روابط نا مشروعکیفری (جرائم)

مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل

روابط زناشویی از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است و زن و مردی که علقه زوجیت دارند، امکان برقراری رابطه جنسی را با هم دارند. روابط نامتعارف بین زنان و مردان نامحرم در جامعه ما متاسفانه در حال گسترش است و در هر صورت عمل صورت گرفته شرعا حرام و قانونا جرم است.

در مواردی نیز شاهد آن هستیم که افراد متاهل اقدام به رابطه نامشروع با دیگری نموده که قانونگذار تمامی این روابط را پیش نموده و حسب مورد مجازات تعیین کرده است.

نوشته های مشابه

شرع و قانون اجازه نمی‌دهند که زن و مرم نامحرم که رابطه زوجیت ندارند، با هم هم بستر شوند. یکی از روابط خلاف شرع و مجرمانه بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت این است که خانمی با مرد متاهل رابطه نامشروع اعم از زنا و غیره کند.

زن و مردی که رابطه جنسی با هم ایجاد می‌کنند، طبق قانون مجرم هستند و به حد زنا محکوم می‌شوند. سکس با مرد متاهل در زمره جرم زنا و رابطه با مرد همسردار نیز پیرامون رابطه نامشروع مطرح می‌شود.

خانمی که با مرد غریبه همسردار، وارد رابطه می‌شود و بدون اطلاع به همسر خود اقدام به این کار می‌کند، مرتکب خیانت شده و احتمال جدایی و طلاق گرفتن آن‌ها وجود دارد. روابط مرد متاهل با زن غریبه می‌تواند در نهایت سبب دخول و تماس جنسی و یا غیر از این موارد باشد.

قانونگذار برای هر یک از انواع روابط نامشروع مجازات خاصی را تعیین کرده است و از این رو بسته به نوع جرم، طرفین می‌توانند محکوم به زنا یا مجازات دیگر شوند.

به طور کلی اگر ثابت شود که خانم با مرد متاهل، سکس یا رابطه جنسی از نوع دخول داشته باشد، قانونا با توجه به این که مرد متاهل بوده و با در نظر گرفتن شرایط احصان، امکان صدور حکم رجم برای وی وجود دارد.

مجازات زانیه یا همان خانم زناکار بسته به متاهل و مجرد بودن وی دارد. اگر زن، مجرد باشد، حد زنای غیر محصنه یعنی ۱۰۰ ضربه شلاق برای او لحاظ می‌شود و در صورت متاهل بودن آن، همان حکم زنای محصنه اجرا می‌شود.

حال اگر رابطه‌ای که زن با مرد متاهل داشته است، از نوع زنا یا تماس جنسی نباشد و سایر روابط نامشروع را شامل شود، حکم شلاق تعزیری تا نود و ضربه اعمال خواهد شد.

در این مقاله قصد داریم که به بررسی موضوع مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل بپردازیم و از این رو توصیه می‌شود که در ادامه مطلب با ما همراه باشید. ضمن آن که امکان برقراری ارتباط با وکیل آنلاین نیز برای شما فراهم می‌باشد.

انواع روابط نامشروع با مرد متاهل

از نظر شرعی، رابطه‌ای که در آن قواعد و احکام شرعی به درستی اجرا نشود، به عنوان رابطه نامشروع شناخته می‌شود. روابط منافی عفت جامعه نیز در دسته روابط نامشروع قرار داشته که مصادیق مختلفی را شامل می‌شود. از لحاظ قانونی، رابطه نامشروع به رابطه ای گفته می‌شود که بین زن و مرد نامحرم و یا زن و مزدی که رابطه زوجیت فی ما بینشان نیست، برقرار شود.

در عین حال که در جامعه ما روابط بین دختر و پسرهای جوان بسیار شایع است، اما این روابط در هر صورت به نحوی است که هر دو طرف مجرد و فاقد همسر هستند. عرف جامعه ما این موضوع را پذیرا نیست که زن یا مرد متاهل یا هر دوی آن‌ها اقدام به داشتن روابط چه کوتاه مدت و چه بلند مدت داشته باشند.

نه تنها عرف بلکه شرع و قانون ما نیز روابط بین زن و شوهر نامحرم که دارای همسر باشد را نمی‌پذیرد و از این رو لازم است که برای کاهش وقوع این روابط، قاونگذار مجازات تعیین نماید.

روابط نامشروع، انواع مختلفی دارد و مصادیق گوناگونی را می‌توان برای این روابط در نظر گرفت. اما به طور کلی رابطه نامشروع بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت را به طریق زیر خلاصه کرد:

  • رابطه نامشروع زنا (سکس)
  • رابطه نامشروع مادون زنا

زنی که با مرد متاهل وارد رابطه نامشروع می‌شود، حسب مورد روابط آن‌ها در ارتباط با زنا می‌تواند باشد و یا این که ارتباطی با زنا نداشته باشد. البته ناگفته نماند که ممکن است رابطه با مرد همسردار، تنها یک رابطه دوستی ساده و به غیر از رخ دادن رابطه نامشروع بین آن‌ها باشد. در هر صورت نمی‌توان گفت که هر رابطه بین زن و مر نامحرم نامشروع و برخلاف مقررات قانونی باشد.

در هر صورت اگر رابطه نامشروع با مرد متاهل، از نوع زنا باشد، بدین معنا است که مرد متاهل اقدام به سکس با زن چه مجرد و چه متاهل نموده است و مجازات انواع جرم زنا برای دو طرف جاری می‌شود. چنانچه رابطه نامشروع با مرد متاهل، ارتباطی با سکس نداشته و به نوعی مرد متاهل تماس مستقیم جنسی و یا دخول با خانم غریبه نامحرم نداشته است.

برای فهم بیشتر این موضوع، در ادامه مطلب ابتدا رابطه نامشروع با مرد متاهل از نوع زنا یا سکس و سپس جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل غیر از زنا را به کمک وکیل کیفری مورد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

رابطه با مرد متاهل

جرم سکس با مرد متاهل

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، روابط نامشروع و یا روابط منافی عفت بین زن و مرد می‌تواند در رابطه با زنا و یاعملی غیر از زنا باشد. مرد متاهل که با زن غریبه و نامحرم، سکس می‌کند، قانونا مرتکب جرم شده است. در قانون مستقیما از لفظ سکس استفاده نشده است و این الفاظ برگرفته از اصطلاحات خارجی است.

در قانون از سکس به عنوان زنا یاد شده است و همان رابطه جنسی بین مرد و زن بدون علقه زوجیت است. سکس با مرد متاهل، از آن جهت جرم است که طبق قانون، بین طرفین عقد نکاح و خطبه محرمیت جاری نشده است. این موضوع برگرفته از ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی است که طی آن بیان می‌کند که جماع بین مرد و زن فاقد علقه زوجیت، رفتار مجرمانه بوده و حد زنا لحاظ می‌گردد.

زمانی می‌توان گفت که بین زن و مرد، جرم سکس یا زنا محقق شده است که ثابت شود آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه به آلت تناسلی و یا معقد خانم وارد شده است. به بیان دیگر، ارتکاب عمل دخول و انجام آن به میزانی که قانونگذار تعیین کرده است، به عنوان شرط اصلی جهت محقق شدن جرم زنا است.

اینگونه روابط به جهت که رابطه زن و شوهری بین طرفین وجود ندارد، عمل خلاف شرع و رفتاری مجرمانه است. زن غریبه که با مرد متاهل عمل دخول را انجام می‌دهد، بدین جهت که عقد ازدواج با یکدیگر نکرده اند، مرتکب جرم زنا شده‌اند. جرم سکس یا زنا با مرد متاهل می‌تواند از نوع زنا محصنه باشد.

به جهت آن که یکی از طرفین متاهل بوده و دارای شرایط احصان است، امکان اجرای حد زنا محصنه می‌باشد. البته اگر خانم مجرد باشد، حد زنای غیر محصنه برای او لحاظ شده و مرد به عنوان محصن شناخته می‌شود. خانمی که با مرد همسردار سکس می‌کند، می‌تواند مجرد یا متاهل باشد که وضعیت داشتن یا نداشتن همسر برای او در تعیین مجازات تاثیرگذار است.

جرم سکس در تمامی حالت‌های رابطه، یک مجازات ثابتی ندارد بلکه با تعیین وضعیت تاهل یا تجرد دو طرف، حسب مورد مجازات این جرائم نیز قرق دارد.

جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل

در بخش قبل به بررسی جرم سکس با مرد متاهل پرداخته شد که در این بخش قصد داریم که جرم دیگر رابطه نامشروع با مرد همسردار را مورد بررسی قرار دهیم. کلیه روابط نامشروع بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت، محدود به عمل سکس یا زنا نمی‌شود، بلکه وقوع این گونه روابط در کمتر از حالت زنا و رابطه جنسی نیز امکان پذیر است.

در واقع رابطه با مرد متاهل می‌تواند در حد بوسیدن و یا لمس کردن بدن همدیگر باشد و به نحوی که مرد و زن در مکانی خلوت اقدام به برقراری این رابطه کنند. در این صورت همین روابط نامشروع با مرد متاهل نیز طبق قانون جرم است و طرفین به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

مجرمانه بودن عمل نامشروع با مرد متاهل، مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده صراحتا بیان شده است که اگر زن و مرد بدون علقه زوجیت، اقدام به انجام دادن اموری غیر شرعی مانند بغل کردن و بوسیدن هم کنند، مرتکب رفتاری مجرمانه شده‌اند.

مواردی مانند لمس کردن، بغل کردن و بوسیدن زن و مرد نامحرم جز اعمال منفی عفت به شمار رفته و این مورد را می‌توان در دسته جرائم نامشروع نیز قرار دارد. در واقع زن و مرد متاهل که نامحرم بوده و همدیگر را بغل می‌کنند و یا اقدام به لمس کردن بدن یکدیگر و سایر رفتارهای منافی عفت می‌کنند، هر دوی آن‌ها مجرم هستند.

این که زن با مردی که همسر دارد، رابطه نامشروع داشته باشد، به جهت آن که طرف دیگر متاهل است، از لحاظ عرفی چنین اعمالی پسندیده است. البته که در مجرمانه بودن این قبیل روابط، تاهل یا تجرد دو طرف اهمیتی ندارد و تنها در شرایطی که عمل زنا یا سکس بین زن و مرد انجام شده است، این موضوع اهمیت دارد که مرد یا زن و یا هر دو متاهل یا مجرد هستند.

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به رابطه نامشروعی اشاره نموده است که به غیر از زنا باشد؛ زیرا زنا با توجه به این که به تنهایی یک عمل خلاف شرع و رابطه نامشروع و منافی عفت است، اما به جهت نوع و شیوه رابطه، مجازات این جرم با سایر موارد رابطه نامشروع فرق دارد.

حال این که اگر زن با مرد متاهل رابطه نامشروع و یا این که سکس کند، قاونگذار چه مجازات‌هایی را در این زمین در نظر گرفته است، در بخش بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

رابطه زن متاهل با مرد متاهل

مجازات رابطه نامشروع با مرد متاهل

سکس و رابطه با مرد همسردار در قالب جرم زنا و جرم رابطه نامشروع می‌باشد که بررسی این جرائم در بخش قبل انجام گرفت. در این بخش قصد داریم که مجازات رابطه نامشروع با مرد متاهل را از بعد کیفری بررسی نماییم. در ابتدا باید گفت که مجازات سکس در مقایسه با مجازات رابطه نامشروع، شدیدتر است که البته حد آن در قرآن بیان شده است.

حال باز هم در مورد جرم سکس یا زنا، اگر ثابت شود که رابطه با مرد متاهل بوده و یا این که هر دو طرف متاهل هستند، نسبت به مجرد بودن دو طرف، شدت و میزان مجازات بیشتر است.

در هر صورت باید گفت که رابطه نامشروع با مرد متاهل اگر پیرامون روابط غیر جنسی و به نحوی به جز سکس یا زنا باشد، بایستی حکم ماده ۶۳۷ قانون مجازات را اجرا نمود. بدین صورت که اگر مرد متاهل با زن (متاهل یا مجرد) روی به انجام روابط نامشروع طبق ماده فوق الذکر بیاورند، مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه برایشان اجرایی می‌شود.

مجازات جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل مصداق ماده ۶۳۷ قانون مجازات از نوع تعزیری است و قاضی می‌تواند اقدام به تغییر دادن مجازات به جزای نقدی و صدور حکم شلاق کمتر از میزان فوق را نماید. در واقع قانونگذار، دست قاضی را در دستور مجازات این جرم باز کرده و قضات می‌توانند حسب مورد کمتر از میزان ذکر شده را برای مجازات شلاق تعیین کنند.

مجازات شلاق این جرم قابل تخفیف است و حداکثر تا ده ضربه امکان کاهش دادن آن وجود دارد. علاوه بر این که قاضی بر حسب شرایط قانونی می‌تواند مجازات شلاق را به جزای نقدی بین ۲ تا ۸ میلیون، تبدیل کند. جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل از نوع جرائم غیر قابل گذشت بوده و حتی در صورتی که شاکی از شکایت خود منصرف شود، مرجع قضایی پرونده را مختومه نمی‌کند و به بررسی پرونده و تعیین مجازات مرتکبین ادامه می‌دهد.

نکته بسبار مهم این است که زنا علی رغم آن که یک جرم رابطه نامشروع محسوب می‌شود، اما مجازاتی که در این بخش برای رابطه نامشروع با مرد متاهل بیان کردیم، رابطه ای به غیر از زنا است و شامل روابطی مانند تقبیل و مضاجعه است که مجازات تعزیری برای مرد متاهل و زن متاهل یا مجرد لحاظ می‌شود.

بدین صورت که مرد متاهل به دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع، محکوم به شلاق تعزیری و طرف دیگر رابطه که می‌تواند خانم مجرد و یا شوهردار باشد نیز به همین مجازات محکوم خواهد شد.

رابطه عاشقانه با مرد متاهل

مجازات سکس با مرد متاهل

گاها این پرسش برای در جلسات مشاوره حقوقی مطرح می‌شود که مجازات سکس با مرد متاهل چیست و اگر مرد متاهل با خانم نامحرم نزدیکی یا زنا کند، به چه مجازاتی محکوم می‌شود؟ برای بررسی این موضوع در ابتدا باید گفت که با توجه به این که جرم زنا خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شود و هر یک دارای مجازات و شرایط جرم خاصی هستند، لازم است که نوع سکس و یا زنا صورت گرفته بررسی شود.

در همین راستا جهت بررسی مجازات سکس زن با مرد متاهل، دو حالت مختلف را در این زمینه باید در نظر بگیریم. حالت اول زمانی است که خانم مانند مرد متاهلی که با زنا کرده، متاهل بوده و حالت دوم نیز در مورد زنا بین زن مجرد و مرد متاهل است.

مجازات سکس زن متاهل با مرد متاهل

یکی از حالت‌های رایج در جرم زنا یا سکس آن است که مرد و زن هر دو متاهل باشند. رابطه زنا بین مرد و زن متاهل در حکم زنای محصنه است که البته سایر شرایط احصان برای تعیین مجازات این نوع از زنا وجود دارد.

طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکس و یا زنا توام با شرایط رابطه تاهل و به نحوی که مرد محصن یا زن محصنه، همسر دائمی داشته باشند. در حالی که عاقل و بالغ است، اقدام به رابطه جنسی با او نیز کرده باشد و هر زمان که تمایل داشت امکان رابطه با همسر را داشته باشد، زنای صورت گرفته برای هر دو طرفی که دارای این شرایط هستند، از نوع زنا محصنه است.

گاها به دلایل مختلف مانند دوری از همسر و یا بیماری مقاربتی و سایر عذر شرعی، امکان رابطه جنسی با همسر فرد وجود ندارد که در این صورت، زناکار از شرایط احصان خارج شده و زنای صورت گرفته در واقع زنا محصنه نیست.

گفتنی است که متاهل بودن جز یکی از شرایط احصان است اما نمی‌توان گفت که اگر در هر صورتی زن و مرد متاهل با هم زنا کنند، زنای آن‌ها در حکم زنا محصنه می‌باشد. در هر صورت مجازات سکس زن متاهل با مرد متاهل، رجم یا سنگسار است.

با فرض این که هم مرد و هم زن، هر دو از شرایط احصان برخوردار هستند، حد زنای محصنه که همان سنگسار است برای هر دو طرف اجرا می‌شود.

مجازات رابطه با مرد متاهل

مجازات سکس زن مجرد با مرد متاهل

مجازات سکس در حالتی که زن مجرد و مرد متاهل است با مجازات زنا حالت قبلی تفاوت دارد. از آن جهت که زن، مجرد است، فاقد شرایط احصان بوده و نمی‌توان مجازات زنای محصنه را برای او لحاظ کرد اما مرد به سبب متاهل بودن و با فرض برخورداری از سایر شرایط احصان، محکوم به حد زنای مصحنه یا سنگسار می‌شود. در واقع خانم مجرد را نمی‌توان به مجازات زنا محصنه محکوم نمود.

مجازات زن مجرد را می‌توان همان مجازات زنای غیر محصنه در نظر گرفت و بدین صورت محکوم به صد ضربه شلاق می‌شود. لازم به ذکر است که در زنای بین زن متاهل و مرد متاهل، در صورتی که مثلا مرد، محصن باشد اما زن با وجود متاهل بودن، محصنه نباشد که در این صورت تنها مرد به مجازات سنکسار محکوم شده و برای زن حد ۱۰۰ ضربه شلاق لحاظ می‌گردد.

مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا

شرایط وقوع جرم سکس و رابطه با مرد متاهل به همراه مجازات آن‌ها در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفت اما اگر سوالات گوناگونی دارید که پاسخ آن‌ها را دریافت نکرده و به نحوی نیاز به گفتگوی تخصصی با وکیل دارید، بهترین انتخاب برای شما در این شرایط، استفاده از خدمات سامانه بنیاد وکلا است.

وکلای دادگستری متخصص در امور کیفری، به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما هستند که امکان دریافت مشاوره به صورت وکیل تلفنی، آنلاین و حضوری را دارید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا