دادسراکیفری (جرائم)

صدور قرار اناطه کیفری و مدت اعتبار آن

وقتی پرونده کیفری ای در دادسرا یا دادگاه مطرح می شود، قاضی موظف است به آن رسیدگی کند و درباره آن رای صادر کند، اما گاهی موضوعاتی پیش می آید که منجر به توقف رسیدگی می شود.

یکی از دلایل توقف در رسیدگی زمانی است که مقام رسیدگی کننده در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری، با یک موضوع حقوقی برخورد کند که باید به آن رسیدگی شود اما چون موضوع حقوقی است بررسی آن در صلاحیت دادگاه کیفری نیست.

بنابراین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه می کند و بر اساس آن پرونده کیفری را متوقف می کند تا تکلیف موضوع حقوقی روشن شود.

از این رو در این مقاله به بررسی صدور قرار اناطه کیفری، مرجع صدور قرار اناطه کیفری و مدت زمان قرار اناطه کیفری می پردازیم.

صدور قرار اناطه کیفری

مرجع رسیدگی کننده کیفری بعد از اینکه متوجه شد که یکی از موارد صدور قرار اناطه کیفری وجود دارد که برای رسیدگی به پرونده کیفری ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، قرار مزبور را صادر خواهد کرد.

بعد از صدور قرار اناطه کیفری، پرونده به صورت موقت بایگانی می شود و تعلیق تعقیب متهم صورت می گیرد.

این وضعیت تا زمانی است که موضوعی که باعث صدور قرار اناطه شده است در دادگاه حقوقی صلاحیت دار رسیدگی و برای آن حکم صادر شود.

مرجع صدور قرار اناطه کیفری

مرجع صالح برای صدور قرار اناطه کیفری، همان مرجع کیفری یعنی دادگاه کیفری یا دادسرا است.

این خود مرجع کیفری است که تشخیص می دهد آیا قرار اناطه باید صادر شود یا خیر.

بنابراین طرفین اختلاف نمی توانند درخواست صدور قرار اناطه کیفری کنند، بلکه تنها می توانند اقدام به اعتراض به قرار اناطه کیفری کنند.

در نتیجه برای صدور قرار اناطه کیفری کافی است که مرجع کیفری به این نتیجه برسد که برای تشخیص اینکه آیا عمل مجرمانه صورت گرفته است یا نه، باید موضوعی خارج از صلاحیت خودش و داخل در صلاحیت دادگاه حقوقی به اثبات برسد.

مدت اعتبار قرار اناطه کیفری

کسی که قرار اناطه کیفری به نفع او صادر می شود، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح یعنی دادگاه حقوقی ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، مراجعه کند و دادخواست حقوقی خود را تنظیم کند.

بعد از این باید از دفتر دادگاه حقوقی یک گواهی دریافت کند که در آن گواهی قید شود که دعوی حقوقی اقامه شده است؛ سپس باید گواهی دریافت شده را به مرجع کیفری ای که قرار اناطه کیفری را صادر کرده است، ارائه کند.

بنابراین مدت اعتبار قرار اناطه کیفری یک ماه است و در صورت عدم مراجعه به دادگاه کیفری در مهلت یک ماهه و عدم ارائه گواهی اقامه دعوی حقوقی، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه خواهد داد و تصمیم لازم را بدون توجه به موضوع حقوقی صادر خواهد کرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا