لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۳۷ بازدید ۰ دیدگاه

آیا حبس (زندان) را میتوان خرید؟

آیا حبس (زندان) را میتوان خرید؟
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پس ازآن که دادگاه حکم حبس را صادر می نماید، بسیاری از افراد تصور می‌کنند که می‌توانند این حکم حبس را خریداری کنند و البته ابتدایی ترین سوال این است: "آیا حبس (زندان) را میتوان خرید؟!"

این سوال پر تکرار ترین سوال مراجعینی است که پس از محکومیت در پرونده های کیفری در مراجعه به دفتر وکالت اینجانب پرسیده میشود، اما چرا این سوال عمومیت یافته است؟!

دلیل آن را شاید بتوان ذهنیت جامعه به قانون سابق مجازات اسلامی و عدم آگاهی به قانون جدبد مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان نمود.

باید بیان نمود که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تمام حبس‌ها قائل به خرید نیستند و نمی توان به راحتی این کار را انجام داد.

در حقیقت زندان و حبس جزء جرائم تعزیری است و تنها یک بار در حدود آن هم برای بار سوم سرقت حدی آورده شده است.

حبس را در چه صورتی می‌توان خرید؟

تمام حبس ها خریدنی نیست و مجرمان نمی‌توانند آن را بخرند؛ البته قانونگذار در شرایط خاص به قاضی این اجازه را داده است که مجازات حبس را تبدیل کند.

 درباره شرایطی که می‌توان حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد،می توان گفت که هنگامی که حکم حبس تعزیری کمتر از ۳ ماه باشد قاضی موظف است این حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.

البته طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پیش‌بینی شده جرائمی که حبس کمتر از ۶ ماه داشته باشند یا برای آنها هیچ شاکی وجود نداشته باشد و یا درصورت وجود رضایت شاکی، قاضی باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

قانونگذار در تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲ بسیاری از کاستی های قانون سابق را جبران نموده و نهادهایی در کاهش مجازات حبس پیش بینی نموده و نهادهایی که بیشتر نتیجه فعالیت جرم شناسان بوده در قانون آورده اند. 

طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲؛

"در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 • الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
 • ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
 • پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
 • ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر"

بنابراین حبس تعزیری قابل خرید و فروش نیست، منتها اگر بخواهید حبس تعزیری را تبدیل به جزای نقدی نمایید، می توانید باتوجه به جهات تخفیف این امر را از قاضی بخواهید.

جهات تخفیف نیز طبق ماده ۳۸ همان قانون عبارتست از:

 • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
 • ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
 • پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک   آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
 • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
 • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
 • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
 • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
 • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.

دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

انواع مجازاتهای جایگزین حبس کدامند؟

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس هستند.

منظور از دوره مراقبت جایگزین حبس چیست؟

طبق ماده ۸۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲؛  دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:

 • الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
 • ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
 • پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
 • ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

تبدیل حبس با شرایط مقرر قانونی تنها با دستور قاضی انجام می‌شود، قاضی می‌تواند با توجه به تشخیص خود حبس را تبدیل به جزای نقدی نماید و بر اساس قانون،  تبدیل حبس به جزای نقدی نرخ مخصوص به خود را دارد که در زمان اجرای احکام مشخص می‌شوند.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.