دادسرا

 • بازپرس پرونده

  بازپرس پرونده چه کسی است؟

  قاضی تحقیق پرونده یا بازپرس پرونده یکی از مقامات قضایی کیفری در دادسراها بوده که برای رسیدگی به پرونده و…

 • saLHSxcAJlUNYvBd4eKeHhRAR3Xr2RHSLKhfjjVe

  دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟

  دستور موقت به عنوان یک اهرم فشار برای خواهان و علیه خوانده موجود است. خواهان توسط آن می‌تواند خوانده را…

 • DUIlUe3ojSMD3wie8IGfqx8C7Z8zdvcYEFlnj5hX

  ایراد امر مطروحه چیست؟

  ایراد امر مطروحه وقتی عنوان می‌شود که خوانده اعلام نماید که دعوای اقامه شده قبلا بین اصحاب آن در همین…

 • Ziw9fZBLsZjIO29ZtKbPUD6DBr5J6SzZs3kBAFYQ

  تبدیل تامین به چه معناست؟

  گاهی مالی که در راستای قرار تامین خواسته بازداشت می‌شود، تحت شرایطی بدون اینکه در قرار صادره موثر باشد تبدیل…

 • TuiaNxR9WvNaE1RB7cTYm8qzvIDLHZNS0Lovv4Cw

  همه چیز درباره ابلاغ قانونی

  ابلاغ قانونی ابلاغی است که مفاد اوراق طبق تشریفات قانونی یعنی توسط مامور قانونی و ماموری که قانون تعیین کرده…

 • mQKFaGPsotLgoXptwhr1FkkT2gojDzLnQA4udWZa

  2 شرط اعتبار امر مختوم در دادگاه

  در این نوشتار قصد داریم در رابطه با یک مفهوم حقوقی به نام اعتبار امر مختومه سخن گوییم. مفهومی که…

 • jeuKZrJfnQtSQxVwmUUyTFUS1l69ivj1EfTKYLpd

  رفع اثر از تامین و تبدیل تامین

  گاهی قرار تامین خواسته‌هایی که صادر می‌شود به دلایلی مرتفع شده و از بین می‌رود یا اینکه تحت شرایطی مال…

 • 6rtw1Nz8gFoa3XBye53zxqHlKzPndw9PsPQIp9gf

  ابلاغ واقعی

  دادخواست وقتی تقدیم دادگاه شد بعد از اینکه توسط دفتر دادگاه بررسی شد و کامل تشخیص داده شد و یا…

 • T4rgfwsbWQTIbWggWmCtXwu6tXZxa3aq2x9cMvws

  دادگاه چگونه به اصالت سند رسیدگی می‌کند؟

  وجود شرایط دادگاه در صورتی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید که نسبت به اصالت آن تعرض شده…

 • 5Sd5mm2oupCF7wM5mP4Ram7RuxccZD1ai9km2pQq

  کلیات گواهی (شهادت) در آیین دادرسی ایران

  شهادت به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعوی است و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ آن مصوب ۱۳۱۴، به شهادت اختصاص…

دکمه بازگشت به بالا