مهریهخانواده

محاسبه مهریه زن در صورتی که مرد کارمند باشد، چگونه است؟

اگر مهریه به صورت سکه در نظر گرفته شده باشد، محاسبه مهریه به صورت تعداد سکه‌ها به قیمت روز سکه صورت می‌پذیرد.

قیمت روز یعنی قیمت سکه‌ها در زمان صدور اجرای حکم از طریق اجرای مهریه در دادگاه یا زمان محاسبه قیمت سکه با اجرای مهریه در اداره ثبت می‌باشد.

نوشته های مشابه

مهریه و ویژگی‌های آن

مهریه باید معلوم و مشخص باشد. مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح، مرد تعهد می‌کند که به زوجه بپردازد.

مهریه با تصریح وکیل تلفنی باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. مهریه ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
  2. زوج مالی را که می‌تواند مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی‌توان مهریه قرار داد. از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد لذا نمی‌توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت و غیره را به عنوان مهریه تعیین کرد.
  3. لازم نیست که مهریه عین معین باشد، بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می‌تواند مهریه باشد مثل آموزش رایانه یا آموزش قرآن یا زبان انگلیسی به زوجه می‌تواند، به عنوان مهریه تعیین نمود.

اجرای مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت امکان پذیر می‌باشد. محاسبه مهریه بستگی به نوع مهریه دارد اگر مهریه یک مال غیر منقول باشد مثلا یک قطعه زمین با مشخصات معلوم و مشخص دارای سند رسمی در یک مکان و آدرس معین، به عنوان مهر برای زوجه در زمان وقوع عقد در سند ازدواج ثبت شده باشد.

چنانچه زوجه مهریه خویش را به اجرا گذارد یا توسط وکیل مهریه مبادرت به انجام این کار ورزد، می‌تواند از طریق همان دفترخانه که ازدواج ثبت شده، اقدام نموده و مهریه خویش را مطالبه نماید. اما بعضی مواقع مهریه سه دانگ خانه در آینده بوده و این خانه یا ملک اصلا موجود نیست و زوج بعد از چند سال هنوز موفق به ساخت خانه یا خرید ملک نشده است.

آن وقت است که زوجه نمی‌تواند ادعایی بر مطالبه مهریه خویش داشته باشد مگر اینکه ثابت نماید زوج در جایی و مکانی، ملکی یا خانه‌ای به نام خویش داشته باشد.

مطالبه مهریه

محاسبه مهریه به صورت سکه

محاسبه مهر به صورت سکه بستگی دارد به اینکه زوجه در چه زمانی اقدام به اجرای مهریه با تعداد سکه‌های معین گذاشته باشد به عنوان مثال تعداد سکه‌ها ۵۰ عدد باشد قیمت سکه‌ها به روز محاسبه می‌گردد. قیمت به روز یعنی همان تاریخ اجرای حکم در دادگاه یا همان زمان اجرای حکم در اداره ثبت می‌باشد.

بعضا زوج کارمند است دریافت سکه‌ها به صورت یک چهارم (اگر زوج متاهل باشد) یا یک سوم (اگر زوج از قبل مجرد باشد) از حقوق وی با اجرای مهریه از طریق اداره ثبت محاسبه نرخ به روز سکه انجام می‌پذیرد.

هم اکنون با توجه به قانون جدید مهریه در صورتی مهریه عندالمطالبه بوده و زوجه دادخواست مطالبه مهریه‌اش داده باشد دیگر زوج را به دلیل اینکه توانایی پرداخت کل مهریه را نداشته باشد راهی زندان شود. بلکه پس از صدور اجرائیه مهریه زوج می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و پرداخت مهریه به صورت اقساط امکان پذیر خواهد بود.

حال زوج اگر کارمند باشد زوجه می‌تواند اجرائیه را به محل کار زوج برده و مهریه از حقوق زوج به صورت ماهیانه کسر گردد. به عنوان مثال اگر سال عقد طرفین سال ۹۴ باشد و میزان مهریه ۱۰۰ سکه باشد، محاسبه مهریه به صورت روز بوده یعنی اگر سال زوجه مهریه را در سال ۹۶ به اجرا بگذارد مبنای محاسبه مهریه قیمت سکه ها در سال ۹۶ می‌باشد.

در نهایت مهریه به صورت اقساطی ۱/۴ یا ۱/۳ حقوق دریافتی مرد ماهیانه کسر و به شماره حساب معرفی شده زوجه از طی نامه‌ای که دادگاه به امور مالی اداره مربوطه ارسال گردیده واریز خواهد شد.

اگر مهریه به صورت پول وجه رایج کشور باشد محاسبه مهریه با توجه به سال عقد و روند تورم سالیانه صورت می‌پذیرد:

ارزش مهریه به روز= مبلغ مهریه × عدد شاخص در سال قبل از اجرای مهریه ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد

اگر سال عقد طرفین سال ۱۳۷۰ باشد و مهریه زوجه در سال ۱۳۷۰ مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معال بیست میلیون تومان باشد و سال اجرای مهریه ۱۳۹۵ باشد و زمان اجرای حکم مهریه سال ۱۳۹۵ باشد میزان مهریه با توجه به فرمول فوق الذکر به مبلغ تقریبا یک میلیارد و صد و پنجاه و چهار هزار ریال معال صد و پنجلاه چهار میلیون تومان محاسبه خواهد شد. اگر مرد فوت کرده باشد سال وفات و سال ازدواج را به عنوان شاخص در نظر می‌گیرند.

پرداخت مهریه از حقوق کارمند

نحوه دادخواست مهریه

زوجه جهت به اجرا گذاشتن مهریه خویش اگر مرد کارمند باشد دیگر نیازی نیست به دادگاه و اداره ثبت مراجعه کند بلکه مستقیما بر اساس قانون جدید می‌تواند به محل دفتر ازدواج خویش که در آن جا عقد صورت پذیرفته مراجعه و مراحل قانونی را طی نماید.

همچنین لازم به ذکر است زوج کارمند اگر از محل کار خویش اخراج شده باشد می‌تواند دادگاه را جریان قرار داده و حتی دادخواست اعسار از پرداخت نماید.

برای اطلاعات بیشتر مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا در کنار شما خواهد بود.

مواد قانونی اخذ مهریه از مرد کارمند

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

  • تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
  • تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مطابق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

مطابق ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد.

برای اطلاعات تکمیلی‌تر در خصوص پرداخت مهریه از سوی مرد کارمند، از مشاوره حقوقی مهریه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای

یک دیدگاه

  1. سلام من ده ساله دارم سکه میدم . کارمندم و الان زن و دو بچه دارم . هرچندماه با حکم جلب میاد در ادارم و آبرو برام نزاشته و هرچی به دادگاه میگم ار حقوقم کم کنین قبول نمکنن و میگن باید زن رضایت بده چکارکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا