اداره کار

روش گرفتن حکم بازگشت به کار

كارگراني كه بر اساس قانون كار در كارگاه يا شركت هاي خصوصي مشغول به كار هستند و همچنين كارمندان رسمي دولت ممكن است به دلايل مختلفي از جمله پیدا کردن کار مناسب تر با درآمد بیشتر، مهاجرت، بیماری، درگیری و اختلاف با همکاران یا کارفرما و غیره استعفا دهند يا به دلايل قانوني يا غير قانوني از طرف کارفرما از كار اخراج شوند. چنين افرادي بعد از اينكه شغل خود را از دست مي دهند ممكن أست با مشكلات زياد معيشتي و نبود كار مناسب رو به رو شوند و تمايل داشته باشند كه موقعيت شغل قبلي خود را به دست آورند.

روش های بازگشت به كار

كارگر ممكن است به دلايل مختلفي كار خود را به صورت موقت يا دائم از دست بدهد از جمله اين مواردي كه كار به صورت موقت معطل مي ماند موارد تعليق قرارداد كار است. برخي از مواردي كه موجب اتمام و خاتمه یافتن قرارداد كار به صورت دائمي می شود عبارت است از فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن،  پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفا و اخراج كارگران. در اين بخش قصد داریم بر اساس قوانین موجود به بحث «بازگشت به كار» کارگران بپردازیم.

نوشته های مشابه

بازگشت به كار اصولا در دو مورد قابل تحقق است:

 1. اولين مورد؛ توافق كارگر و كارفرما و بازگشت كارگر بر اساس توافق و تراضي كارگر و كارفرما است.
 2. دومين مورد؛ حالتي است كه كارگر تمايل به بازگشت درباره به كار دارد؛ ولي كارفرما از بازگشت او خودداري مي كند.

بازگشت به كار بعد از تعليق قرارداد كار

در قانون كار مواردي از قبيل بيماري كارگر، خدمت نظام وظيفه، اخذ مرخصي تحصيلي، بازداشت كارگر و بروز حوادث غير قابل پيش بيني در كارگاه مثل؛ سيل، زلزله و غیره از جمله مواردي هستند كه موجب تعليق قرارداد كار مي شوند. بعد از رفع حالت تعليق به موجب ماده ٢٠ قانون كار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

بنابراين ماده مذكور مقرر مي دارد كه بعد از رفع حالت تعليق كارفرما بايد كارگر را به كار بازگرداند و اگر از بازگشت او جلوگيري كند، عمل او مصداق اخراج غيرقانوني است و كارگر در اين موارد مي تواند ظرف مدت ٣٠ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد و شكايت خود را ثبت كند.

 • هيات تشخيص در اين موارد كارفرما را دعوت مي كند تا توضيحاتي را از عدم پذيرش كارگر به كار ارائه كند.
 • اگر كارفرما دلايل قابل قبولي ارائه كند و ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر به كار دليل موجهي دارد در اين صورت بايد به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد كارگر را به او پرداخت نماید.
 • اگر كارفرما دلايل قوي و محكمه پسندي ارائه نكند و هيات تشخيص احراز كند كه نپذيرفتن كارگر از سوي كارفرما بدون عذر موجهي بوده أست در اين صورت كارفرما را مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می كند.

همچنين چنانچه كارفرما تمايل به بازگشت كارگر به كار داشته باشد ولي کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

اخراج از كار و بازگشت به كار

در بسياري از مواقع ممكن أست كارفرما به دلايل مختلفي از جمله؛ خوب كار نكردن كارگر، اختلاف و درگيري با كارگر يا تعديل نيرو و كاهش هزينه هاي كارگاه اقدام به اخراج كارگر از كارگاه كند. اخراج كارگر بر اساس قوانين كار مي تواند قانوني يا غير قانوني باشد.

 • اخراج قانوني

به موجب ماده ٢٧ قانون كار « هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید»

به موجب اين ماده به منظور جلوگيري از اخراج بي دليل و بي رويه كارفرمايان و رشد و گسترش نرخ بيكاري، قانون گذار براي اخراج قانوني كارگر شرايطي را در نظر گرفته است كه آن ها عبارت اند از؛

 1. قصور و كوتاهي كارگر در انجام وظايفي كه به موجب قرارداد كار به عهده گرفته أست
 2. نقض و ناديده انگاشتن دستورالعمل و آيين هاي انضباطي كارگاه. لازم به ذكر أست كه موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
 3. دريافت تذكرات كتبي از سوي كارفرما و عدم توجه و رعايت آن ها از سوي كارگر.
 4. اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار مبني بر اخراج و فسخ قرارداد كار. لازم به ذكر أست كه در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده مي شود و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده (۱۵۸) قانون كار در فسخ قرارداد کار الزامی است.
 5. در نهايت بعد از اعلام نظر شوراي اسلامي، كارفرما مي تواند علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
 • اخراج غير قانوني

هر گاه شرايط قانوني اخراج كار به موجب ماده ٢٧ قانون كار وجود نداشته باشد و كارفرما بدون دليل قانوني و عذرموجه، كارگري را اخراج كند يا مواردي كه حالت تعليق قرارداد كار رفع شده باشد ولي كارفرما بدون عذرموجه از بازگشت كارگر به كار امتناع ورزد، كارگر مي تواند به مراجعه به هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما شكايت كند و تقاضاي بازگشت به كار داشته باشد. در اين صورت بر اساس ماده ١٦٥ قانون كار در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به كار براي کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت؛ يعني در صورتي كه كارفرما دليل موجهي براي اخراج كارگر داشته باشد، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) قانون كار خواهد بود. لازم به ذكر است كه چنانچه خود كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

بازگشت به كار بعد از استعفا

موارد بسياري وجود دارد كه كارگر به دلايل مختلفي استعفا خود را اعلام مي دارد؛ اما بعد از مدتي منصرف مي شود و می‌ خواهد به كار بازگردد. در ماده ٢١ قانون كار، کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

به موجب اين ماده كارگري كه استعفا داده أست مي تواند ظرف ١٥ روز انصراف خود را به صورت كتبي به كارفرما تقديم كند و همچنين رو نوشت استعفا و انصراف خود را به شوراي اسلامي کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد و مجدد به كار بازگردد و اگر كارفرما از بازگشت او به كار خودداري كند، كارگر مي تواند به هيات حل اختلاف شكايت كند.

كارگر چگونه مي تواند حكم بازگشت به كار بگيرد؟

كارگري كه بدون عذر موجه از طرف كارفرما از بازگشت به كار منع شده باشد مي تواند به هيات حل اختلاف شكايت كند در صورتی که هیات حل اختلاف، عدم بازگشت به كار را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به كار براي کارگر و پرداخت حق السعی او را صادر می کند و در غیر این صورت؛ يعني در صورتي كه كارفرما دليل موجهي براي عدم بازگشت كارگر داشته باشد، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) قانون كار خواهد بود.

اگر خود كارگر تمايلي به بازگشت به كار نداشته باشد، حقوق او چگونه پرداخت مي گردد؟

اگر خود كارگر تمايلي به بازگشت به كار نداشته باشد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا