دادسراکیفری (جرائم)

هزینه دادرسی اشخاص معسر

معسر بر اساس ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه ی آن نیست یعنی اگر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد معسر کسی است که به دلیل اینکه دارایی آن برای پرداخت هزینه ی دادرسی کافی نیست یا دارایی برای پرداخت هزینه ی دادرسی کافی است اما او به حال خود دسترس ندارد و توان تصرف اموال خود را به هر دلیلی ندارد او معسر از پرداخت هزینه ی دادرسی محسوب می شود .

دعوای اعسار

در خصوص نحوه طرح دعوای اعسار به موجب ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن هست که مدعی دعوای خود را به موجب یک دادخواست جداگانه مطرح بکند یعنی ابتدا دادخواست اعسار بدهد که قصد دعوای این چنینی را دارم و توان پرداخت هزینه ی دادرسی آن را ندارم و از دادگاه تقاضای حکم اعسار بکند یا این که می تواند در ضمن دادخواست نخستین که به دادگاه تقدیم می کند برای پرداخت هزینه ی دادرسی از دادگاه تقاضای حکم اعسار بنماید در این صورت دادگاه ابتدا به خواسته ی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می کند و در صورتیکه او را معسر شناخت ضمن صدور حکم به اعسار خواهان وارد رسیدگی می شود .

نوشته های مشابه

شهادت شهود در غالب دعاوی اعسار

اما غالبا مطلعین و افردی که از اوضاع و احوال معیشتی و اقتصادی مدعی اعسار مطلع هستند بهترین کمک را به دادگاه برای اثبات وضعیت اقتصادی مدعی اعسار خواهند داد در نتیجه غالب دعاوی اعسار با شهادت شهود قابل اثبات هست .

باید شهادت کتبی حداقل ۲ نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع هستند را به دادخواست ضمیمه کند .

باید مشخصات مدعی اعسار، شغل و وسیله ی امرار معاش مدعی اعسار، عدم تمکن مالی او برای پرداخت هزینه ی دادرسی با ذکر اینکه هزینه ی دادرسی مورد نیاز چه میزان هست باید در دادخواست ذکر شود در شهادت نامه ذکر شود و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را هم به طور روشن ذکر بکند .

مزایای اثبات دعوی اعسار

اولا معافیت موقت از تادیه ی تمام یا قسمتی از هزینه ی دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ی آن ادعای اعسار شده  است.

ماده ی ۵۱۴ بیان می کند که اگر معسر قادر به پرداخت هزینه ی دادرسی بشود چون ممکن هست در فرآیند دادرسی معسر مالی برای او حاصل بشود و در واقع به هر دلیلی مالی کسب بکند که بتواند هزینه ی دادرسی را پرداخت بکند که در اینصورت ملزم به پرداخت هزینه ی دادرسی چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی خواهد بود .

به موجب ماده ۵۰۸ قانون آئین د ادرسی مدنی معافیت از هزینه ی دادرسی برای هر دعوا باید به صورت جداگانه بشود یعنی اگر مدعی اعسار قصد اقامه ی چند دعوا را دارد باید برای هر دعوا اعسار همان دعوا را دریافت بکند از دادگاه تقاضای اعسار بکند و دادگاه حکم بدهد .

متعدد بودن دعاوی

به موجب ماده ۵۰۹ ق . آ . د . م در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند یعنی چند دعوا را بر علیه یک نفر اقامه ی دعوا می کند حکمی که نسبت به اعسار در یکی از این دعاوی صادر می شود نسبت به سایر دعاوی هم مؤثر خواهد بود البته مشروط بر اینکه دعاوی اقامه شده به صورت همزمان علیه یک نفر باشد. به موجب ماده ۵۱۰ همین قانون اگر معسر فوت کند ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه ی دادرسی مورث خودشان استفاده بکنند نکته ای که هست این هست که به موجب ماده ۵۱۲ ق . آ . د . م از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست .

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا