لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ماده ۱۱۲۹ ق.م: (در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه).

این طلاق جزء طلاق بائن است.

البته این نکته به صورت صریح در قانون نیامده که این طلاق، طلاق بائن است ولی اگر قرار باشد این طلاق، طلاق بائن نباشد، پس اجبار حاکم چیز بیهوده ای خواهد بود، الان در دادگاه متعارف بر این است که وقتی که کار به اینجا ها می رسد و حتی به اجبار هم می رسد، توصیه می کنند که چیزی از ناحیه زن به مرد پرداخت بشود ولی به صورت سوری تا اینکه قطعا طلاق مبارات و خلع باشد که بائن بودنش مسلم بشود.

وکالت در طلاق

در صورتی که مردی به همسر خود وکالت در مطلقه کردن خود دهد به این نوع طلاق، طلاق بائن گویند؛ زیرا در این حالت فرض می شود که زن احساس عسر و حرج کرده است اما اگر طلاق رجعی باشد، در هر اقدام زن برای طلاق، مرد می تواند رجوع کند و زن نمی تواند از وکالت در طلاق استفاده کند.

طلاق رجعی

طلاق رجعی عبارت است از طلاقی که مرد می تواند در مدت عده به زن خود رجوع کند.

ماده ۱۱۴۸ ق.م: (در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است).

وقتی مرد می تواند به زن خودش رجوع بکند، پس از طلاق دادن که از موارد طلاق بائن نباشد، پس اگر کسی قبل از نزدیکی زن خود را مطلقه ساخت چون این جزء طلاق های بائن به حساب می آید یا زنی که یائسه است او را مطلقه ساخت دیگر حق رجوع به او ندارد.

در طلاق رجعی، نکاح به وسیله صیغه طلاق منحل می شود. ولی از لحاظ اجتماعی احکام زوجیت برقرار است؛ به این معنا که نفقه را مرد به زن بدهد و اگر یکی از انها فوت کردند از همدیگر ارث می برند و مرد حق رجوع هم دارد.

اگر طلاق رجعی بود و مدت عده به پایان رسیده شده باشد و در این مدت مرد به زن خود رجوع نکرده باشد، دیگر حق رجوع به او را ندارد.

مرد نمی تواند در زمان عده  با خواهر زن خود ازدواج کند؛ زیرا جمع بین اختین حرام است.

رجوع مرد در زمان عده اگر مردی بخواهد به زن خود رجوع کند، نیازی به مراجعه به دفتر خانه نیست، اینکه قصد رجوع دارد کافی است.

قصد رجوع را با عمل اعلام می کند با فعلی انجام  می دهد کاری را انجام می دهد که این دلیل بر رجوع است، اما به لحاظ قانونی رجوع باید مشخص و معین و صریح باشد.

قانون گذار برای حفظ نظام مقرر کرده است که در رجوع باید به دفتر خانه رجوع شود ولی نیاز به شاهد نیست، بر عکس طلاق که نیاز به شاهد دارد.

ایا مرد می تواند این حق را از خودش اسقاط بکند یا نه؛ حق قابل اسقاط و تفویض است، مگر آنکه استیفای حق مباشرت در آن شرط شده باشد که در انجا قابل واگذاری نیست.

پاره ای از حقوق طبق قوانین آمره از اسقاط و تفویض منع شده است؛ مثل آزادی، آزادی حق است برای افراد ولی قانون آمره منع کرده است که مسی آزادی خودش را واگذار بکند و خودش را برده بکند.

بعضی بر این عقیده اند که حق رجوع به دلیل آنکه جنبه ادامه زندگی را دارد می تواند جزء قوانین آمره به حساب آورد، در نتیجه نمی توان آن را اسقاط یا تفویض کرد و عده ای دیگر بر این باورند که حق رجوع یک حق است و می توان آن را اسقاط و یا تفویض کرد، در صورتی که مردی حق رجوع را از خود اسقاط کرده باشد، طلاق به صورت بائن خواهد بود؛ یعنی مرد دیگر حقی که مجددا زن خودش را اجبار بکند، بیا با من زندگی کن و زندگی قبل را ادامه بده ندارد اما بقیه موارد مثل ازدواج با خواهر او و مواردی که در طلاق رجعی است آن به قوت خودش همچنان باقی است؛ چون طبیعت طلاق رجعی آنست از طبیعت خارج نشود و در رجوع می توان وکالت داد.

مرد به کسی نمایندگی می دهد مه به همسر من اعلام بکن من از آن طلاق رجوع کردم و تو همچنان زن من هستید و آن طلاق کان لم یکن تلقی می شود، ولی و قیم مجنون می توانند بنابر مصلحت حق رجوع را به جای مجنون اجرا نمایند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ