لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا

باسلام و عرض ادب و احترام خدمت خوانندگان محترم لازم ميدانم در ابتدا به استحضار برسانم كه در تحرير مقاله ذيل سعی شده است كه به نحوه دفاع در  شيوه عملی طرح دعوای خيانت در امانت مطلب نوشته بشود.

ماده مورد استفاده در اين تحريريه ٦٧٤ قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات مصوب ١٣٧٥ميباشد كه از اين پس بصورت اختصاري  نوشته ميشود؛(ماده٦٧٤ق.م.ا)

مشاوره تلفنی حقوقی خیانت در امانت بیش از ۱۰۰هزار مشاوره تلفنی موفق
رزرو وقت مشاوره تلفنی

بزه خيانت در امانت، موضوع ماده ٦٧٤ق.م.ا، جرمي است كه هم بصورت انجام عمل و هم ترک انجام كاری كه به عهده امانت گيرنده محول شده رخ ميدهد فلذا لازمه تحقق بزه خيانت در امانت؛ ورود ضرر به مالک مال بر اثر چهار اقدام امين كه شامل

  1. استعمال
  2. مفقود
  3. تصرف
  4. تلف

نسبت به مال امانی ميباشد جرمي است كه بايد نتيجه فوق نسبت به صاحب مال محرز شود تاوي بتواند در مقام شاكی از امانت گيرنده مال خود شكايت كيفری مطرح نمايد.

خيانت در امانت همانند ساير عناوين جزايی ازسه قسم يا عنصر تشكيل گرديده كه

قسم اول: عنصر قانوني يا همان اثبات مطالب مندرج در ماده ٦٧٤ق.م.ا ميباشد اين ماده بيان ميدارد: ماده ۶۷۴ ـ هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او ‌بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

قسم دوم: عنصر مادي جرم كه بايستي عمليات ماده قبل  را امين انجام داده باشد و عمليات مادي مربوط به امين چهار اقدام :استعمال كردن مال اماني ،تصاحب كردن آن،تلف نمودنش و مفقود كردن مال ميباشد.

قسم سوم؛عنصر رواني جرم كه شاكي بايد اثبات نمايد كه متهم پرونده يا باصطلاح امين عمليات مادي قسم دوم را با انگيزه و هدف خاصي انجام داده و هدف و قصد امين فقط اضرار (ورود ضرر يا خسارت مادي و يا معنوي)به شاكي (صاحب مال )بوده اگرچه شايد از عمليات مادي سود يا انتفاعي نيز نصيب امين شده باشد لكن ورود ضرر و خسارت به صاحب مال شرط اثبات جرم ميباشد.

لذا با توجه به مطالب فوق، اثبات بزه خيانت در امانت در گرو اثبات يكی از چهار عمليات مادی و ورود خسارت و ضرر به مالک مال و همچنين قصد و اراده و عامدانه (عمدی بودن) رفتار امين در اقدامات فوق ميباشد.

پ) ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه:با دقت به واژه (امين) بخوبي واضح است كه مال بايد به او سپرده شده باشد يعنی امين خودش مال را بر نداشته باشد و حتما مالک يا كسی كه از طرف او اجازه دارد مال را به امين بدهد به منظور؟؟؟

مشاوره تلفنی حقوقی خیانت در امانت بیش از ۱۰۰هزار مشاوره تلفنی موفق
رزرو وقت مشاوره تلفنی

به اين منظور كه يا مال را به مصرف معيني كه مالک دستور داده برساند يا اينكه هر وقت دستور داد مال را به او استرداد نمايد.

پس تخلف امين از موارد فوق باعث وقوع بزه ميشود.

همه انواع مال نيز مشمول حكم ماده ٦٧٣ميباشد و حتي چك و سفته هم كه وسيله پرداخت پول هستند نيز ميتوانند در صورت حصول شرايطي كه اينجانب در مقاله با موضوع: (سفته حسن انجام كار در قرارداد شركت)

خيانت در امانت در مورد مال مشاعی

در مورد اموال مشاعی نيز جرم خيانت در امانت قابل وقوع ميباشد بنابراين چنانچه شريكی سهم خود را به شريكش بسپارد و شريك مذكور بدون اجازه از وی سهم او راتصرف يا تصاحب نمايد(دقت شود يكي ازچهار عمليات مادي ذكر شده در ماده ٦٧٤ شرط وقوع جرم است)نفس اين عمل خيانت در امانت است البته احراز قصد و اراده شريک در ضرر رسيدن به او نيز ملاک است.

نظريه مشورتی در مورد خيانت در امانت در مال مشاعی

شماره ٧/٥٠٩٢ به مورخ ١٣٧٦/٩/٥ كه بيان نموده است: مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده٦٧٤ق.م.ا نمیباشد.

عليهذا با توجه به مطلب فوق دو مثال رايج در دادگاه ها را مطرح مينمايم 

درصورتی كه فردی بابت حسن انجام تعهد سفته ای به ديگري بدهد و در متن سفته بنويسد بابت ضمانت انجام تعهد اينجانب .و به طرف خودش ان سفته را بسپارد درصورتي كه به تعهدش عمل كند و از او درخواست عودت سفته را بنمايد و امين سفته را با آگاهي از اينكه او به تعهدش وفا نموده در بازار خرج كند صاحب سفته ميتواند پس از ارسال اظهار نامه مبني بر درخواست استرداد سفته به علت تبديل شدنش از ضمانت به امانت بخاطر انجام تعهد شكايت خيانت در امانت عليه امين مطرح نمايد.

مشاوره آنلاین حقوقی بیش از ۷۶هزار مشاوره آنلاین موفق
ورود/ثبت نام و درخواست مشاوره آنلاین رایگان

در متن بالا عمليات مادي كه بايد توسط امين انجام بگيرد اگرچه صريحا نيامده ولي همينكه امين سفته را در بازار خرج ميكنديعني سفته را تصاحب نموده است.

مثال دوم؛ دونفر طي قولنامه اي باهم معامله خودرو منعقد ميكنند ولي معامله با توافق يكديگر اقاله ميشود لكن چون در زمان نوشتن قولنامه بابت ثمن معامله خريدار چك به فروشنده ميدهد بعد از اقاله معامله چك در نزد فروشنده امانت باقي ميماند زيرا وي ديگر طلبي از خريدار ندارد حال چنانچه او چك را در بازار خرج كند و در ازاي چك جنسي خريداری نمايد ان چک دست هركسی باشد و او ان چک را به بانک برده و بارگواهی عدم پرداخت مواجه كند و حتی شكايت صاحب چک نمايد؛

صاحب چک (خريدار خودرو) ميتواند از كسی كه چک در نزدش امانت بود (يعني فروشنده ماشين) شكايت خيانت در امانت كند و با اثبات بزه فوق از پرداخت وجه چک به هر كسی كه چک هم اينک در يد اوست معاف شود،

در مثال بالا نيز عمليات تصاحب چک در موقع خرج كردن ان در بازار محرز است و شكايت از صادر كنتده چک نماد ورود ضرر به او ميباشد و اقاله معامله هم نوعی قصد و اراده امين در ضرر رساندن به صادر كنتده چک بدليل خرج كردن ان در بازار عليرغم طلبكار نبودن از او ميباشد.

آخرين نكته :در مورد استرداد وجه نقد، شكايت خيانت در امانت در غالب شعبات كيفري  پذيرفته نميشود و در مورد پول قرضی بايد دادخواست حقوقی مطرح نمود البته علت عدم قبولی شكايت از حوصله اين بحث خارج ميباشد.

مجازات خيانت در امانت حبس تعزيري درجه ٥يا بعبارتي ٦ماه تا ٣سال ميباشد كه جزؤ جرايم غير قابل گذشت كيفري ميباشد

دادگاه صالح به رسيدگي

دادگاه كيفري دو شهرستاي ميباشد كه امين در ان منطقه مال را تصاحب ،تصرف،استعمال ويا تلف نموده و اين اعمال را به قصد ورود ضرر و خسارت به صاحب مال و عمدي انجام داده باشد

پس ملاک محل وقوع جرم، محلی نيست كه

مال توسط صاحبش به امين سپرده شده است بلكه 

ملاک صلاحيت محل وقوع جرم براي شكايت؛ مكانی است كه عمليات مادی بقصد اضرار مالک توسط امين صورت پزيرد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.