لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۴۷ بازدید ۰ دیدگاه

نکات مهم درباره شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم درباره شرکت با مسئولیت محدود
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

این نوع شرکت از جهتی به شرکت اشخاص شباهت دارد؛ چرا که سهم الشرکه شرکاء به سهام تبدیل نمی شود و بنابراین به راحتی قابل انتقال نیست و از جهتی به شرکت های سرمایه شباهت دارد؛ چرا که مسئولیت شرکاء محدود است به آورده آنها.

ماده ۹۴ ق.ت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تامیزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت با مسئولیت محدود اولین بار در قانون ۱۳۱۱ پیش بینی شده است و تاکنون تغییری در قواعد آن ایجاد نشده ولی کاربردش فراوان بوده است.

نکته ۱: موضوع فعالیت این شرکت تجاری است (م ۹۴) و مسئولیت شرکاء حتی شریک مدیر متخلف، محدود به آورده وی است، مگر در مورد مسئولیت مدنی، و شرکت های سرمایه نیز همین طور است با این اختلاف که در آنها مطابق ۱۴۳ لایحه، مسئولیتی اضافه برای مدیر در نظر گرفته شده است.

نکته ۲: شرکت با مسئولیت محدود دارای اسم مخصوصی است که متضمن عبارت  با (م.م) باید باشد والا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود. ضمن اینکه اگر نام شریکی در اسم شرکت آمده باشد، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق.ت).

نکته ۳: امتیازات شرکت با م.م عبارتند از:

 1. مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست.
 2. ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شریک نمی شود.
 3. تشکیل این شرکت راحت تر از شرکتهای سهامی است.
 4. اداره شرکت آسانتر است و معمولا توسط یک یا دو مدیر صورت می گیرد اما شرکت سهامی حداقل توسط هیات مدیره ۳ نفره
 5. نهاد کنترل کننده فقط در صورت بیشتر شدن تعداد شرکاء از ۱۲ نفر است.
 6. مجمع عمومی فقط در صورت وجود هیات نظار است.
 7. حداقل سرمایه می تواند خیلی اندک باشد.

نکته ۴- نقص عمده شرکت با م.م:

در این است که شرکاء می توانند در صورت ورشکستگی از عواقب آن مصون باشند و از این امتیاز ممکن است سوءاستفاده گردد؛ به همین دلیل کسانی که می خواهند اعتباری را در اختیار شرکت قرار دهند، از مدیر شرکت تقاضا میکنند که پرداخت دیون را شخصا تضمین کند چیزی که شرکت را به مختلط سهامی نزدیک می کند.

نکته ۵: جهت رفع نقص مذکور، قانونگذار تدابیری را در نظر گرفته که عبارتند از:

 1. مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
 2. اشخاصی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی تقویم کرده باشند و مدیرانی که باوجود نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کرده باشند، هم به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند (م ۱۱۵ ق.ت).
 3. تشکیل سرمایه احتیاطی
 4. اختیار تقاضای انحلال به هریک از شرکاء در صورتی که زیان شرکت بیش از نیمی از سرمایه آن باشد، مطابق سهم بند ج فصل نخست تشکیل شرکت با مسئولیت محدود: "قرارداد شرکت مانند هر قرارداد دیگری باید شرایط ماده ۱۹۰ ق.م را داشته باشد و مخالف مفاد م ۹۷۵ ق.م نباشد، هم ضمن اینکه باید هدف همکاری به منظور بردن سود و آوردن حصه و نیز تقسیم سود و زیان مانند سایر شرکتها وجود داشته باشد".

شرایط خاص تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به دو دسته شرایط شکلی وماهوی تقسیم می شود.

شرایط شکلی

 1. قرارداد کتبی میان شرکاء و امضای همه آنها یا وکلایشان که مجاز به امضا هستند.
 2. قرارداد باید رسمی باشد و الا بلا اثر است (م ۴۸ و ۴۷ ق.ث).
 3. اینکه سهم الشرکه هر کدام که غیرنقدی باشد به چه میزان تقویم شده است، باید در شرکتنامه قید شود و عدم ذکرش موجب بطلان خواهد بود (م ۱۰۰ ق.ت).
 4. اساسنامه، علاوه بر شرکتنامه وجودش ضروری نیست اما نکاتی باید در شرکتنامه ذکر شود: سهم شرکاء درسود و زیان، میزان تعهدات پرداخت شده، اختیارات مدیران و اسم شرکت.

 شرایط ماهوی

 الف - شرکاء:

 1. وجود لااقل دو نفر شریک
 2. تعداد شرکاء محدودیتی ندارد.
 3. اهلیت خاصی برای شریک شدن لازم نیست و محجورین می تواند به واسطه نماینده قانونی خود در این شرکتها سهیم باشند.

ب - سرمایه:

 • حداقل و حداکثری مشخص نشده است.
 • سرمایه شرکت به سهام تبدیل نمی شود و پذیره نویسی هم ممکن نیست.
 • تمام سرمایه نقدی پرداخت شده باشد تا از شرکتهای ظاهری و غیرواقعی جلوگیری شود.
 • آورده غیرنقدی هم باید تقویم و به شرکت تسلیم شود، اما تسلیم آورده ای که مال باشد، در موارد ذیل باطل است:
 1. ملک آورنده نباشد و حقی دیگر هم نسبت به آن ندارد.
 2. فقط حق انتفاع داشته اما متعهد به آوردن خود مال شده و تسلیم کرده است
 3. مال مقید است؛ مثلا در وثیقه است و میزان این ازارزش مال بیشتر یا معادل آن است، در هر صورت برای حفظ حقوق اشخاص ثالث در مورد تقویم و تسلیم سرمایه مالی غیرنقدی ضمانت اجرای مدنی (م ۹۸) و کیفری (م ۱۱۵) پیش بینی شده است
 • آوردن صنعت به عنوان آورده منعی نخواهد داشت، گرچه بهتر است مقرره ای وضع شده و آن را منع کند؛ چرا که در شرکتهای تضامنی و نسبی شرکاء مسئولیت تضامنی دارد و دارایی آنها وثیقه دیون شرکت است.

مبحث سوم ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت با م.م:

نکته ۱: عدم رعایت مقررات م. ۱۹۰ ق.م. و عدم یکی از شرایط عام شرکتهای تجاری مثلا در مورد تقسیم سود و زیان همانگونه که درمورد سایر شرکت ها موجب بطلان است در اینجا هم باعث میشود، قرارداد باطل باشد.

نکته۲: از علل ویژه بطلان شرکت بام.م می توان به علل ماهوی و شکلی اشاره کرد.

علت ماهوی (ماده ۹۶ ق.ت): تمام سرمایه نقدی پرداخت نشده و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم نشده است.

علت شکلی (ماده ۹۷): ماده در شرکتنامه قید نشده که سرمایه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

نکته ۳: تقویم غیرواقعی موجب بطلان نیست بلکه ضمانت اجرای مدنی دارد که در(م ۹۸ ق.ت.) به آن اشاره شده است. عدم تعیین هیات نظار موجب بطلان شرکت نمی باشد.

نکته ۴: بطلان شرکت از نظر شرکاست وگرنه اشخاص ثالث می توانند به وجود آن برای رسیدن به حقوق خود استناد کنند. ضمن اینکه هر ذینفعی می تواند تقاضای بطلان را مطرح کند. (م ۱۰۰ ق.ت).

نکته ۵: تصحیح بعدی شرکاء برای رفع بطلان فقط از تاریخ تصحیح به بعد مؤثر است و تا زمانی که تصحیح نشده باطل محسوب است.

نکته ۶: اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

 • شرکاء مذکور، هیات نظار و مدیران به طور حصری مشخص شده اند و ماده شامل افراد دیگر نمی شود و اگر خطایی از آنها سر زده و باعث بطلان شده باشد. این قاعده استثناست و به شرکتهای دیگر هم نمی توان تسری داد.
 • افراد مذکور، باید حتما مرتکب خطا شده باشند و دیگران (دیگر شرکاء) را نمی توان مسئول خطای خاطی تلقی کرد چرا که مسئولیت برخطای وی استوار است نه بر خطر شریک بودنش.(نه اینکه ایجاد خطر کرده باشد).
 • باید رابطه علین میان خطا (عمل مرتکب) و بطلان و رابطه بطلان و زیان شخص مدعی ثابت شود و چون مسئولیت مبتنی برخطاست نه خطر. اشخاص مسئول فقط نسبت به خسارات ناشی از بطلان مسئولیت تضامنی دارند.
 • مسئولیت افراد مذکور در مقابل زیان دیدگان مسئولیت تضامنی است اما در میان خودشان مسئولیت نسبی.
 • مدیران و هیات نظار مسئول خطای شریک هستند، در صورتی که در حین حدوث بطلان یا بلافاصله بعد از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند. اما بعد از جبران خسارت با رعایت قواعد عام مسئولیت مدنی حق مراجعه به خاطی را دارند.
 • اگر ذینفع نخواهد دعوای جبران خسرات بطلان اقامه کند، از زمان حدوث سبب بطلان فقط ده سال فرصت دارد و بعد از آن دعوایش شنیده نمی شود.
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ