خیانت در امانتکیفری (جرائم)

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

خیانت در امانت عبارت است از تصاحب، استعمال، تلف، مفقود کردن مال امانی، به ضرر مالکین یا متصرفین آنها یا عبارت است از استعمال / تصاحب / تلف / مفقود کردن توام با سؤ نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به شخصی سپرده شده است و بنابر این بوده که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.

موضوع جرم عبارتست از آنچه که رفتار مرتکب بر آن واقع می شود. بنابراین موضوع جرم خیانت در امانت مال یا وسیله تحصیل مال است .تصرف در منافع و یا عوض مال امانی نیز خیانت در امانت محسوب می شود بنابراین اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را رد کند ولی امین پس از فروش مال ، قیمت آن را تصاحب نماید ، عمل او خیانت در امانت است .

نوشته های مشابه

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است. به موجب این ماده« هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و  ماده نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی به صورت حصری عبارتست از یکی از چهار عمل زیر :

۱- استعمال ، ۲ – تصاحب ۳- تلف  ۴ – مفقود کردن مال امانی

استعمال در لغت به معنای بکار بردن و استفاده کردن آمده است. منظور از استعمال در جرم خیانت در امانت ، مصرف ناروای مال مورد امانت و سؤء استفاده از آنست؛ یعنی امین با اینکه حق استفاده ندارد ولی آن را در غیر مورد نظر امانت گذار مورد استفاده قرار می دهد.

به نظر می رسد که اقدامات خائن ، نسبت به مال امانی بر حسب قیمی و مثلی بودن مال، تفاوت می کند .

تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن است و به عنوان بارزترین مصداق خیانت در امانت عبارتست از برخورد مالکانه کردن با مال؛ یعنی کسی مال دیگری را مال خودش بپندارد و با آن برخوردی نماید که معمولا مالک با مال خود انجام می دهد.

اتلاف : در لغت به معنی نیست و نابود کردن است. در بحث خیانت در امانت عبارتست از نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ای، خواه به مباشرت، کلی یا جزئی. اتلاف ممکن است به صورت وصف باشد .

مفقود کردن : منظور از مفقود کردن در خیانت در امانت ، مفقود شدن مال در اثر تعدی و تفریط در نگهداری مال امانی نیست بلکه منظور آنست که امین مال امانی را به قصد ایراد ضرر به امانت گذار ، مفقود یا ناپدید کند.

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت، از جرایم عمدی و جرمی غیر قابل گذشت است. برای تحقق آن مرتکب باید دارای سؤء نیت باشد. قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است . سؤ نیت عام در جرم خیانت در امانت عبارتست از قصد تصاحب ، استعمال ، تلف و مفقود نمودن مال امانی و سؤ نیت خاص این جرم عبارتست از قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا