آخرین مطالب خانواده

نیم عشر دولتی

این مقاله بر اساس نیازمندیهای مردم نگارش شده و بطور خلاصه در خصوص نیم عشر دولتی مطالبی اعلام…

توسط محمد هادی رستمی

شرایط عسر و حرج زوجه

عسر و حرج در ارتباط با روابط خانوادگی و ارتباط میان زن و شوهر بسیار کاربرد دارد و امروزه شاید زیاد…

توسط اکرم فرخ

شرایط ملاقات با کودک

حضانت هم حق است و هم تکلیف. حق است یعنی هیچ یک از پدر و یا مادر نمیتوانند آنرا از دیگری سلب کند و…

توسط اکرم فرخ

مطالبه اجرت المثل زوجه

امکان مطالبهی اجرتالمثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه مشروط به طلاق و جدایی زن از شوهر نیست؛ بلکه…

توسط مصطفی عباسی

شرایط اداره کردن امور غیر مالی شخص محجور

قانون حمایت هایی را در خصوص اشخاص محجور هم برای امور مالی و هم برای امور غیر مالی ایشان در نظر…

توسط اکرم فرخ

حق حبس زن چیست؟

در صورتیکه مهریه زن عندالمطالبه باشد میتواند تا زمانیکه مهریه او به صورت کامل پرداخت نشده است از…

توسط محمد هادی رستمی

شرایط طلاق از طرف زن

برای اینکه زن بتواند از شوهرش طلاق بگیرد، باید یکی از شروط ضمن عقد ازدواج و یا وکالت در طلاق و یا…

توسط مهسا پیشرویان

شرایط طلاق غیابی

در صورتیکه مرد یا زن در غیاب همدیگر بخواهند که برای طلاق اقدام کنند باید دادخواست طلاق غیابی بدهند…

توسط اکرم فرخ

ازدواج موقت چگونه تمام میشود؟

در مطلبی که در خصوص ازدواج موقت برایتان توضیح دادیم، گفتیم که ازدواج موقت و ازدواج دائم در مواردی…

توسط امیر هاشمی

شرایط اثبات دادخواست اعسار

در صورتیکه زوج معسر باشد و توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی و یا حقوقی که متعلق به زوجه…

توسط امیر هاشمی

شرایط طلاق از طرف مرد

طلاق ممکن است به سه روش مطرح شود. طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی که آسان ترین نوع…

توسط امیر هاشمی

فرزند خواندگی بهتر است یا دریافت جنین؟

برای زوجینی که نابارور هستند، دو روش برای داشتن فرزند وجود دارد که یکی فرزند خواندگی است و دیگری…

توسط سید روح اله معزی