روابط نا مشروعکیفری (جرائم)

مدت زمان لازم برای تشخیص رابطه نامشروع

رابطه نامشروع از جمله اعمالی است که قانون آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت می‌باشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. در این مقاله جرم و تشخیص رابطه نامشروع از پزشکی قانونی را توضیح می‌دهیم.

جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در قانون به این صورت تعریف شده است:

نوشته های مشابه

هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود (مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است).

جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند وارد رسیدگی گردد.

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.

در قانون ایران، طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است: «چنانچه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.»

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می‌توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می‌شود.

در صورتی که رابطه نامشروع اثبات شود و فرزندی از رابطه نامشروع دنیا آمده باشد در این صورت که زن و مرد در حالت تاهل باشند و یا نباشند، مجازات این نوع رابطه متفاوت می‌باشد.

که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که بر اساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود.

جرم رابطه نامشروع

تشخیص رابطه نامشروع توسط پزشکی قانونی

زنا و رابطه نامشروع در زنانی که مورد تجاوز واقع می‌شوند، باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت جهت اعلام شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کنند و لازم است مدارک و اسنادی که نشان دهنده صحت ادعای آنان است به همراه داشته باشند.

با این وجود اغلب زنان به دلیل نا آگاهی و عدم شناخت درست یا به این مرکز قضایی مراجعه نمی‌کنند و یا دیرتر از موعد مقرر و بدون مدرک در پزشک قانونی حاضر می‌شوند.

در رابطه نامشروع، هر نوع عمل جنسی که بدون رضایت قربانی انجام شود، تجاوز جنسی نامیده می‌شود. البته زن باید عاقل و بالغ و بالای ۱۸ سال باشد تا رضایتش برای عمل جنسی شرط باشد.

برای کودکان رضایت شرط نیست و هرگونه تماس جنسی با کودکان تجاوز به حساب می‌آید. همینطور آزار جنسی فردی که قدرت رضایت دادن نداشته باشد نیز تجاوز به حساب می‌آید.

زنانی که مورد تجاوز جنسی و رابطه نامشروع قرار می‌گیرند اگر به مراکز قضایی و پزشکی قانونی مراجعه کنند، مورد معاینات لازم قرار می‌گیرند و نمونه‌های لازم برای بررسی آزمایشگاهی نیز اخذ می‌شود. وسائل آنان مانند لباس یا دستمالی که به ترشحات مرد آلوده شده است، در آزمایش فرستاده می‌شود.

یکی از راه‌های تشخیص صحت ادعای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، آثار ضرب و جرح بر بدن آنان است. می‌توان از روی آثار ضرب و جرحی که در کل بدن آن‌ها وجود دارد، تشخیص داد که مورد تجاوز قرار گرفته اند و یا خیر.

البته همیشه این گونه نیست که کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند آثار ضرب و جرح داشته باشند، زیرا ممکن است فرد را ترسانده باشند و بدون ایجاد ضرب و جرح به او تجاوز کرده باشند.

تشخیص نهایی تجاوزات جنسی و رابطه نامشروع با مقامات قضایی است. تحقیقات قضایی تشخیص می‌دهد که آیا فرد مورد تجاوز واقع شده است؟

اینکه به زنی تجاوز شده و یا فرد با میل شخصی خود به انجام این کار مبادرت کرده است را قاضی تحقیق باید مشخص کند. زنانی که مورد تجاوز و رابطه نامشروع واقع شده اند باید ظرف ۷۲ ساعت جهت انجام معاینات به پزشک قانونی مراجعه کنند.

در صورت مراجعه فرد در ۷۲ ساعت اول بعد از تجاوز جنسی با نامه مراجع قضایی به پزشکی قانونی، می‌توان اقدامات لازم برای معاینه و نمونه برداری را به انجام رساند. همچنین اگر فرد قربانی، دختر باشد از علائم ایجاد شده می‌توان تا سه هفته اول، زمان تقریبی تجاوز جنسی را تشخیص داد. از سویی در مراجعه زود هنگام این افراد، می‌توان آثار ایجاد شده بر نواحی مختلف بدن وی را نیز بررسی و اعلام نظرکرد.

لازم به خاطرنشانی است که در کنار خدمات حضوری شما می‌توانید از وکیل تلفنی در همین لحظه استفاده نمایید.

رابطه نامشروع زن و مرد

شرایط اثبات رابطه نامشروع

اثبات جرم رابطه نامشروع، چون عمل منافی با عفت عمومی است با اقرار طرفین، شهادت شهود و علم پیدا کردن قاضی با توجه به مدارک و مستندات قابل اثبات است، این مدارک می‌تواند شامل تماس‌های طرفین، پیام‌ها و فیلم‌هایی که مبنی بر ایجاد رابطه بوده است، باشد.

اگر ایجاد رابطه بین کسانی که با هم رابطه زوجیت ندارند، از راه شبکه‌های اجتماعی باشد، باز هم با استفاده از راهکارهایی قابل اثبات است ، همه ی مواردی که ذکر شد چنان سندیت دارد که از طرف هیچکدام از طرفین قابل انکار نیست و قاضی با توجه به بدیهی بودن آن‌ها رای را صادر خواهد کرد.

البته قانون برای کسانی که در مسند اتهام رابطه نامشروع قرار گرفته اند، مانند هر متهم دیگری حق دفاع از خود و انتخاب وکیل رابطه نامشروع را داده است و اگر انجام رابطه بنا به اجبار یا اکراه بوده است، مجازات جرمی شامل حال آن‌ها نخواهد شد.

جرم رابطه نامشروع لزوما به شاکی خصوصی نیاری ندارد و در صورتی که جرم اثبات شود، خود قاضی می‌تواند به عنوان مدعی العموم طرح شکایت را انجام دهد.

همین حالا برای رزرو مشاوره حقوقی خود با وکیل آنلاین اقدام نمایید.

مجازات رابطه نامشروع

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی‌شود (یعنی مجازات نمی‌گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می‌شود.

با توجه به ماده فوق مجازات به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می‌دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

برای فهم بیشتر جرم رابطه نامشروع باید به منشاء جرم انگاری آن یعنی منابع اسلامی مراجعه نمود. در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را از قبیل تقبیل و یا مضاجعه را مستوجب مجازات دانسته است و فلسفه تعیین این مجازات در دین اسلام آن است که احکام شرعی اسلامی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) می‌باشند.

بنابر این اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آن را حرام دانسته است به تعیین ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عمل را امر نموده و آن را واجب شمرده، قطعا انجام آن دارای مصالحی است.

البته در همین مبانی اسلامی بسیار تائید شده است که در خصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابر این زمانی که این جرم شکل علنی داشته باشد و آشکار باشد و ارتکابش عفت جامعه را جریحه دار نماید.

برای دریافت مشاوره حقوقی روابط نامشروع می‌توانید از متخصصین کیفری ما در بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا