آخرین مطالب خانواده

تمکین در دوران عقد و نحوه دفاع زوجه

تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از…

توسط فرهاد امینی

شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق چگونه است؟

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد،…

توسط حمیدرضا حشمدار

چرا زنها همزمان نمی توانند چند همسر داشته باشند؟

بسیاری از بانوان این سوال را می پرسند واقعا" چرا ... اسلام چرا برای زنان اجازه نداده که مثل…

توسط عبدالرضا مبارکی

قانون طلاق رجعی - طلاق خلع و طلاق بائن

ادبیات حقوقی ما نیز آمیخته با واژگان عربی و فقهی است اما دانستن انواع طلاق و واژگانی چون…

توسط فرهاد امینی

مراحل طلاق از سوی زوجه (زن) و شرایط آن

در کشور ما و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که…

توسط فرهاد امینی

جهیزیه - همه چیز در مورد جهیزیه

از قدیم مرسوم بوده است که در ابتدای زندگی مشترک، زن با خود اسباب و اثاثیه ای که به جهیزیه معروف است…

توسط منصور رضایی

طلاق توافقی در حقوق ایران - درباره وکیل طلاق توافقی

یکی از مهمترین وقایع زندگی انسان ازدواج است که البته در بعضی موارد به جدایی و طلاق منجر می‫شود…

توسط مهرداد بوستانچی

خودکشی در فقه و حقوق ایران

چگونگی تشخیص خودکشی خود کشی بیشتر به گونه آسیب رساندن به قسمت های مورد دسترس در بدن انجام میشود…

توسط مهرداد بوستانچی

جلوگیری از شاغل بودن زوجه، در چه مواردی میتوان از کار کردن زوجه جلوگیری کرد؟

طبق قانون ایران، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه اشتغال باشد و قاعدتاً نمیتوان کسی را از…

توسط امیر ضیغمی

تمکین زوجه و مراحل رسیدگی

یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مفهوم تمکین زوجه است که میتوان آن را از نتایج ریاست مرد بر خانواده…

توسط فرهاد امینی

انواع دعاوی حقوقی

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها شامل تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع ابطال معاملات،…

توسط فرهاد امینی

مقدار نفقه زن

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شؤونات زوجه فراهم نماید. حال اگر این منزل از…

توسط امیر هاشمی