا تکلیفی‌ ندارد که‌ از مال‌ خود بپردازد بلکه‌ تنها در صورت تمکن‌ مالی‌ زوج‌ (محجور)، پدر شوهر به‌ ولایت‌ یا قیمومت‌ از وی‌ باید از مال‌ محجور بپردازد شوهر زنده‌ و معسر است .

در این‌ صورت پدر شوهر شخصا نسبت‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ زوجه‌ او (یعنی‌ عروس‌ خود) تکلیفی‌ ندارد زیرادیدگاه‌ فقهای‌ امامیه‌ به‌ طور کلی‌ این‌ است‌
که‌ نفقه‌ زوجه‌ اولاد بر شخص‌ واجب‌ نیست‌ و نسبت به‌ پرداخت‌ آن‌ تکلیفی‌ ندارد. و در حالت‌ اعسار شوهر (زوج )، زوجه‌ باید منتظر گشایش‌ مالی‌ وی‌ شود. اگر پدر به‌ علت‌ اعسار تمکن‌ مالی‌ نداشته‌ باشد، تکلیف‌ پرداخت‌ نفقه‌ فرزندان‌ به‌ عهده جد پدری‌ است.

موضوعات مطرح شده را می توانید با وکیل خانواده درمیان گذاشته و در صورت تمایل پرونده را به وی واگذار نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا