لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۵۸۳ بازدید ۰ دیدگاه

قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها

قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها
سها آگهی
مشاوره حقوقی با سها آگهی همیار ارشد بنیاد
۴.۹ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بخش مهمی از تصمیماتی که توسط مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به اختلافات شهروندان صادر می شود، قرار هستند.

این قرارها با احکامی که توسط دادگاه ها صادر می شوند متفاوت هستند؛ به همین دلیل، شناسایی آنها موضوع مهمی است . یکی از انواع قرارها ، قرارهای قاطع دعوا است.

بررسی قرارهای قاطع دعوا و آثار آنها می تواند نقش مهمی در فرایند رسیدگی به دعوا داشته باشد، بنابراین، در این مقاله به قرارهای قاطع دعوا، انواع قرارهای قاطع دعوا و آثار قرارهای قاطع دعوا خواهیم پرداخت.

قرار قاطع دعوا چیست؟

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود.

قرارهای قاطع دعوا از این جهت که صدور آنها پرونده را از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می کند، شبیه احکام دادگاه ها هستند؛ بنابراین ، خصوصیات مشترکی با احکام دارند، ولی از برخی جهات متفاوت اند.

انواع قرارهای قاطع دعوا

انواع قرارهای قاطع دعوا را می توان طبق قانون آیین دادرسی مدنی به موارد زیر تقسیم نمود:

  • قرار سقوط دعوا 

قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل شود؛ بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زائل می شود، چون دعوا هم زایل می شود، دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر کند.

  • قرار ردّ دعوا

قرار ردّ دعوا بیشتر ناظر بر موردی است که به علت رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می کند و یا اینکه دادگاه به علت عدم رعایت مقررات قانونی این قرار را صادر می نماید.

  • قرار عدم استماع دعوا

قرار عدم استماع دعوی در مواردی صادر می شود که دعوا مطابق قوانین مربوطه غیر قابل استماع باشد.

این قرار در صورتی صادر می شود که رسیدگی به دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نبوده یا بیهوده شمرده شود.

  • قرار ابطال دادخواست

در صورتی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام آن کار خودداری نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

  • قرار ردّ دادخواست

در برخی از موارد پیش بینی شده در قانون، دادخواست رد می شود که موارد صدور قرار رد دادخواست ، در مقاله قرار ردّ دادخواست بیان شده اند.

  • قرار ردّ درخواست

قانونگذار در مواردی صدور قرار ردّ درخواست را نیز پیش بینی کرده است . مانند قرار ردّ درخواست تامین خواسته ، رد درخواست دستور موقت و ...

آثار قرارهای قاطع دعوا

آثار قرارهای قاطع دعوا را می توان شامل موارد زیر دانست:

  • قرارهای قاطع دعوا مانند احکام دارای توان اثباتی هستند و سند رسمی محسوب می شوند.
  • قرارهای قاطع دعوا مانند احکام مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند.
  • از قرارهای قاطع دعوا ، تنها قرار سقوط دعوا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
  • ابطال قرارهای قاطع دعوا نیز از طریق طرح شکایت قانونی متناسب با آنهاست و نمی توانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند.
سها آگهی
مشاوره حقوقی با سها آگهی همیار ارشد بنیاد
۴.۹ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.